Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Skoleskyss

Elever kan få gratis skoleskyss om avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn). Ordningen gjelder både private og kommunale grunnskoler. Har man særlig farlig eller vanskelig skolevei, kan dette også gi rett til gratis skoleskyss uten hensyn til veilengden.

Kriterier for å få innvilget skoleskyss:

  • 1. klassinger som bor minst 2 km fra skolen
  • 2. til 10. klassinger som bor minst 4 km fra skolen
  • Videregående elever som bor minst 6 km fra skolen
  • Elever som har skolevei definert som spesielt farlig
  • Barn med særskilte behov 

Mål avstanden fra hjemmet til skolen.

Du søker om skoleskyss enten  å sende brev til kommunen, eller sende e-post 

Kontakt oss

Lise Nordli Risbakken
Rektor
E-post
Telefon 61 02 12 10
Elin Østvang
Ass rektor
E-post
Telefon 61 02 12 11
Til toppen