Skoleskyss

Elever kan få gratis skoleskyss om avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn). Ordningen gjelder både private og kommunale grunnskoler. Har man særlig farlig eller vanskelig skolevei, kan dette også gi rett til gratis skoleskyss uten hensyn til veilengden.

Kriterier for å få innvilget skoleskyss:

  • 1. klassinger som bor minst 2 km fra skolen
  • 2. til 10. klassinger som bor minst 4 km fra skolen
  • Videregående elever som bor minst 6 km fra skolen
  • Elever som har skolevei definert som spesielt farlig
  • Barn med særskilte behov 

Mål avstanden fra hjemmet til skolen.

Du søker om skoleskyss enten  å sende brev til kommunen, eller sende e-post 

Kontakt oss

Lise Nordli Risbakken
Rektor
E-post
Telefon 61 02 12 10
Elin Østvang
Ass rektor
E-post
Telefon 61 02 12 11
Til toppen