Elevenes skolemiljø

Her vil dere som er elever og foreldre kunne lese om hvilke plikter skolen har når det gjelder å passe på at elevene har det trygt og godt på skolen, og hvordan dere skal gå fram hvis dere er bekymret for om deres barn ikke har det trygt og godt på skolen.

Elevenes skolemiljø

Kontakt oss

Lise Nordli Risbakken
Rektor
E-post
Telefon 61 02 12 10
Elin Østvang
Ass rektor
E-post
Telefon 61 02 12 11
Til toppen