Søke plass i SFO (Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen i Engerdal er offentlig eid og jfr. Kommunestyrevedtak av 19.4.2018 lagt til Engerdal barne- og ungdomsskole fra og med oppstart av skoleåret 2018/2019. Ordningen er administrativt underlagt kommunedirektøren med rektor som ansvarlig for sfo-ordningen.

 

Elektronisk søknadsskjema for SFO

Kontakt oss

Lise Nordli Risbakken
Rektor
E-post
Telefon 61 02 12 10
Til toppen