BUTE

Barn og Ungdom, tverretatlig team Engerdal (BUTE) jobber med forebyggende arbeid for barn og unge.

pixabay.com Teamet arbeider med generelle samfunnsutfordringer for barn, unge og familier, men kan ved behov også bistå barn, ungdom og familier i individuelt eller i familien med tverrfaglig råd og veiledning etter samtykke.

Det er bedre å be om råd og hjelp enn å slite alene. Teamet kan også bistå med samordning av tjenester, dersom det er behov for flere typer hjelp og råd. 

Teamet kan kontaktes gjennom Teamet leder – kommunalsjef for Helse og Oppvekst 

BUTE - team

BUTE - team
Navn
Andreas Stallvik, leder
Lise N. Risbakken, rektor EBUS
Helsesjukepleier
Representant fra barnehagene
Representant fra barnevernet
Representant fra PPT
Representant fra politiet

Kontakt oss

Andreas Stallvik
Assisterende kommunedirektør
E-post
Telefon 94 28 72 92
Til toppen