Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Tjenester

Skolemiljøet

Med skolemiljø menes både den fysiske arbeidsplassen og lekearealet til elevene og det psykososiale miljøet. Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Og alle har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Beskrivelse

Både elevene, de foresatte og råd og utvalg som representerer disse, kan be om tiltak som skal bedre skolemiljøet. Skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid og fatte et skriftlig vedtak. 

Skolen skal holde elever og foresatte informert om alt som er viktig for skolemiljøet. Elever og foresatte har rett til innsyn i all dokumentasjon om skolemiljøet og de har rett til å uttale seg.

I mobbesaker er reglene litt annerledes. Se egen beskrivelse for Mobbing - mottiltak.

 

​​

Målgruppe
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelp
  • Foresatte
Søknadsmottaker
Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Fatter ikke skolen noe vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saken, kan du allikevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Søknadsmerknader
Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 04.04.2018 15:06:54