Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Tjenester

Miljøplan i jordbruket

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) Landbruk

Miljøplan i jordbruket er et hjelpemiddel til å beskrive og gjennomføre miljøtiltak på gården. Du skal ikke sende planen inn til kommunen, men oppbevare den i ti år for revisjon og kontroll.

Beskrivelse

Miljøplan i jordbruket er et hjelpemiddel til å beskrive og gjennomføre miljøtiltak på gården.  Du skal ikke sende planen inn til kommunen, men oppbevare den i ti år for revisjon og kontroll. Hvis miljøplanen din ved kontroll ikke oppfyller kravene til en slik plan, vil produksjonstilskuddet bli redusert.

Miljøplanen skal blant annet bidra til mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Den inngår som en del av Kvalitetssystem i landbruket (KSL), som dokumenterer hvordan matproduksjonen foregår.

 

​​

Målgruppe

Alle foretak som mottar produksjonstilskudd, bortsett fra foretak som bare mottar tilskudd til honningproduksjon.

Kriterier

Miljøplan trinn 1 består av sjekkliste, ev. med tiltaksplan, gjødslingsplan, sprøytejournal og kart. Hvis foretaket mangler miljøplan ved søknad om produksjonstilskudd, reduseres tilskuddet etter satser fastsatt i jordbruksavtalen. Søker du i tillegg støtte tll å gjennomføre spesielle miljøtiltak i jordbruket, skal du ha miljøplan trinn 2.

Søknadsveiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å skaffe kart og generell informasjon om miljøplanarbeidet. Du kan også få opplysninger om miljøverdier og miljøutfordringer som gjelder i det aktuelle området.

Søknadsskjema

Du fyller blant annet ut en sjekkliste fra Landbruksdirektoratet (se under).

Søknadsbehandling

Hvis miljøplanen ikke blir godkjent ved kontroll, vil kommunen gjøre et vedtak om dette.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Jordlova § 3 og § 18. Se forskriftens § 4 om hva en miljøplan skal inneholde.

Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 04.04.2018 14:51:51