Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Tjenester

Mobbing - mottiltak

Blir et barn utsatt for mobbing, vold, diskriminering eller trakassering har barnet rett til øyeblikkelig mottiltak fra skolens side. Skolen har plikt til å gripe inn, varsle og undersøke så snart som mulig.

Beskrivelse

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elever og foresatte har rett til å bli hørt, å bli informert og til å delta i planlegging og gjennomføring av et godt og trygt skolemiljø.

Alle ansatte ved skolen har plikt til å følge med, undersøke, varsle og eventuelt gripe inn så snart som mulig dersom de får kunnskap eller mistanke om mobbing, vold, diskriminering eller trakassering. 

Ved tiltak mot mobbing skal skolen lage en skriftlig plan og skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle skolens aktivitetsplikt.

 

​​

Målgruppe
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelpordninger
Søknadsveiledning

Som elev eller foresatt kan du melde inn saker om mobbing, vold, diskriminering eller trakassering til rektor. 

Fylkesmannen kontrollerer at skolen overholder sine plikter. Og dersom det er gått mer enn en uke siden du tok kontakt med rektor, kan du i tillegg kontakte fylkesmannen direkte. Dette kan du gjøre muntlig eller skriftlig, på papir eller elektronisk. Men det er et krav at du oppgir navnet ditt og skolen for at fylkesmannen skal behandle saken.

Søknadsvedlegg
Søknadsmottaker
Klagemulighet

Elever og foresatte kan melde saken til fylkesmannen dersom det er gått mer enn en uke siden saken ble meldt til rektor.

Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Sist oppdatert: 04.04.2018 14:22:47