Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Plan

​​​​​​​Bilde er tatt fra veien nedover fra Lisetra mot Heggeriset og viser praktfull natur med Engeren i sentrumPlanlegging i kommunene skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen, og omfatter således alle deler av samfunnet. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, med tilhørende økonomiplan, er kommunens viktigste styringsverktøy i denne sammenheng. I tillegg til dette ble det i ny plan- og bygningslov (2008) innført et nytt verktøy i den kommunale planleggingen: Kommunal planstrategi.
 
Kommunal planstrategi skal være førende for eventuelle revideringer av kommunale planer. Den er kort sagt kommunenes egen strategi for utarbeiding, rullering, videreføring og fjerning av planer i den inneværende valgperioden.
 

Kommuneplan

Kommuneplanens langsiktige del omfatter samfunnsdelen med visjon, mål og retningslinjer for utvikling av kommunen, samt arealdelen for forvaltning av arealer og naturressurser.
Den kortsiktige delen omfatter et fireårig handlingsprogram. Denne er mange steder sammenfallende med kommunens økonomiplan og inngår som en del av samfunnsdelen til kommuneplanen.
Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode vurdere behov for endringer i kommuneplanen.
Hele kommuneplanen skal legges til grunn for planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen. Arealdelen gjelder i tillegg for den enkelte grunneier ved at bygge- og anleggstiltak ikke må være i strid med planen så lenge annet ikke uttrykkelig er fastsatt. En ny arealdel av kommuneplanen går foran alle eldre arealplaner i samme kommune. Det betyr at kommuneplanens arealdel gjelder foran en eldre reguleringsplan om de er motstridende, så fremt annet ikke er spesifisert i kommuneplanen med bestemmelser.
 
Kommuneplanen er nå under revidering.
Alle
Nyheter
Fant ingen nyheter merket med valgt interesseområde
 

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 07.10.2020 12:22:35