Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Selvbetjening

Selvbetjening

​​​​​​​​​​​​​​

 Skjema

 
Logopedtjeneste - henvisningsskjema
Arrangementtilskudds/underskuddsgaranti - søknad
Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav, norskkrav eller minimumsnorm
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Bolig og avlastningstiltak for funksjonshemmede - søknad
Boligtilskudd - søknad
Eksamen - søknad om særskilt tilrettelegging
Ferdigmelding -søknad om ferdigattest
Filmfremvisning - søknad om konsesjon
Forhåndskonferanse - bestilling
Fravær - krav og sletting av gyldig fravær
Fremmedspråk/språklig fordypning - påmelding eller søknad om bytte
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
Fyringsanlegg - egenerklæring for fritidsbolig
Fyverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel
Generell henvendelse til kommunen
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad
Grunnskole - fritak fra vurdering i enkeltfag
Grunnskole - innmelding 1. trinn
Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad
Helse og omsorgstjenester - elektronisk søknad
Innmelding - oppsigelse - endring til SFO
Karakterer - klage
Klage på enkeltvedtak
Kommunale eiendomsavgifter - søknad om fritak
Kommunestyret - spørsmål til spørretimen
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturskole - søknad om inntak
Ledig stilling - søknad
Ledsagerbevis - søknad
Leksehjelp - påmelding/endring/avmelding
Lokaler og anlegg - søknad om leie til arrangement
Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie
Lokaler til frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking - melding/søknad om godkjenning
Meddommere/lagrettemedlem - søknad om verv
Melding om behov for individuell plan - pdf-format
Offentlig høring - høringssvar
Omsorgsstønad - søknad
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
Permisjon fra undervisning - søknad
Rapportskjema - foreningsregister
Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak
Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
Serveringsbevilling - søknad
Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet)
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - søknad om bytte av skole
Sommerjobb
Sommerjobb - søknad
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område - søknad
Spillemidler - søknad om forhåndsgodkjenning (idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning)
Søknad om motorferdsel i utmark
Søknad om pleie og omsorgstjenester i Engerdal kommune
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) søknad
Trygde-/omsorgsbolig - søknad
Trygghetsalarm - søknad
Utslippstillatelse - søknad
Valgfag - påmelding eller søknad om bytte
Verge - begjæring om oppnevning
Økonomisk stønad - søknad
Sist oppdatert: 15.10.2019 13:08:23