Valgstyret utvider åpningstidene i kommunehuset Enger på valgdagen

Valgstyret har vedtatt å åpne valglokalet i Enger (kommunehuset) kl 8.00 i stedet for kl 10.00 på valgdagen mandag 11.09.2023. Åpningstida i Enger vil derfor være 8.00-18.00. Valglokalet på Drevsjø (biblioteket) vil fremdeles ha tidligere vedtatt åpningstid, altså kl 10.00-18.00.

Valgdirektoratet

Valgstyret har vedtatt endret åpningstid på valgdagen mandag 11.09.2023. Alle innbyggere i Engerdal kommune har mulighet til å stemme enten i kommunehuset Enger fra kl. 8.00-18.00 eller på biblioteket på Drevsjø kl. 10.00-18.00.

Bakgrunnen for endring av åpningstider er innbyggerhenvendelser som har opplevd uklarheter vedrørende kommunens åpningstider, og som ikke var klar over at valglokalet for forhåndsstemming stengte kl. 12.00 fredag 08.09.2023. For enkelte innbyggere skapte dette frustrasjon da de fikk vanskeligheter med å stemme.

- Det kom flere innbyggere mellom kl. 12 og 15 på fredag for å forhåndsstemme. Vi har i dag ringt rundt til de innbyggerne som uttrykte vanskeligheter med å ha mulighet til å stemme innenfor de ordinært vedtatte åpningstidene våre på valgdagen. Alle disse uttrykker under samtalen i dag at en utviding av åpningstida vil sikre de mulighet til å stemme ved årets kommune- og fylkestingsvalg, sier ordfører og leder i valgstyret Line Storsnes.

- Hvis kommunens informasjon ikke har vært god nok til våre innbyggere, så beklager jeg det. Det er viktig for meg at alle får mulighet til å stemme i valget, og jeg håper at de som ikke har stemt ennå, benytter sin stemmerett i morgen. Jeg ønsker alle et godt valg! sier hun.
 

Til toppen