Tidligstemming Engerdal kommune

Fra og med 3. juli 2023 kan du tidligstemme i Engerdal hvis du ikke har anledning til å stemme i ordinær forhåndsstemmeperioden som er fra 10.08 - 08.09, eller valgdagen.

Valgdirektoratet

Ordningen er hjemlet i valgloven § 8-1 fjerde ledd:

Ordningen gjelder alle velgere. Tidlig stemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å forhåndsstemme innenfor ordinær periode eller på valgdagen. Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen.

Hvor kan en tidligstemme

Du kan tidligstemme i kommunehuset Enger.  For å kunne tidligstemmedu søke på forhånd.  Vi har for tiden ferieavvikling og litt begrenset med valgansvarlige. Bestilling av tid for tidligstemming rettes til Engerdal kommune  på telefon 62 45 96 00  eller e-post

Åpningstider er mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00. 

 

HUSK LEGITIMASJON NÅR DU SKAL STEMME

Til toppen