Står du i manntallet?

Manntallet er nå lagt ut til offentlig ettersyn i kommunehuset Enger (skranken) på biblioteket på Drevsjø og på Helsesenteret (venterom legesenteret).  For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du ha stemmerett og være innført i manntallet.

Valgdirektoratet

Skjæringsdato

Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt i 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet og ønsker stemmerett i den nye kommunen, må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni. Flytter du etter 30. juni har du stemmerett i kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

Valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett og sendes til alle stemmeberettigede bosatt i Norge i begynnelsen av august. På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Hvis du ikke mottar valgkortet, kan du sjekke i utleggingsmanntallet om du har stemmerett. Du trenger ikke valgkort for å stemme. Merk at valgkort ikke er gyldig som legitimasjon.

Utleggingsmanntallet

Du kan nå sjekke manntallet for å se om du er manntallsført i Engerdal kommune. Som velger får du mulighet til å kontrollere dine opplysninger og eventuelt sende inn klage til valgstyret dersom det er feil i manntallet.

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Eventuell klage på Sametingets valgmanntall skal sendes til Sametinget til samediggi@samediggi.no eller Sametinget, postboks 3, 9735 Kárášjohka-Karasjok.

Åpningstider

Utleggingsmanntallet ligger ute til ettersyn her til og med 11. september:

  • Kommunehuset Enger, skranken – åpningstider er 09:00-15:00 mandag-fredag
  • Engerdal folkebibliotek – åpningstider er torsdag 14:00 – 19:00.
  • Helsesenteret – åpningstid 08:00 – 15:00

 

Bor du i utlandet?

Er du norsk statsborger og bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, skal du stå i manntallet i den kommunen du bodde i da du flyttet fra Norge.

 

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke den siste kommunen du bodde i, om å bli ført inn i manntallet.

 

Søknad om innføring i manntallet

Du søker samtidig som du stemmer. Stemmer du i Norge - enten på forhåndsstemming eller på valgdagen, gir du beskjed til stemmemottakeren om at du ikke står i manntallet fordi du ikke har bodd i Norge i løpet av de siste ti årene. Stemmemottakeren hjelper deg da med å søke om innføring i manntallet.

Stemmer du i utlandet, søker du ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved utenriksstemming.

Dersom du stemmer via brevpost og ikke benytter den offisielle omslagskonvolutten, søker du ved å fylle ut søknad om innføring i manntallet. Du kan også skrive på konvolutten du bruker som omslagskonvolutt, at du søker om innføring i manntallet. Husk å oppgi riktig kommune og skriv en forsikring om at du er norsk statsborger.

 

Gå til søknad om innføring i manntallet

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må ha kommet fram til valgstyret senest 12. september kl. 17 for å kunne bli innvilget.

 

Klage

Klage over feil i manntallet og søknad om innføring i manntallet sendes til Valgstyret i Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440  Engerdal eller postmottak@engerdal.kommune.no.

Til toppen