Står du i manntallet for å stemme ved årets valg?

Manntallet legges ut til offentlig fra 15.07.2021  t.o.m. 09.09.2021 i kommunehuset Enger, på helsesenteret og på biblioteket på Drevsjø.

Sjekk om du står i manntallet!

Det er din registrerte bostedsadresse pr 30. juni 2021 som avgjør hvor du står i manntallet hvis du har flyttet på deg. Dersom du nylig har flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30.juni 2021, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan velge om du vil stemme i denne kommunen på valgdagen eller avgi forhåndsstemme.

Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er blitt innført eller utelatt fra kommunens manntall, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Dette kravet skal være skriftlig og begrunnet. Søknaden sendes: Engerdal valgstyre, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal.

 

Utleggingsmanntallet

Dette er en oversikt over samtlige som er registrert med bostedsadresse Engerdal før 30. juni.  Som velger får du mulighet til å kontrollere dine opplysninger og eventuelt sende inn klage til valgstyret dersom det er feil i manntallet.

 

Åpningstider:

Kommunehuset Enger:                 mandag-fredag fra kl 08.00-15.30

Helsesenteret:                                mandag-fredag fra kl 08.00-15.30

Biblioteket:  tirsdag 10.00 – 16.30, torsdag 14.00-20.00 og lørdag 10.00-14.00

 

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

 

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

 

Skjema for innføring i manntallet

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17 for å kunne bli innvilget.

Søknad sendes til Valgstyret i Engerdal, Engerdalsveien 1794, 2420 Engerdal eller postmottak@engerdal.kommune.no

Søknadsskjema  (DOCX, 13 kB)

Til toppen