Informasjon om valget

Valgdagen er 13. september 2021. Her finner du informasjon om stemmesteder, åpningstider, forhåndsstemming og manntall.

Valgdirektoratet  

 

STEMMEKRETSER - STEMMEDAG OG STEMMETID:

 

Kommunestyret har i kommunestyremøte 10.  mars 2021 vedtatt flg. stemmekretser i Engerdal kommune:

          Engerdal           

          Drevsjø              

 

For Engerdal og Drevsjø krets foregår stemmeavgivningen:

Mandag 13. september fra kl. 10.00 – 18.00

 

STEMMESTEDER:

Engerdal             Kommunehuset Enger

Drevsjø               Biblioteket

 

 

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING:

Du kan forhåndsstemme fra og med tirsdag 10. august til og med fredag 10. september kl. 15.30. Forhåndsstemmegivningen i Engerdal kommune foregår i kommunehuset Enger, hver dag fra kl. 08.00 – 15.30 mandag – fredag. I tillegg er det åpnet for forhåndsstemming lørdag 28. august og lørdag 04. september fra kl. 10.00 – 12.00.

 

Nytt av i år er at det blir forhåndsstemming i de stemmekretsene som nå er nedlagt:

         Sømådal landhandel;  Lørdag 4. september fra kl. 10.00 – 13.00

                                             Onsdag 8. september fra kl. 15.00 –17.00

 

         Peder Røsten eft. Elgå;  Lørdag 4. september fra kl. 10.00 – 13.00

                                                Onsdag 8. september fra kl. 15.00 –17.00

 

         Sølenstua Camp og hytter:  Tirsdag 7. september kl.15.00 – 17.00

 

Alle som vil kan forhåndsstemme hvor som helst i Engerdal og i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen grend/kommune enn der du bor/er manntallsført. Dersom du stemmer utenfor fylket du er registrert som bosatt i 30. juni 2021, vil du få utdelt en hvit stemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du må da krysse av for eller skrive på hvilke parti/gruppe du vil stemme på. Stemmer du i en kommune i det fylket du er registrert bosatt i, vil du få utdelt vanlige stemmesedler med kandidatnavn.

Husk å ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

 

FORHÅNDSSTEMMING VED INSTITUSJON

Forhåndsstemming ved kommunens institusjon blir kunngjort med eget plakatoppslag på institusjonen – datoen for forhåndsstemming er 7. september fra kl. 10.00 – 12.00

 

 

 

AMBULERENDE FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK:

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av

sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret om å få stemme

hjemme eller der du oppholder deg. Frist for å søke om dette er

1. september 2021. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der du bor.

 

 

MANNTALL

Manntallet legges ut til offentlig 15.07.2021  t.o.m. 09.09.2021

ved følgende steder:

- Kommunehuset Enger

- Helsesenteret

- Biblioteket Drevsjø

Sjekk om du står i manntallet!

Det er din registrerte bostedsadresse pr 30. juni 2021 som avgjør hvor du står i manntallet hvis du har flyttet på deg. Dersom du nylig har flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30.juni 2021, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan velge om du vil stemme i denne kommunen på valgdagen eller avgi forhåndsstemme. Dersom du mener at du selv eller noen andre uriktig er blitt innført eller utelatt fra kommunens manntall, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Dette kravet skal være skriftlig og begrunnet. Søknaden sendes: Engerdal valgstyre, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal.

Til toppen