Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmegivningen i år er fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september.

Du kan forhåndsstemme fra og med tirsdag 10. august til og med fredag 10. september kl. 15.30. Forhåndsstemmegivningen i Engerdal kommune foregår i kommunehuset Enger, hver dag fra kl. 08.00 – 15.30 mandag – fredag. 
I tillegg er det åpnet for forhåndsstemming lørdag 28. august og lørdag 04. september fra kl. 10.00 – 12.00.

Nytt av i år er at det blir forhåndsstemming i de stemmekretsene som nå er nedlagt:


      

 

 

 

Alle som vil kan forhåndsstemme hvor som helst i Engerdal og i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen grend/kommune enn der du bor/er manntallsført. Dersom du stemmer utenfor fylket du er registrert som bosatt i 30. juni 2021, vil du få utdelt en hvit stemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du må da krysse av for eller skrive på hvilke parti/gruppe du vil stemme på. Stemmer du i en kommune i det fylket du er registrert bosatt i, vil du få utdelt vanlige stemmesedler med kandidatnavn.
Husk å ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Forhåndsstemming ved institusjon


Forhåndsstemming ved kommunens institusjon blir kunngjort med eget plakatoppslag på institusjonen – datoen for forhåndsstemming er 7. september fra kl. 10.00 – 12.00. 


Ambulerende forhåndsstemmemottak:

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. I år omfatter dette også velgere som er pålagt isolasjonsplikt som følge av covid-19, og velgere i karantene som ikke kan forhåndsstemme på karantenestemmestedet. Frist for å søke om dette er 1. september 2021. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der du bor. Hvis du sitter i isolasjon er det viktig at du oppgir det i søknaden slik at de som kommer har fullt smittevernutstyr.
Send søknad på e-post her

Forhåndsstemmegivning for velgere i karantene

For å sikre at alle som ønsker det får brukt stemmeretten sin, så har vi tilrettelagt for at velgere i karantene også får mulighet til å stemme. Forhåndsstemmegivningen skal ikke skje på vårt ordinære forhåndsstemmelokale (kommunehuset Enger) der de kan komme i kontakt med øvrige velgere.

Hovedoppfordringen til disse velgerne er likevel at de venter med å stemme til karantenetiden er over. Hvis det ikke lar seg gjøre, så kan du avgi stemme på vårt karantenestemmested.
Du kan da forhåndsstemme fredag 10. september fra kl 12.00 – 14.00.  Sted vil bli avtalt nærmere.
Velgere i karantene som ikke kan dra til karantenestemmestedet kan søke om å få stemme hjemme, se under ambulerende stemmegivning.


Følg smittevernrådene

I år kan du forhåndsstemme i kommunehuset Enger. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.

 

Velkommen til å forhåndsstemme!
 

Til toppen