Endelig valgresultat Stortingsvalget 2021

Senterpartiet ble den store vinneren i Engerdal med 49,9 % av stemmene.  Valgdeltakelsen var på  83,79.

Nå er alle stemmene telt opp og nedenfor ser du hvordan det endelige resultatet fordelte seg på partiene:

Valgresultat Stortingsvalget 2021
Parti Antall stemmer Prosent
Blanke 1 0,1
Alliansen - Alternativ for Norge 1 0,1
Arbeiderpartiet 226 26,3
Demokratene 4 0,5
Folkeaksjon Nei til mer bompenger 1 0,1
Fremskrittspartiet 53 6,2
Helsepartiet 3 0,3
Høyre 71 8,3
Industri- og næringsdepartementet 0 0
Kristelig folkeparti 0 0
Liberalistene 0 0
Miljøpartiet De Grønne 18 2,1
Partiet De Kristne 0 0
Partiet Sentrum 1 0,1
Pensjonistpartiet 4 0,5
Redd naturen 0 0
Rødt 17 2,0
Senterpartiet 428 49,9
SV - Sosialistisk Venstreparti 26 3,0
Venstre 4 0,5

Engerdal barnehage har hatt valg som tema og også øvd på valg. På valgdagen tok de turen til stemmelokalet i kommunehuset Enger for å se hvordan et virkelig valg blir gjennomført. Engerdal kommune  Vi hadde på valgdagen besøk av Engerdal barnehage som har hatt valg som tema nå i september og kom på besøk til Engerdal valgkrets i Enger for å se hvordan et virkelig valg blir avviklet.

Til toppen