Folkeavstemming om Innlandet

Innlandet fylkeskommune vil i perioden 10.-17.februar 2022, gjennomføre en rådgivende folkeavstemning om fylket skal deles opp igjen til Hedmark og Oppland.

Når og hvor kan jeg stemme?

  • Torsdag 10. februar kl. 09.00 til torsdag 17. februar kl. 15.00. 
  • Du skal stemme digitalt, link blir publisert torsdag 10. februar kl. 09.00.

 

Folkeavstemningen foregår digitalt og det er Innlandet Fylkeskommune som har ansvaret for den.

FOR Å FÅ STEMME MÅ DU HA EN ELEKTRONISK ID.  DETTE KAN TA OPPTIL EN UKE Å PÅ PÅ PLASS.  

Du kan stemme fra både datamaskin, nettbrett eller telefon så lenge du har tilgang til internett. e vanligste formene for elektronisk ID er MinID og BankID  .Se hjelp og veiledning for elektronisk ID.  Trenger du hjelp i forhold til ID så bruk dine pårørende, eller andre som står deg nær.

Engerdal kommune vil tilby bistand  for pålogging hos Frivilligsentralen i flg. tidsrom:

  • Torsdag 10. februar kl. 11.00-14.00
  • Tirsdag 15. februar kl. 11.00 – 12.30
  • Torsdag 17. februar kl. 12.30 – 14.00

Det vil også være mulig å få hjelp i Enger for pålogging hver dag fra og med 14.2 - 17.2 mellom kl. 09.00-11.00.

Trenger du hjelp kan du ringe support på telefon:  400 21 227, eller du kan sendte     e-post

 

Mer informasjon om folkeavstemningen kan du lese på Innlandet fylkeskommune sin nettside.

Slik stemmer du

Den rådgivende folkeavstemningen åpner torsdag 10. februar kl. 09.00 og stenger torsdag 17. februar kl. 15.00.

Hvem kan stemme?

Alle som har bostedsadresse i Innlandet (i folkeregisteret*) og som er over 16 år, kan stemme. Du må være født i 2006 eller tidligere. Det holder at du fyller 16 år i løpet av 2022.

*Den som står folkeregistret i manntallet 1.1.2022 (skjæringsdatoen) er de som kan stemme ved valget. 

Du må ha elektronisk ID

Folkeavstemningen er digital. Du kan stemme fra både datamaskin, nettbrett eller telefon så lenge du har tilgang til internett.

For å stemme må du har elektronisk ID. Dette kan ta opptil en uke å få på plass. De vanligste formene for elektronisk ID er MinID og BankID. 

Bank-ID er personlig, og skal ikke brukes av andre enn deg selv. Du kan få hjelp til selve stemmeprosessen, til å navigere og hvor du skal trykke for å avgi stemme, men koder og passord skal ikke deles med andre.

Mer om folkeavstemningen

Bakgrunn

Målet med regionreformen var å få en fylkesinndeling som var bedre tilpasset til samfunnsutfordringene, og å styrke fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler. Regjeringens ambisjon var å redusere 19 fylker til rundt 10 regioner. 

Fra 1.1.2020 var Hedmark og Oppland fylkeskommuner historie.

Stortingsvalget høsten 2021 resulterte i regjeringsskifte, og i den nye regjeringens plattform er det åpnet for at sammenslåtte fylker kan deles opp igjen.

Les mer om bakgrunn

Hva er en fylkeskommune?

Fylkeskommunen er et folkevalgt nivå mellom stat og kommune. Folkevalgt betyr at det er politikere som bestemmer. Politikerne blir valgt for fire år av gangen i fylkestingsvalget, som skjer samtidig med kommunevalget. 

Fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for store til at hver kommune kan klare dem alene, og som det ikke er naturlig at staten har ansvaret for.

Videregående skoler, kollektiv, fylkesveger og tannhelsetjenesten er noen av områdene fylkeskommunen er ansvarlige for. Fylkeskommunen bidrar også til gode friluftslivs-, kultur- og idrettsopplevelser i hele fylket. 

Mer om fylkeskommunen

Slik stemmer du

Den rådgivende folkeavstemningen åpner torsdag 10. februar kl. 09.00 og stenger torsdag 17. februar kl. 15.00.

Hvem kan stemme?

Alle som har bostedsadresse i Innlandet (i folkeregisteret*) og som er over 16 år, kan stemme. Du må være født i 2006 eller tidligere. Det holder at du fyller 16 år i løpet av 2022.

*Den som står folkeregistret i manntallet 1.1.2022 (skjæringsdatoen) er de som kan stemme ved valget. 

Du må ha elektronisk ID

Folkeavstemningen er digital. Du kan stemme fra både datamaskin, nettbrett eller telefon så lenge du har tilgang til internett.

For å stemme må du har elektronisk ID. Dette kan ta opptil en uke å få på plass. De vanligste formene for elektronisk ID er MinID og BankID. 

Mer om folkeavstemningen

Til toppen