Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Oppvekst
Enheten jobber for at Engerdal skal være en god kommune å vokse opp. Engerdal tar barn og unge på alvor. Det jobbes kontinuerlig med å skape gode oppvekstmiljø i form av gode barnehager, skoler og fritidsaktiviteter. Enheten ledes av kommunalsjef Andreas Stallvik.​
 
Barn%20fra%20Drevsjø%20barnehage%20på%20Marikroken%20seter%20og%20leker%20med%20geiteneOppvekst er den største enheten i Engerdal kommune. De ansatte i skolene, barnehagene og ungdomsarbeidet utgjør nærmere 68 årsverk.
 
Enhetslederen har et overordnet faglig ansvar med særlig vekt på utviklingstiltak. I tillegg utføres oppgaver av drifts- og forvaltningsmessig karakter.
  

Enhetens hovedoppgaver:

• å være pådriver i utviklingsarbeid
• støtte- og veiledningsfunksjoner overfor virksomhetene
• oppfølging av brukerundersøkelser og læringsresultater
• kompetanseutvikling og etterutdanning
• igangsette/delta i utviklingsprosjekter
• praksisopplæring, videreutdanning og lederopplæring
• utarbeide, sette i verk og følge opp planer og prosjekter på bakgrunn av statlige og kommunale føringer/vedtak
• være pådriver i utvikling av gode IKT-løsninger
• bidra til gode løsninger på tvers av tjenesteområdene gjennom tverrfaglig arbeid
• utrede saker til politisk behandling
• forvaltningsoppgaver
 
Enheten omfatter:
 
Juleverksted%20på%20sømådal%20skoleEngerdal barne- og ungdomsskole
 
Skolefritidsordningen
 
Fjellheimen Leirskole
 
Den kulturelle Skolesekken
 
Drevsjø barnehage,
Engerdal barnehage
 
Engerdal Voksenopplæringssenter
 
Engerdal kulturskole
 
Lærlingeordningen
 
Ungdomsarbeider
 
Ungdomsråd og ungdomsaktiviteter
 
Gjennom oppvekstenheten legges det til rette for hjelp til elever med spesielle vanskeligheter. Her har vi god hjelp av Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) for Trysil og Engerdal.
 ​
Om enheten
Kontaktinformasjon
Åpningstider
Kontaktpersoner
Sist oppdatert: 28.07.2020 08:50:50