Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Institusjon

Enheten ledes for tiden av konstituert virksomhetsleder Eva Hellan, tlf: 40024916.  E-post: eva.irene.hellan@engerdal.kommune.no

Sykehjem har 2 avdelinger og totalt 22 plasser. Tilbudet gis til innbyggere i Engerdal som har behov for heldøgns omsorgstjenester. Sykehjemmet er lokalisert på Drevsjø.

Langtidsopphold

Personer som etter en samlet vurdering hvor behovet for medisinsk behandling og pleie tilsier heldøgns omsorg.

Korttidsopphold

Bruker som har behov for heldøgnsomsorg i en kortere periode. Det gies tilbud om opptrening/rehabilitering, vurdering/utredning.
Planlagte helseopphold i korttidsavdeling etter avtale med pasient og pårørende, i samarbeid med hjemmebasert omsorg
Opphold i institusjon med døgnkontinuerlig tilsyn.
Det legges vekt på individuell tilrettelegging i forhold til:
personlig hygiene, døgnrytme. ernæring, sårbehandling, smertebehandling, forebygge komplikasjoner observasjon av sykdomsutvikling, oppfølging og observasjon av medikamentell behandling, tilbud om tilsynslege.
Det satses på et aktivt miljø med en hjemlig atmosfære hvor faglig kompetanse og trivsel står i fokus.)
Du må betale en egenandel for korttidsopphold på sykehjem.

Avlastningsopphold

Tjenesten skal avlaste pårørende som har det daglige hovedansvar for hjelpetrengende eldre.

Kjøkken: sykehjemmet har eget kjøkken, hvor de også levere mat (middag) ut til hjemmeboende, som har vedtak om dette. I tillegg driftes en liten kantine.


Vaskeri: Institusjonen har eget vaskeri. De har åpent tre dager i uken.


Renhold: Har ansvar for alle lokalene på Helse og omsorgssenteret.

Om enheten
Kontaktinformasjon
Åpningstider
Kontaktpersoner
Sist oppdatert: 18.11.2019 13:58:18