Tittel: Nyheter
Url: https://www.engerdal.kommune.no/nyheter/Sider/side.aspx
Nyheter
Nyheter
  • Siste

Nyheter

​​​Her er en oversikt over alle nyhetene i Engerdal kommune sortert på dato, med den nyeste øverst.

 Nyhetsarkiv

Anno Museum søker guider til Blokkodden villmarksmuseum for sommersesongen 2019

​Blokkodden er et villmarksmuseum som huser en utstillingshall, gamle bygninger og gjenstander innen samisk kultur, Rørosverkets virksomhet i Engerdal, jordbruk, skogbruk og jakt/fiske i Engerdal. Sommersesongen varer fra midten av juni til midten av august.

 

Hovedopptak til skolefritidsordningen på EBUS 2019/2020

​Det må søkes opptak til skolefritidsordningen (SFO) ved Engerdal barne- og ungdomsskole for hvert skoleår. Det må søkes for alle som ønsker plass, både for skolestartere og for de som har plass og ønsker å ha det videre. SFO-tiden er fra 07.30 til 16.30 på hel dag (småtrinnets skolefrie dag) og 07.30-09.00 og 14.40-16.30 på øvrige dager.

Hovedopptak til kommunale barnehager og privat barnehage 2019/2020

​Opptak til de to kommunale barnehagene Drevsjø og Engerdal, og til den private familiebarnehagen i Sømådalen, foretas ved samordnet opptak.

Ferievikariater - Helse og velferd - sommer 2019

​​​​Vi har ledige ferievikariater ved enhet Helse og Velferd for sommeren 2019.

Vi vil at du benytter elektronisk søknadsskjema, og du må sende inn en søknad på hvert enkelt arbeidsområde som du ønsker å søke på.

Søknadsfristen er 15. mars 2019.

Ferievikariater - Fjellheimen leirskole - sommer 2019

Fjellheimen er en leirskole for mennesker med utviklingshemming. Elevene er i alle aldre og har ulike fysiske ferdigheter. Naturen er skolens undervisningsarena. Skolen har i alt 13 ansatte, og tar i mot elever og ledsagere fra januar til desember.

Vi har ledige ferievikariater for sommeren 2019. Vi vil at du benytter elektronisk søknadsskjema, og du må sende inn søknad på hvert enkelt arbeidsområde du ønsker å søke på - ikke fellessøknad.

Søknadsfristen er 15. mars 2019.

Ledig stilling: Ergoterapeut 100 % fast stilling

​Ved enhet Helse og velferd har vi ledig 100 % fast stilling som ergoterapeut fra 1. april 2019.

Arbeidssted er Engerdal kommune, med kontor på Engerdal helse- og omsorgssenter beliggende på Drevsjø.

Søknadsfristen er 7. mars 2019, og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Følg med på kommunestyremøte i kveld 13.02

​I kveld kl 19.00 er det årets første kommunestyremøte.  Følg møte live på WebTV fra pc, mobil eller nettbrett. 

Ledig stilling: lærlingeplass - helsefagarbeider / barne- og ungdomsarbeider

Engerdal kommune har 2 ledige lærlingeplasser fra høsten 2019 for deg som ønsker å bli helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider.

Søknadsfristen er 1. mars, og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Får møte statsråden om laks

​Tirsdag 12. mars kl. 10 tar statsråd Ola Elvestuen imot delegasjonen vår for å snakke om laks.

Nytt om prosjektet Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden

​Etter det vellykkede «folkemøtet» om stedsutviklingen på Drevsjø 12. november er det arbeidet med de mange gode innspillene som kom frem gjennom gruppearbeidene. Som et neste ledd i utviklingen besøkte Katrine Kleiven og Jan Aage Røtnes fra Engerdal Kommune de to landskapsarkitektene Stine Ringnes og Helge Bakke på Tolga fredag 8. februar.

Ledig stilling: Virksomhetsleder Forebyggende rehabilitering 100 % fast

​​​​Innenfor enhet Helse og velferd har vi ledig 100 % fast stilling som virksomhetsleder for forebyggende rehabilitering. Stillingen er ledig fra 01.05.19.

Arbeidssted: Engerdal kommune, med kontor på Engerdal helse- og omsorgssenter beliggende på Drevsjø.

En stor takk!

​Et år har gått siden mor sovnet stille og rolig inn på Drevsjø sykehjem med sin hånd i min under sangen "skal hilse fra fjellet" i en alder av 90 1/2 år.
Jeg er først og fremst stolt av å være utflyttet engerdøl, og vært SÅ heldig å få vokse opp i en den gang liten kommune målt på landsbasis.

Arbeidsrettet kurs for innvandrere – interkommunalt samarbeid

​Engerdal og Trysil voksenopplæring har samarbeidet om et arbeidsrettet kurs for innvandrere. Kurspakka består av 5 ukers arbeidsteori i tillegg til arbeidspraksis gjennom en periode på totalt 6 måneder. Deltakerne har blitt fulgt opp av de respektive voksenopplæringene gjennom hele perioden.

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Fylkesmannen i Innlandet forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder», og vi oppfordrer beitelag og enkeltbrukere til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.
Fylkesmannen har satt søknadsfrist for ordningen til 1. mars 2019. ​

Fårebygg – sluttseminar 28.02.2019

​Forskningsprosjektet FåreBygg som ble igangsatt i 2013 går nå mot slutten. Prosjektet var basert på næringas behov for kunnskap om kostnadseffektive bygnings- og driftsløsninger for sau, og ble utviklet og utført i tett samarbeid mellom partnere fra sauenæring og forskningsinstitusjoner. Prosjektets hovedresultat blir presentert på sluttseminaret.

Åpning av flere snøscooterløyper – men vær varsom!

​Kommunen har i dag godkjent åpning av resten av løypenettet. Vi vil likevel anmode scooterkjørere om å kjøre forsiktig, da det er lite snø på værutsatte plasser. I tillegg er det enkeltstrekninger som har utfordrende terreng og kun er kjørbare med lav hastighet.

Engerdal kommune er berørt i en overgrepssak som har hatt oppslag i media den siste tiden

​Engerdal kommune har et operativt hjelpeapparat som skal ta seg av de som har behov for helsetjenester som følge av overgrepssaker. Engerdal kommune har en plan for helsemessig og sosial beredskap som er satt i funksjon. Det er nedsatt en egen gruppe som håndterer denne saken i regi av kommunen.

Sjekkpunkt Drevsjø - program

​I helgen arrangerers det tradisjonsrike Femundløpet og sjekkpunkt Drevsjø er i gang fra kl 18.00 i kveld.

Viltpåkjørsler – foring av hjortevilt

​Det er for tiden veldig mye viltpåkjørsler. Fra 1. desember til 1.februar har det vært 16 rådyr- og 7 elgpåkjørsler. Engerdal kommune vil oppfordre alle til å være ekstra oppmerksomme langs vegene nå. Spesielt tidlig morgen, og ettermiddag/kveld.

Informasjon status bredbåndsprosjektet

​Telenor er nå i ferd med å avslutte salget i de områdene som omfattes av Trinn 1 i bredbåndprosjektet, dvs. områdene fra Trysilgrensa til Drevsjø/Lillebo, og Sømådalen.

Ludvigprisen

​Også i 2019 vil Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) dele ut midler til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Til sammen cirka 100.000 kroner. Søknadsfrist 10. februar 2019.

Bondekafè fredag 1. februar kl 11.00

Det blir bondekafè Fredag den 1. februar kl. 11.00. Samme plass som vanlig, hos fam. Drevsjømoen. Det er kaffe og få fra 10.30.​ Hovedtema er  allmenningsretten på ved mot ny fjellov.

Hjortemøte 17.februar kl.15-17 Valdalen gård

​Velkommen til informasjonsmøte om hjorteoppdrett 17.02.19, kl. 15-17 på Valdalen Gård, Valdalsfjellet i Engerdal.

Konsert i Engerdal kirke

​8. mars holder Maria Arredondo og Torstein Sødal konsert sammen med
Engerdal Pensjonistkor ”Gode minner og lett spill” i Engerdal kirke kl.19.00.

Skihytta "Brannstasjon" vinteren 2019

Skihytta er åpen på søndager fra kl. 11.00-15.00. ​

Opp av sofaen - gåturer og skiturer 2019

​​Vi har satt opp disse turene denne vinteren. Håper du blir med!

Villmarksvekkua

​​Villmarksvekkua arrangerast i vinter i Ulvågrenda i Engerdal! DNT Engerdal og Trysil står som arrangør og tilbyr eit friluftsfagleg opplegg med fokus på det tradisjonelle friluftslivet. Vi kjøyrer daggsopplegg måndag 18/2 og tysdag 19/2, med ei ovnernatting frå onsdag til torsdag.

Seniorkino i Trysil 25. januar

​​Vi har fått lov til å snike oss med på seniorkinoen til tryslingene!

Deler av løypenettet for snøscooter åpner 18. januar

Vi ber om at alle kjører forsiktig, det er veldig lite snø på enkelte steder! Respekter skilting og pass på veikrysninger!

Etablererkurs i Hedmark vinteren-våren 2019

Kursplan for nye etablererkurs vinteren/våren 2019 er nå satt opp. I vinter/vår planlegges det kurs i både Hamar, Stange, Elverum, Flisa og Kongsvinger.​

Endrede åpningstider på Biblioteket

​Fra og med 19. januar vil åpningstiden på lørdager på biblioteket på Drevsjø være åpent fra kl 10.00 - 14.00.

Varsel om oppstart og høring av planprogram for reguleringsplan for Hyllsjøen sør hytteområde

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsplan for Hyllsjøen sør hytteområde. Dette er et privat planforslag som fremmes av Innlandet Tegnekontor AS på vegne av grunneierne Roger Axelsson og Hanne Heggeriset. ​

Kommunalt tilskudd til lag, foreninger og arrangementer 2019

​Frist for å søke om støtte til lag, foreninger og arrangementer for 2019 er den 31. januar.

Vil du være med å sparke fotball?

Er du født i 2003-2013 og har lyst til å være med å sparke fotball (Yngres avdeling)?

Bassenget er stengt onsdag 2. januar 2019

​På grunn av at skolen holder stengt onsdag 2. januar, er heller ikke svømmehallen åpen.

Årets første bondekafè

​Fredag den 4. januar 2019 kl. 11.00.
Samme plass som vanlig, hos fam. Drevsjømoen. Det er kaffe og få fra 10.30.

Biogass – informasjonsmøter for landbruket

​Vi og de øvrig medlemskommunene i FIAS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap), ble i sommer innvilget kr 250 000 i forprosjektstøtte til å utrede mulighetene/potensialet for foredling av husdyrgjødsel og andre biprodukter fra næringsmiddelindustri o.l. til biogass. I den anlednig inviterer vi til møte 28. januar.

Har vi landets kuleste "vi har stengt melding" på sentralbordet?

​Noen kreative personer i kommunehuset Enger har laget en festlig melding som du hører hvis du ringer oss og sentralbordet er stengt nå i julen.  Ring 62459600 så får du høre.

Feil i annonse fra FIAS

​Det har vært publisert annonse med feil i kalenderen som kom i postkassene 20.desember.  På nettsiden til FIAS vil du finne riktig opplysninger.

Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal julen 2018

Barneverntjenesten har følgende åpningstider i julen:

Jul hos FIAS 2018

Husk at hentedager for avfall endres i julen.

Oppdatering om bredbåndutbyggingen i Engerdal

​Engerdal kommunes prosjektleder for bredbåndutbyggingen hadde prosjektmøter med Telenor mandag 17. desember. Telenors selgere har hatt kontakt med 93,8 % av husstandene utenfor de to kommersielle områdene Engerdal sentrum og Drevsjø, der Telenor tar utbyggingen på eget ansvar. Av de husstandene Telenor har kontakt med har 76 % bestilt, og noen er fortsatt i vurdering.

Nytt søknadsskjema for barnehageplass

Fra og med januar 2019 vil søknad om barnehageplass i Engerdal kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage.

Dette informasjonsskrivet vil gi deg informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du i portalen legger inn søknad om barnehageplass

Julehilsen fra ordføreren - julen 2018

​Året 2018 går mot slutten. Snøen er på plass, vi har hengt opp adventstjerna i vinduet og tent adventlysestaken. Mange har allerede julegavene klare og atter andre gjør dette i siste liten i år også. Det er som det skal være. I hverdagen overstrømmes vi av nyheter fra en mer og mer omskiftelig verden. Adventstida endrer dette litt. Dette er ei fin tid, der vi pynter til jul, tenner stearinlys og koser oss alene eller sammen med andre. Adventstida og julehøytida forsterker også de gode sidene ved oss, vi viser mer omsorg, vi tenker mer på hverandre og vi er enda mer opptatt av at andre skal ha det bra. Dette er viktig.

Luciabesøk i Enger

​Vi i Enger var så heldige å få Luciabesøk av barna i Engerdal barnehage.  Kommunestyret hadde også sitt julemøte og fikk ta del i Luciabesøket.

Årsbudsjett for Engerdal kommune 2019 er vedtatt

Årsbudsjettet for Engerdal kommune 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2023 ble vedtatt i kommunestyret 13.12.2018. Budsjettet og økonomiplan for neste periode er meget stramt. For å få et budsjett i balanse er det foretatt reduksjoner innen alle enheter og de fleste virksomheter.

Høsthalvåret 2018 i Drevsjø barnehage

Det har vært en aktiv høst i Drevsjø barnehage og her kan du lese og se masse flotte bilder.​  De ønsker samtidig alle en riktig god jul.

Tømmekalender på nett - og ny hjemmeside for FIAS

​FIAS har tidligere informert om at det ikke blir papirbasert Miljøkalender for 2019. I stedet blir det digital tømmekalender tilpasset nett og mobil, som man kan velge å skrive ut på papir.

Salg av bredbånd går veldig bra i Engerdal

Telenors selgere har nå vært her i to uker, og har oppnådd godt nok salg til at prosjektet kan fortsette.

Er du forberedt?

​For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

Juleprinsessen og tidstyvene

​Juleprinsessen og tidstyvene er en musikal av Harriet Kjus Müller-Tyl og kan oppleves i hallen på EBUS, lørdag 15. desember kl. 17.00.

Trygt hjem for 50 kroner i desember

​Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) har vedtatt å sette egenandelen ned igjen til 50 kroner for å benytte ordningen Trygt hjem i desember, forteller utvalgets leder, Gunn Randi Fjæstad. Dette er årets julegave fra HTU til unge mellom 15-21 år i Hedmark, sier hun, og understreker at det er viktig å få de unge trygt hjem i mørke og kalde desembernetter.

– Herlig! synes nestleder i Ungdommens fylkesting, Isak Formoe.

Julemarked i Engerdal lørdag 1. desember

​Lørdag 1. desember fra klokken 11.00 er det igjen klart for julemarked i Engerdal samfunnshus.

41 branndøde i Hedmark siden år 2000

I perioden 2000 til 2017 var det 3 235 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 430 branner og februar med 344. Ingen har så langt i år omkommet i brann i Hedmark.​

Velkommen til møter om framtidsrettet sauehold

​Hvor trykker "skoen" og hva skal vi akseptere som "vanlig godt" sauehold?

Landbrukskontoret for Alvdal og Tynset kommuner inviterer i samarbeid med landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, til fagmøte for alle sauebruk i Nord-Østerdalen.

Gladtysktreff i Engerdal 28. november

​Es ist møkket! Det er i aller høyeste grad gladtysk! Nå vil nok en tysker se rart på deg hvis du sier det. Men spiller ingen rolle! «Greia» med gladtysk er å tørre. Og kan du ikke ordet, så lærer du det på kurs hos meg.

Salg av bredbånd abonnement er godt i gang


Fra mandag 19. november har flere av Telenors selgere vært i arbeid i flere av grendene våre, og det meldes om stor interesse. Det virker som om det fortsatt er litt usikkerhet om betingelsene og kommunens andel, så derfor gjentar vi det som gjelder.

NATO-øvelsen - takkebrev fra den tyske brigaden

Engerdal kommune v/rådmannen har mottatt takkebrev fra Brigadier Ullrich Sannuth, Tyskland som er veldig fornøyd med mottakelsen i Engerdal.​

Offentlig ettersyn årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Formannskapets innstilling til budsjett for 2019 med gebyrregulativ og økonomiplan for perioden 2019-2022 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 21.11.2018-12.12.2018.

Bredbåndsprosjektet - Telenor i gang med kundebesøk

Da er Telenors salgsstyrke i gang i Engerdal, foreløpig med en person, Borhan Zareie. Flere vil komme i løpet av kort tid.​

Årets julegavetips

​Gi barna en julegave de får glede av resten av livet. Meld dem inn i kulturskolen og begynn allerede 2. uka i januar 2019.

Nytt vann- og avløpsnett i Engerdal sentrum er ferdig

​Etter over ett år med graving, dårlige veier og diverse omkjøringer så er endelig arbeidet med å skifte ut hele vann og avløpsnettet i Østlia nå endelig over.

Herlig kveld på Blokkodden med Oddgeir Bruaset

Ca 30 personer tok turen til Blokkodden tirsdag kveld for å høre Oddgeir Bruaset fortelle historier om «der ingen kunne tru at nokon kunne bu».​

Folkemøte på Drevsjø mandag 12. november

Som et ledd i forprosjektet Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden hadde Engerdal kommune ved Katrine Kleiven, Ellen Bernts Grønland og Jan Aage Røtnes invitert til folkemøte / idédugnad på Fjellvang mandag kveld. Prosjektet er et felles prosjekt mellom Engerdal Kommune og Hedmark Fylkeskommune, og tar sikte på å etablere en overordnet plan for utvikling av Drevsjø-samfunnet.​

Bredbåndsprosjektet i Engerdal – nytt om Trinn I

​Nå er vi skikkelig i gang og brev til husstandene er på tur ut.  Telenor vil starte sin salgsrunde mandag 19. november

Oddgeir Bruaset til Blokkodden

​"Der ingen skulle tru at nokon kunne bu"

Møt programskaperen, forfatteren og foredragsholderen Oddgeir Bruaset på Blokkodden, tirsdag 13. november 2018 kl. 18.00.

Temadag om diabetes

​Frivilligsentralen og teamet på helsesenteret inviterer til temadag på helsesenteret, tirsdag 20. november fra kl. 10.00-14.00.

Trekking på stolpejakten 2018

​Årets stolpejakt har foregått i Engerdalsområdet, og har vært meget godt besøkt. Femti stolper har vært plassert rundt omkring både nede i grenda og oppe i fjellet, og mange flotte plasser har blitt vist frem.

Nå er stolpene plukket inn igjen, og vi har trukket ti vinnere. Premiene kan hentes på turistkontoret hos Destinasjon Femund Engerdal.

 

Invitasjon til folkemøte vedrørende stedsutvikling

​Det inviteres til stedsutviklingsmøte vedrørende Drevsjø mandag 12. november 2018 kl 19:30 i Fjellvang. 

Vinnere av kommunens Friskuskasser 2018

​Vi har nå trukket ut åtte personer fra Friskusbøkene som er plassert rundt omkring i grendene. Årets premie er den flotte nasjonalparkkoppen, og de heldige vinnerne er:

Åpningstider for svømmehallen 2018/2019

​Bassenget på EBUS har følgende åpningstider:

Stenging av Engerdal vannverk

​I forbindelse med påkoblingen til det nye vannledningsnettet i Engerdal sentrum, må vi stenge vannverket.

Oppfordrer foreldre til skoleelever til høy deltakelse i Kultur for læring

​Denne høsten er det iverksatt ny runde med spørreundersøkelse for elever, foresatte og ansatte ved Engerdal barne- og ungdomsskole i Kultur for læring.

Kommunedelplanen for avfall og miljø er ute på høring

​​Kommunedelplanen for avfall og miljø for perioden 2019-2025 er nå lagt ut på høring.

Tyske soldater inviterer til omvisning i Engerdal sentrum

​I forbindelse med NATO-øvelsen «Trident Juncture», så ønsker de tyske soldatene som er stasjonert her i Engerdal sentrum å invitere alle Engerdøler til en omvisning.

Kommunestyret har gitt tilskudd til utvikling av bærekraftig reiseliv

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 24. oktober og gi tilskudd på kr 75.000,- til prosjektet "Utvikle og posisjonere Trysil og Engerdal som internasjonale bærekraftige reisemål".

Kommunestyret har vedtatt forskrift til adgang til jakt og fangst av bever

I sitt møte 24. oktober vedtok kommunestyret forskrift til adgang til  jakt og fangst av bever.​

3 fikk innvilget tilskudd i kommunestyremøte 24. oktober

Relator AS, Hågen Bentzen​ og Fjellhjort AS fikk innvilget tilskudd i kommunestyrets møte 24. oktober.

Kommunestyret har vedtatt nye reviderte vedtekter for barnehagene og SFO

​I sitt møte 24. oktober vedtok kommunestyret nye vedtekter for barnehagene og SFO.

Tertialrapport for 2. halvår 2018 vedtatt av kommunestyret

​​Kommunestyret behandlet tertialrapport for 2. halvår 2018 i sitt møte 24.10.  Det ble en lang debatt i kommunestyret som du kan høre her.

Engerdal kommune har opprettet Tilgjengelighetspris

​Tilgjengelighetsprisen skal bidra til å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne i Engerdal kommune.

Engerdal Torg vedtatt etablert

​Kommunestyret behandlet i sitt møte 24.10 etablering av Engerdal Torg.  Les vedtaket og hør diskusjon i kommunestyret.

Takk til alle gavmilde engerdøler etter TV-aksjonen 2018

​Engerdølene ga i gjennomsnitt kr 74,64 i år. Dette ga oss en 2. plass i Hedmark og 54. plass i kommuneoversikten for Norge. Totalt kom det inn kr 96.589,- i Engerdal kommune under aksjonen.

Invitasjon til åpen dag med NATO

​Det inviteres til åpen dag med NATO på Drevsjø søndag 28. oktober mellom kl 10.00 og 12.00.

Prøve i samfunnskunnskap for innvandrere

Engerdal voksenopplæringssenter arrangerer prøve i samfunnskunnskap mandag 29.oktober kl. 14.00​

Har du husket å registrere brønnen din?

​Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små.

Vellykket frokostmøte i Engerdal

​23. oktober ble det arrangert et frokostseminar med tema «Vinterturisme i Engerdal» i kommunehuset i Engerdal. Arrangementet var et samarbeid mellom Innovasjon Norge på Hamar og Tynset, Sør-Østerdal Næringshage, Destinasjon Femund Engerdal og kommunens næringsavdeling.

Torsdagtrimmen på Drevsjø starter opp igjen

Torsdag 8. november kl 1930 er det oppstart for torsdagtrimmen i Fjellvang. 

Midlertidig nytt søknadsskjema - barnehageplass

​Vi er i en overgang mot en nytt system for barnehageopptak.  I den anledning må vi benytte et midlertidig søknadsskjema.

Egen epostadresse hvis du ønsker kommunikasjon om bredbånd

​Hvis du ønsker å kommunisere med oss i forbindelse med bredbåndprosjektet så har vi opprettet egen epostadresse til dette.

Vi har gjennomført informasjonsmøter om bredbånd

​Da er det gjennomført fire informasjonsmøter med Telenor i grendene Sømådalen, Drevsjø, Heggeriset/Hylleråsen og Engerdal sentrum. Det har vært stort fremmøte, gode presentasjoner fra Telenor, og spennende diskusjoner. En av erfaringene er at vi lærer noe i hvert møte, basert på beboernes spørsmål.

Droneflygning over NATO-øvelsen er forbudt

​​Politiet varsler store bøter for folk som blir tatt for å  fly med drone innenfor området for den store Nato-Øvelsen som starter neste uke. Det blir innført  flyforbud i store deler av Midt-Norge under øvelsen. Forbudet gjelder både droner og modellfly.

Kurstilbud fra Norsk Landbruksrådgivning Innlandet

Norsk Landbruksrådgivning Innlandet arrangerer nyttige kurs for bonden i det daglige gårdsdrifta.​ I høst er det 4 aktuelle kurs.

Hva er fremtiden for besøkssenteret for Femundsmarka Nasjonalpark avd. Elgå?

​Velkommen til åpent folkemøte og idémyldring
tirsdag 23. oktober kl. 19.00-21.00, Elgå Samfunnshus .

Femundmat til Internationale Grüne Woche i Berlin

​Etter en nominasjonsprosess der kommunens næringsavdeling har arbeidet tett med Hedmark Fylkeskommune, er bedriften Femundmat AS invitert av Landbruks- og Matdepartementet og Innovasjon Norge til å delta på International Grüne Woche (IGW) i Berlin i januar 2019. Det er lokalmat fra Engerdal som skal presenteres på standen til Fjellregionen, og tilberedes av kjente kokker, bl.a. Hans Brimi fra Brimi Seter.

Stor næringstetthet i Engerdal Kommune

​Næringsavdelingen gjør regelmessig søk på bedrifter i Engerdal, og ser på så vel antall som på organisasjonsform. I september var det totalt 321 registrerte foretak med adresse Engerdal i Foretaksregistret i Brønnøysund, og under er fordelingen på de forskjellige organisasjonsformene.

Eldredagen 2018

Engerdal pensjonistforening i samarbeid med Engerdal eldreråd markerer eldredagen 2018 i Fjellvang på Drevsjø Torsdag 18. oktober kl. 13.00.​

Mottaket tar ikke imot klær og utstyr lenger

​Asylmottaket ikke tar imot klær lenger. Beboerne på mottaket kommer til å benytte seg av Sanitetsforeningens bruktbutikk på biblioteket framover. Vi ber derfor om at de som har klær, kjøkkenutstyr ol de vil gi bort, leverer det til Sanitetsforeningen.

Trafikksikkerhet - felles ansvar

​Militærøvelsen med navnet Trident Juncture, gjør at det blir flere trafikanter og mange store kjøretøy på vegen, høsten 2018. Statens vegvesen vil oppfordre hver enkelt som er i området til å være ekstra oppmerksom de ukene øvelsen pågår.

Endringer blant fast ansatte fra juli til og med september 2018

Fire takket ja, en takket nei og fem sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune i perioden juli til og med september 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sist oppdatert: 24.04.2018 14:49:35
Du er her: Engerdal > Nyheter