Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nyheter

​​​Her er en oversikt over alle nyhetene i Engerdal kommune sortert på dato, med den nyeste øverst.

 Nyhetsarkiv

Står du i manntallet?

​Manntallet for Engerdal er lagt ut til offentlig ettersyn i: kommunehuset Enger, Helsesenteret, Biblioteket og nærbutikken i Heggeriset, Elgå og Sømådal.

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Femundshytta

​Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Femundshytta.

Varsel om igangsetting av fredningssak for Femundshytta

​Med hjemmel i kulturminneloven §§ 15 og 19, jfr. § 22 varsles igangsetting av fredningssak for Femundshytta og omkringliggende kulturlandskap.

Kommunale avgifter 2019

​Engerdal kommune har nå fakturert kommunale avgifter termin 1 og 2.

Fakturaene blir distribuert via Multicanal og sendes ut etter forskjellige kriterier.

Spikkekafe og Visekveld

​På Blokkodden onsdag 17. juli blir det først spikkekafe med husflidskonsulent i Hedmark Arild Larsen fra kl 15.00 - 18.00.

Fra kl 19.00 blir det visekveld med Erik Lukashaugen og Annar By.

Ledig stilling: Ungdomsrådssekretær - Ungdomsklubbarbeider

​​​​Det er ledig to spennende stillinger innen ungdomsarbeid. 20 % fast stilling som ungdomsrådssekretær og 20% fast stilling som ungdomsklubbarbeider.

Søknaden sendes elektronisk, og søknadsfristen er 31. juli 2019.

Til alle som brenner for utvikling av Drevsjø som sted

Stedsutviklingsprosjektet på Drevsjø
og Blokkodden er kommet godt i gang.
Mange innbyggere har deltatt på folkemøtene
om nettopp dette temaet, på
Fjellvang 12. november 2018 og nå sist
27. juni 2019.

Boligbrann i Elgå

​Ved 13-tiden i dag brøt det ut brann i et våningshus på et gårdsbruk i Elgå. Det var fare for at brannen skulle spre seg til andre bygninger på gården, og store styrker rykket ut. Det var brannmannskap fra Engerdal, Trysil og Elverum, samt fra den svenske rädningstjensten. I tillegg rykket mannskaper fra sivilforsvaret ut, samt politi og ambulanse. Sanitetsforeningen sørget for mat til mannskapene.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Lisætra - PlanID 2018 0100

​I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 19.06.2019 ny reguleringsplan for Lisætra. Samtidig oppheves tidligere reguleringsplan for Lisætra, PlanID 2003 0300.

Ladestasjonen er i drift

​Kommunen har i samarbeid med Fortum Markets AS etablert en ladestasjon for elbiler i Engerdal sentrum. Ladestasjonen har totalt 4 ladeuttak, hvorav 2 stk for hurtiglading DC og 2 stk for semihurtiglading AC. Ladeutstyret dekker alle kjente elbilers ladebehov/standarder.

Fotballskole 2019

​Fotballgruppa arrangerer fotballskole på Heggeriset stadion, lørdag 17. august fra kl. 09.30-14.00.

Tidligstemmegivning fra 1. juli

​Hvis du ikke har mulighet til å stemme i perioden for ordinær forhåndsstemmegivning fra 12. august – 6. september og heller ikke på valgdagen, kan du tidligstemme.

Informativt, inspirerende og avklarende folkemøte på Fjellvang torsdag 27. juni

​Det ble avholdt et oppfølgingsmøte med ca 30 deltakere. møtet hadde tre hovedfokus

Velkommen til Gutulia nasjonalpark

​Du er velkommen til å besøke Norges minste nasjonalpark. Til Gutulisetra er det 3 km og tar ca 45 minutter å gå fra den nye innfallsporten ved parkeringsplassen ved Gutulisjøen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring av ambulanseberedskap sommeren 2019 i Trysil og Engerdal

​Det vil i år bli endring i ambulanseberedskap i sommerferieperioden (fra mandag uke 26 til og med uke 34). Til vanlig er ambulanseberedskapen i området bestående av 3 døgnambulanser og 1 deldøgnambulanse (08.00-17.30.) I perioden beskrevet over vil det være 3 døgnambulanser mens deldøgnambulansen vil bli erstattet av Akuttbil enredder. Det vil si at det vil være en enmannsbetjent enhet i stedet for en vanlig tomannsbetjent båreambulanse. Akuttbilens åpningstid vil være 08.00 til 17.00 alle dager.

Tilgjengelighetsprisen 2019

​Engerdal kommune vedtok i 2018 at de vil dele ut en tilgjengelighetspris til eiere av bygg og omgivelser i Engerdal som i den senere tid har gjennomført nybygg, renovering og endringer med sikte på universell utforming for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede.

Nå kan du høre opptak fra kommunestyrets møte 19. juni

Fikk du ikke med deg diskusjonene som var i kommunestyrets møte 19, juni direkte, så har du mulighet for å høre på opptakene nå.​

Utdeling av Miljøfyrtårnsertifikat til Johnsgård Turistsenter

Bedriften Johnsgård Turistsenter har gjort en betydelig jobb og klart å bli miljøsertifisert. På kommunestyrets sommermøte den 19. juni 2019 fikk de overlevert beviset fra ordfører​.​

Kommunestyremøte onsdag 19. juni kl 09.00

I morgen 19. juni har kommunestyret sitt siste møte før sommerferien i kommunehuset Enger.  Du kan komme på høre på det der, eller du kan se det live på web-tv.​

Godkjente valglister Engerdal

​Valgstyret har godkjent tre partilister til kommunestyrevalget 2019;

Høyre, Samlingslista, SP, Uavhengige og Arbeiderpartiet.

Ledig stilling: Kirketjener i Søre Elvdal kirke og Sømådalen kirke

​Engerdal kirkelige fellesråd har ledig 6 % stilling som kirketjener ved Søre Elvdal kirke og 8 % stilling ved Sømådalen kirke fra 01.09.19.

St.Hansfeiring i sansehagen på sykehjemmet

​Engerdal frivilligsentral og Drevsjø Sanitetsforening inviterer til ST.HANSFEIRING på sykehjemmet tirsdag 25.  juni kl 18.00.

Kulturprisen 2019 er tildelt Sigrid Stubsveen

​Formannskapets har i møte i dag 12. juni vedtatt å tildele kulturprisen for 2019 til Sigrid Stubsveen. Vi gratulerer!

Tilbakebetalt skatt sommeren 2019?

​Sosialtjenesten gjør oppmerksom på at tilbakebetalt skatt (skatt til gode) regnes som fri og disponibel inntekt i husstanden, og vil derfor bli tatt i betraktning (medregnet) dersom man søker sosialhjelp i samme periode.

Barnevernvakta

​Engerdal kommune har samarbeid med Ringsaker interkommunale barnevernvakt.  Du kan  ta kontakt på telefon 40 40 40 15.

Folkemøte nr. 2, torsdag 27. juni kl. 19.30 på Fjellvang

​Engerdal kommune inviterer til folkemøte om stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden torsdag 27. juni kl. 19:30. Det blir kaffe og noe å bite i.

Branntips.no lanseres i dag 3. juni

​Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS har inngått samarbeid og bruk av branntips.no. 101 brannvesen og 274 kommuner har foreløpig inngått dette viktige samarbeidet. Branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold.

De fleste skogsbilveier på Statsalmenningen er nå åpne

​De fleste veiene er nå åpnet, men Vurrusjøliveien, Østveien og Lortseterveien er fortsatt stengt.

Bedre stier - kurs i merking og bygging av stier

​Nasjonalt turskiltprosjekt er avsluttet, men Hedmark fylkeskommune ønsker fremdeles å ha fokus på å heve kvaliteten på merking og bygging av stier.

Endring i skjemahåndtering for søknad om tenning av bål

​Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) endrer informasjon og praksis ved skjemahåndtering fra «Søknad om bålbrenning» til «Melding om bål»

Den europeiske nasjonalparkdagen!

​Fredag 24. mai er den europeiske nasjonalparkdagen! Vi har ingen egen markering i anledning dagen med ønsker alle hjertelig velkommen til sommeren og besøk til Femundsmarka Nasjonalpark, Gutulia Nasjonalpark og Blokkodden Villmarksmuseum.

Første fly lander på Scandinavian Mountains Airport - Sälen Trysil 22. desember 2019

Scandinavian Mountains Airport - Sälen Trysil, som ligger ved riksgrensen mellom Sälen og Trysil, åpner for trafikk den 22. desember 2019. BRA er det første flyselskapet som skal skape trafikk til nye Scandinavian Mountains Airport – Sälen Trysil.

Søknad om plass i kulturskolen 2019/20

Det er nå mulig å søke om plass i kulturskolen for skoleåret 19/20. Søknadsfrist er 15. juni 2019. De som allerede har plass i kulturskolen trenger ikke å søke.​

Minneord Gjermund Eggen 1941 - 2019


Onsdag 15.mai tok vi i Engerdal avskjed med vår gode og kjære sambygding Gjermund Eggen. I 1966 fulgte alle i kommunen med på VM. Gjermund satte kronen på verket med sine tre gullmedaljer. Da ble Engerdal et sted på kartet for alle idretts - og samfunnsinteresserte mennesker og det har holdt seg slik.​

Psykisk helse i Engerdal Kommune

​Den psykiske helsetjenesten i Engerdal består av en fagperson med videreutdanning innenfor psykisk helse og rus. Denne  fagpersonen er Lene Cecilie Lillestu. Tjenesten er åpen for alle som har behov for det, har taushetsplikt og er gratis. Dette er et lavterskel tilbud

Informasjonsmøte om arbeids- og aktivitetssentral

​Engerdal kommune inviterer til informasjonsmøte om arbeids- og aktivitetssentral, tirsdag 14. mai kl. 14.00.

Ny konkurranser publisert på Doffin

​Abakus har lagt ut følgende konkurranser for Engerdal og flere andre kommuner i Doffin.

Dugnadsvask i Engerdal kirke

​Vi oppfordrer alle til å delta på dugnadsvask i Engerdal kirke, lørdag 11. mai fra klokken 10.00.

Velkommen til folkemøte om vindkraft

​Onsdag 15. mai 2019 kommer rådgiver i NVE, Marte Lundsbakken for å informere om vindkraft.

Stedsutvikling Drevsjø – Blokkodden; folkemøtet må utsettes

​Det planlagte folkemøtet mandag 13. mai på Fjellvang må dessverre utsettes. Bakgrunnen er at enkelte elementer ikke er ferdig behandlet, og at møtet kolliderer med andre aktiviteter på Fjellvang (Bingo).

Invitasjon til gaveoverrekking

​Torsdag 9. mai klokken 18.30 på Frivilligsentralen, er alle velkommen til gaveoverrekking av en brystkompresjonsmaskin.

Ledig stilling som ringavløser i Engerdal kommune

​Vi søker etter en ringavløser i Engerdal kommune. Ringen består av inntil 7 melkebruk.

En stor skilegende har gått bort

Hele Engerdal sin Gjermund gikk bort i går, mandag 6. mai.

Ferieaktiviteter sommeren 2019 for skolebarn 1.-4. klasse

Frivilligsentralen, i samarbeid med flere, vil også i år tilby et opplegg for barn i skoleferien.

Det er i utgangspunktet satt opp 4 uker med 4 dager, mandag til torsdag.

Nå skjer det mye i bredbåndsprosjektet

I dag er det avholdt et planleggingsmøte mellom Relacom og Engerdal kommune i forbindelse med bredbåndprosjektets Trinn 1. Som kjent har det pågått diverse befaringer og planprosesser en tid, og nå starter mange av de praktiske elementene i arbeidet. ​

Nasjonale-prøver-i-norsk-for-fremmedspråklige


Engerdal voksenopplæringssenter arrangerer skriftlige nasjonale prøver tirsdag 21.mai 2019.

Engerdal skal skinne til sammars 2019

​Destinasjon Femund Engerdal mottok i 2018 Merket for Bærekraftig Reisemål, dette er en pågående prosess med utvikling der miljø er en viktig del av arbeidet. Som en del av dette startes prosjektet "Engerdal skal skinne til sammars" 2019.

Siste nytt om bredbåndsprosjektet i Engerdal

I dag, 30. april 2019, har Engerdal kommune sendt inn søknaden til Hedmark Fylkeskommune / Regionalforvaltning om resterende finansiering av bredbåndutbyggingen. Som kjent er Trinn 1 under utbygging, og Trinn 2 ble finansiert med 50% ved forrige utlysing. Vi forventer bekreftelse på fullfinansiering i september. ​

Vårstenging av skogsbilveier på statsallmenningen

​Som tidligere år har Statskog stengt skogsbilveiene på statsallmenningen i vårløsningen. Dette blir gjort for å forhindre skader på vei og kjøretøy, og vi håper at dette blir respektert.

Da har Engerdal kommune gjennomført sin første vielse

​Langfredag 19. april ble Arunothai Charupan og Jens Georg Waldal viet i kommunestyresalen av ordfører Lars Erik Hyllvang og varaordfører Tor Erik Skramstad.

Bredbåndsdekning trinn 2

Det er behov for ny undersøkelse av bredbåndsdekning i forbindelse med søknad om Trinn 2, andre del. ​Frist for å svare er 27. april.

Nasjonal ramme for vindkraft


NVE har sendt på høring «Nasjonal ramme for vindkraft» med høringsfrist 1.august.

Den nord-vestlige delen av kommunen er tegnet inn som mulig utbyggingsområde.

Formannskapet har diskutert prosessen framover og vil legge opp til et åpent møte i Sømådalen i løpet av våren.
 

Nærings- og samfunnsutvikling i Engerdal

​Av Jan Aage Røtnes, næringsutvikler i Engerdal kommune.

Jeg kom egentlig til Engerdal for å nyte pensjonisttilværelsen, gå i fjellet, male bilder og lese alle de bøkene jeg har kjøpt og satt i bokhyllene i Oslo og i Buvika. Men nei, slik er det ikke blitt (riktig) enda :-)

Påskehilsen 2019 fra ordføreren

​KJÆRE SAMBYGDING!

Da er våren i anmarsj. Deilig! Vi er heldige som bor i et land med den variasjonen som årstidene gir oss.

Trygg hyttekos

​Mange av hyttene i vår region ligger slik til at det er lang utrykningstid for oss i brannvesenet, og det vil si at hyttefolket må sørge for å teste og sjekke at røykvarsleren fungerer som den skal. Røykvarsleren sørger for at vi våkner og kan komme oss ut!

3 lister er levert inn til Kommunestyrevalget 2019

De listeforslagene vi har fått inn innen fristen er:  Samlingslista - Senterpartiet/uavhengige, Høyre og Arbeiderpartiet.​

Bibliotekets åpningstider påsken 2019

Åpningstidene blir som følger i påsken (uke 16):

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: stengt.

Lørdag 20. april (påskeaften): åpent fra 10.00 til 14.00.

En flott kulturkveld i Fjellvang

​Onsdag 3. april arrangerte Engerdal Frivilligsentral, Engerdal Voksenopplæring, Drevsjø Asylmottak og Drevsjø sanitetsforening kulturkveld i Fjellvang - og FOR en kveld det ble!

Stipend til å delta på Handverksdager på Røros 2019

​Rørosmuseet arrangerer for 20. gang handverksdager på Røros i perioden 21.-25. august.

Søknadsfristen er innen 1. mai 2019.

 

Vedtatte retningslinjer fradeling etter jordloven

Engerdal kommune vedtok de revidert retningslinjene for behandling av saker etter jordloven, i kommunestyret 20.03.2019.

Nytt fra stedsutviklingsprosjektet på Drevsjø

​Etter det vellykkede folkemøtet på Fjellvang 12. november i fjor er det arbeidet med sammenstilling av alle idéene fra gruppearbeidene, og foretatt en første vurdering og prioritering av tiltak. Dette arbeidet er gjort av Feste NordØst Landskapsarkitekter og Katrine Kleiven og Jan Aage Røtnes fra Engerdal Kommune.

Bondekafé 5. april 2019

​Det blir bondekafé fredag 5. april klokken 11.00.

Samme plass som vanlig, hos familien Drevsjømoen.

Utleieboliger i grendene

​Femundbygg AS vant anbudsrunden for utbygging av 3 stk. tomannsboliger for Engerdal kommune. Boligene bygges for utleie, og skal bygges i Elgå (Egga), Heggeriset (Nordberget) og i Sømådalen (Ved skola). Anbudet for alle 3 boligene er på ca. 11 millioner kroner eks. mva.

Engerdal har økning i antall sysselsatte

​Statistikken for 2018 er når klar og
Engerdal har hatt en vekst i sysselsetting og i tillegg er det etablert mange nye foretak.

Eldrefaglig konferanse i Engerdal ble en suksess

​​Eldrefaglig konferanse 2019 i Engerdal samfunnshus trakk 128 personer Fredag 22.mars.  Denne konferansen er et samarbeid mellom pensjonistforeningene i Trysil og Engerdal samt eldrerådene i de to kommunene.

Miniraiden 2019

​Lørdag 23. mars arrangeres Miniraiden og samler størstedelen av barna fra 0 år og til og med 10. klasse. Det er to løyper, en på om lag 300 meter for de yngste og en på om lag 3 kilometer for de største ungene.​ Løpet går i klassisk stil.

Konsert i Engerdal med Trysil Mandskor

​Lørdag 6. april kl 19.00 inviterer Trysil Mandskor til vårkonsert i Engerdal Samfunnshus.

Skolerute for 2019-2020

​Skoleruta for 2019/2020 er vedtatt.

Ledig deltidsstilling brannkonstabel, avd Engerdal

​Hedmark brann- og redningsvesen IKS avd. Engerdal har ledig en fast stilling som brannkonstabel deltid i 1,44 % stilling fra 1. april 2019.

Grenseforum 2019 er i Trysil

​Grensekomiteen setter fokus på grenseoverskridende virksomhet og grensehindre på årets grenseforum 3. april.

Kulturkveld 3. april 2019

​Onsdag 3. april inviterer Engerdal Frivilligsentral, Drevsjø Asylsøkermottak, Engerdal Voksenopplæring og Drevsjø Sanitetsforening til kulturkveld fra kl 18-00 - 21.00

Vardfjelløpet 2019 arrangeres 31. mars 2019

Søndag den 31. mars 2019 arrangerer Engerdal Sportsklubb det tradisjonsrike Vardfjelløpet​.

Rehabilitering - nytt studietilbud i Trysil

​​Fra høsten kan folk utdanne seg i rehabilitering i Trysil - hvis det blir søkere nok. Søknadsfristen er 15. april.

Barnehagedagen 2019

​Undrende, utforskende og glade barn fra alle barnehagene i Engerdal var mandag 11.mars 2019 samlet på Drevsjø, sammen med ansatte pedagoger, fagarbeidere og assistenter, for å feire og markere den nasjonale barnehagedagen.

Til alle med vedtak om hjemmesykepleie og praktisk bistand

​Vi ber om at alle som har vedtak om hjemmesykepleie og praktisk bistand må sørge for lett fremkommelighet for hjemmetjenesten.

Eldrefaglig konferanse 2019

​Pensjonistforeningene og Eldrerådene i Engerdal og Trysil inviterer til eldrefaglig konferanse, fredag 22. mars.

Engerdal Torg - fremdriftsplan

Som sikkert mange har fått med seg har Engerdal kommune kjøpt Engerdalsveien 1789 fra Engerdal Elektro AS. Overtakelse er 1. mars 2019. Engerdal Elektro AS overtar fra samme dato Åsveien 6 fra kommunen og flytter hele sin virksomhet dit.

Kommunale avgifter termin 1-2019

​Engerdal kommune har nå fakturert kommunale avgifter termin 1 med forfall den 19.03.19.

Fakturaene blir distribuert via Multicanal og sendes ut etter forskjellige kriterier.

Brannvesenet driver ikke med telefonsalg og/eller dørsalg av brannvarslere

​Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS har den siste tiden fått flere henvendelser fra innbyggere i våre eierkommuner som blir oppringt av telefonselgere eller blir oppsøkt av dørselgere som skal selge brannvarslere. De som blir kontaktet får et inntrykk av at selgeren representerer brannvesenet, og at brannvesenet har pålagt dem å bytte brannvarslere. Brannvesenet driver IKKE med denne type virksomhet.

Kampanje mot hodelus i uke 10

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale, halvårlige kampanjer mot hodelus som arrangeres hvert år i uke 10 og 35.

Våre barnehager og skole skal delta i uke 10, helgen 9.-10. mars 2019.​

Kunngjøring listeforslag

​Frist for å levere inn listeforslag til kommunestyrevalget 2019 er mandag 1. april kl 12.00.

TUBFRIM deler ut kr 650.000,-

​TUBFRIM er en organisasjon som i over 90 år har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselger vi til frimerkehandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land.

Beløp til utdeling, kr 650.000,-, vil bli fordelt våren 2019 av vår eier, Nasjonalforeningen for folkehelsen, og går til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose.

Endringer blant fast ansatte i perioden oktober 2018 til februar 2019

3 takket ja, ingen takket nei og 12 sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune i perioden oktober 2018 til og med februar 2019.​

Gode tall for MS Fæmund II i 2018!

​Torsdag 21. februar ble det avholdt generalforsamling i AS Fæmund, og styret kunne legge frem positive tall og spennende planer for årets seilingssesong.

Ledig stilling: Konservator for museene i Trysil og Engerdal

​Anno Museum har ledig 100 % fast stilling som konservator for avdeling Trysil/Engerdal.

Bondekafé 1. mars 2019

​Det blir bondekafé fredag 1. mars klokken 11.00.

Samme plass som vanlig, hos familien Drevsjømoen.

Utbedringer i svømmehallen

​Tirsdag og onsdag i uke 10 blir det utbedring av beredersystemet m.m. i dusjanlegget i svømmehallen.

Anbud på frukt/grønt, kjøtt, fisk og matemballasje

​Det er lagt ut anbudskonkurranse for alle Østerdalskommunene i Doffin, med frist for innlevering 21. mars 2019 klokken 12.00.

Batterijakten 2019

​Miljøagentene arrangerer Batterijakten fra 11. til 31. mars 2019. Batterijakten er en klassekonkurranse for hele Norges fjerdeklassinger, hvor elevene skal samle inn brukte batterier og levere dem til gjenvinning. Kampanjen skal bidra til et større miljøengasjement i skole og lokalsamfunn, og er et samarbeid mellom Miljøagentene, Clas Ohlson, Batteriretur og Varta. Vi håper fjerdeklassingene i nettopp din kommune ønsker å være med.

Hovedopptak til skolefritidsordningen på EBUS 2019/2020

​Det må søkes opptak til skolefritidsordningen (SFO) ved Engerdal barne- og ungdomsskole for hvert skoleår. Det må søkes for alle som ønsker plass, både for skolestartere og for de som har plass og ønsker å ha det videre. SFO-tiden er fra 07.30 til 16.30 på hel dag (småtrinnets skolefrie dag) og 07.30-09.00 og 14.40-16.30 på øvrige dager.

Hovedopptak til kommunale barnehager og privat barnehage 2019/2020

​Opptak til de to kommunale barnehagene Drevsjø og Engerdal, og til den private familiebarnehagen i Sømådalen, foretas ved samordnet opptak.

Følg med på kommunestyremøte i kveld 13.02

​I kveld kl 19.00 er det årets første kommunestyremøte.  Følg møte live på WebTV fra pc, mobil eller nettbrett. 

Får møte statsråden om laks

​Tirsdag 12. mars kl. 10 tar statsråd Ola Elvestuen imot delegasjonen vår for å snakke om laks.

Nytt om prosjektet Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden

​Etter det vellykkede «folkemøtet» om stedsutviklingen på Drevsjø 12. november er det arbeidet med de mange gode innspillene som kom frem gjennom gruppearbeidene. Som et neste ledd i utviklingen besøkte Katrine Kleiven og Jan Aage Røtnes fra Engerdal Kommune de to landskapsarkitektene Stine Ringnes og Helge Bakke på Tolga fredag 8. februar.

En stor takk!

​Et år har gått siden mor sovnet stille og rolig inn på Drevsjø sykehjem med sin hånd i min under sangen "skal hilse fra fjellet" i en alder av 90 1/2 år.
Jeg er først og fremst stolt av å være utflyttet engerdøl, og vært SÅ heldig å få vokse opp i en den gang liten kommune målt på landsbasis.

Arbeidsrettet kurs for innvandrere – interkommunalt samarbeid

​Engerdal og Trysil voksenopplæring har samarbeidet om et arbeidsrettet kurs for innvandrere. Kurspakka består av 5 ukers arbeidsteori i tillegg til arbeidspraksis gjennom en periode på totalt 6 måneder. Deltakerne har blitt fulgt opp av de respektive voksenopplæringene gjennom hele perioden.

Åpning av flere snøscooterløyper – men vær varsom!

​Kommunen har i dag godkjent åpning av resten av løypenettet. Vi vil likevel anmode scooterkjørere om å kjøre forsiktig, da det er lite snø på værutsatte plasser. I tillegg er det enkeltstrekninger som har utfordrende terreng og kun er kjørbare med lav hastighet.

Engerdal kommune er berørt i en overgrepssak som har hatt oppslag i media den siste tiden

​Engerdal kommune har et operativt hjelpeapparat som skal ta seg av de som har behov for helsetjenester som følge av overgrepssaker. Engerdal kommune har en plan for helsemessig og sosial beredskap som er satt i funksjon. Det er nedsatt en egen gruppe som håndterer denne saken i regi av kommunen.

Sjekkpunkt Drevsjø - program

​I helgen arrangerers det tradisjonsrike Femundløpet og sjekkpunkt Drevsjø er i gang fra kl 18.00 i kveld.

Viltpåkjørsler – foring av hjortevilt

​Det er for tiden veldig mye viltpåkjørsler. Fra 1. desember til 1.februar har det vært 16 rådyr- og 7 elgpåkjørsler. Engerdal kommune vil oppfordre alle til å være ekstra oppmerksomme langs vegene nå. Spesielt tidlig morgen, og ettermiddag/kveld.

  

Sist oppdatert: 07.03.2019 09:45:23