Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nyheter

​​​​​​​​Her er en oversikt over alle nyhetene i Engerdal kommune sortert på dato, med den nyeste øverst.

 Nyhetsarkiv

Oppdatering angående covid-19 i Engerdal

​Vi har siden 6. september ikke hatt positive covid-prøver. Vi tester daglig på ukedager og har god kapasitet. Ved behov for testing henvender man seg til legekontoret i åpningstiden. 

Ledig stilling - tilkallingsvikarer Oppvekst

​Vi søker etter deg som kan tenke deg å være tilkallingsvikar innen Oppvekstsektoren i noen av våre bedrifter.

Engerdal barne- og ungdomsskole: Lærere og assistenter

Fjellheimen leirskole: Renhold og kjøkken

Drevsjø barnehage: Renhold, førskolelærer og assistenter

Engerdal barnehage: Førskolelærer og assistenter

Engerdal voksenopplæringssenter: Lærer

Ledig stilling - kommunelege/fastlege 100 % fast

Innen enheten Helse og Velferd er det ledig 100 % fast stilling som kommunelege/fastlege.

Vi søker etter kommunelege 2. Engerdal legesenter har i dag 2 kommunalt ansatte leger, 1 LIS-lege (lege i spesialisering og 2,5 årsverk helsepersonell på legekontor/laboratorium. Stillingen er ledig fra 01.12.20.

En påminnelse om besøk på sykehjem og bemannet omsorgsbolig

Vi tar imot besøk på sykehjemmet og i bemannet omsorgsbolig, uten at den besøkende trenger å ha spesielle grunner til det. De som ønsker det får besøk inne, men vi oppfordrer alle om å være utendørs, om vær og forhold tilsier det.

Tilgjengelighetsprisen 2020

​Engerdal kommune vedtok i 2018 at de vil dele ut en tilgjengelighetspris til eiere av bygg og omgivelser i Engerdal, som i den senere tid har gjennomført nybygg, renovering og endringer med sikte på universell utforming for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede.

Ekstra næringsfond fra Fylkeskommunen åpner opp for søknadsdugnad

​Som en konsekvens av Corona-epidemien er kommunene i Innlandet tildelt ekstra midler til Næringsfond for i år, og Engerdal er tildelt en hyggelig sum til dette fondet.

Boligprosjekt Engerdal Torg

​​​Kommunestyret fattet i møte 19.06.2019 vedtak om å bygge omsorgsboliger samt leiligheter for salg og utleie i tilknytning til Engerdal torg. Engerdal kommune skal stå som eier av omsorgsboligene mens øvrige leiligheter skal oppføres og eies av privat utbygger. Alle bygg skal plasseres i området mellom Engerdal torg og Engeråa. Eksisterende bygg inkludert lager vil ikke komme i konflikt med utbyggingen.

Fv 217 Elvbrua åpnes for trafikk i morgen torsdag 17. september kl 15.00

​Arbeidene med Elvbrua har gått etter planen og vi kan åpne for trafikk i god tid før tidligere annonsert, dette takket være meget god planlegging og gjennomføring av BMO Entreprenør AS med sine leverandører, blant andre John Galten AS med gravearbeider og Moelven limtre AS med limtremontasje.

Brannvernuka 2020

​​​​På grunn av den pågående pandemien blir Brannvernuka annerledes i år. Brannvernuka går av stabelen i uke 38 hvert år og avsluttes med Åpen dag på brannstasjonen. Normalt ville Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS invitert små og store til Åpen brannstasjon på alle våre brannstasjoner i vårt område lørdag 19. september. Men av smittevernhensyn blir det dessverre ikke slik i år.

Informasjon til næringsliv og gründerspirer

​Vi har fått 1,44 mill i ekstraordinære skjønnsmidler i forbindelse med koronatiltak. Disse midlene kan alle næringsdrivende søke på.  Hør video med ordfører Line Storsnes og næringskonsulent Jan Aage Røtnes om hvordan du går frem for å få hjelp med din bedrift eller sitt foretak.

Ledig stilling - tilkallingsvikarer Helse og velferd

Vi har behov for tilkallingsvikarer innenfor Helse og velferd og søker deg som er glad i mennesker, er engasjert og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere.

Miljøtilskudd i skog - skogeiers søknadsfrist er 1. november

​​​​​​​​​​Tilskudd til ivaretakelse av nøkkelbiotoper inkluderer fornyelse av avtale om hogstavståelse i nøkkelbiotoper som skal stå urørt og tilskudd til «nye» nøkkelbiotoper. 

Engerdal Investeringsselskap As investerer i 3-visjon AS på Drevsjø

​Engerdal Investeringsselskap AS investerer 2 Mkr. i 3-Visjon AS på Drevsjø i en rettet emisjon der aksjekapitalen ble utvidet fra 2Mkr. til 3Mkr. Investeringen gir Engerdal Investeringsselskap 33,3% eierskap. 

Nå avsluttes Trinn 1 i bredbånd prosjektet i Engerdal

Avslutningen av Bredbånd prosjektet Trinn 1 i Engerdal ble ytterligere forsinket på grunn av manglende kontakt med ca 20 kunder. Dette skyldes at de, selv om de har oppgitt telefonnummer i bestillingen, ikke svart på oppringing eller respondert på melding fra OneCos booking avdeling. Rutinen som følges er at det ringes tre ganger på forskjellige tidspunkt for å avtale installasjon, og dersom kontakt ikke oppnås sendes det en sms. Ved manglende kontakt antas det at kunden ikke ønsker installasjon. 

Rehabilitering av avløpsanlegget i Engerdal Østfjell

​Anleggsarbeidene for rehabilitering av VA-anlegget i Engerdal østfjell har nå startet opp.

To nye smittetilfeller av Covid-19 i Engerdal

​Kommunelege 2 Ida Bjørnstad Sheriff bekrefter at Engerdal kommune nå har to nye bekreftede tilfeller av Covid-19. De smittede er hjemmehørende i kommunen.

Ledig stilling - Hjelpeleierere/helsefagarbeidere - helgestillinger

Er du glad i eldre mennesker og samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi søker etter hjelpepleiere/helsefagarbeidere ved institusjon.

Ledig stilling - sykepleiere inntil 100 % - vikariater ved institusjon

Er du glad i eldre mennesker og samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi søker etter sykepleiere og har to ledige vikariater.

Vellykket stedsutviklingsdugnad på Drevsjø

​​Nok en vellykket dugnad er gjennomført på Drevsjø i forbindelse med stedsutviklingsprosjektet som pågår der.

Friluftslivets uke i Engerdal 2020

​Engerdal Frivilligsentral og Destinasjon Femund Engerdal har samarbeidet om å få til et program til årets Friluftslivets uke! Lag og foreninger har blitt forespurt om de kan arrangere turer og andre morsomme ting i Friluftslivets uke.

Hvordan forholder vi oss når vi er småsyke?

​Høsten er her og erfaringsvis blir det litt forkjølelse.

Skatteoppkreverfunksjon

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Til alle som reiser til Norge

​​Vi ber alle reisende bidra til å begrense risikoen for smitte medcovid-19 inn til Norge

Informasjon om framdriften på Elvbrua

​Førstkommende fredag er det 3 uker siden vi stengte fv 217 ved Elvbrua og startet arbeidene med å rive brua, Det har vært hektisk aktivitet på anlegget, og takket være god planlegging har arbeidene hittil gått stort sett som planlagt.

Tiltaksprisen 2020 er tildelt Thomas Elvedal AS

Tiltaksnemnda vedtok i sitt møte 18. august å tildele Thomas Elvedal AS tiltaksprisen for 2020. Vi gratulerer!

FIAS – ny rutine for avfallshåndtering

​​​Vi minner om at FIAS snart vil starte opp med nye rutiner for avfallshåndtering. Tilkjørte dunker skal benyttes fra 1. september. 

Bredbånd status august 2020

​​​Her kommer en status på bredbåndprosjektet.

Oppdatering på gåkampanjen!

Engerdøler, sammen er vi dynamitt! Vi er på god tur nedover mot Brasil i gåkampanjen vår. Vi har nå passert følgende delmål; Hamar, Oslo, Arendal og Göteborg. Det betyr at vi straks er i København! Moro å følge med på.

Ekstra Næringsfond fra Fylkeskommunen åpner opp for "søknadsdugnad"!

​Som en konsekvens av Corona-epidemien er kommunene i Innlandet tildelt ekstra midler til Næringsfond for i år, og Engerdal er tildelt en hyggelig sum til dette fondet. 

Det blir utebingo i morgen 18. august

​Det blir utebingo i morgen tirsdag 18. august kl 11.00. Oppmøte på uteplassen ved Fjellblikk. Vil du være med så ring Engerdal Frivilligsentral på telefon 47973020.

Ny krisepakke for frivilligheten

​En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

​Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Ikke lenger utkjøring av papirsekker

FIAS har fått henvendelse fra noen kommuner om å kjøre ut ekstra sekker til papir, men vi slutter nå å dele ut papirsekker. Det er såpass kort tid igjen til vi starter ny ordning, at abonnenter som ikke har flere papirsekker kan ta i bruk dunken med blått lokk til både papp og papir. ​

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

​Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Flott verdensarvarrangement på Femundshytten

​60 personer hadde møtt fram for å overvære avduking av verdensarvplaketten på Femundshytten på lørdag den 8. august. Arrangementet var et ledd i markeringen av at det er 10 år siden verdensarven ble utvidet til verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

Redusert foreldrebetaling SFO-plass

​Familier med lav inntekt kan søke om redusert pris for SFO-plass for elever på 1. og 2. trinn.

Informasjon om endringer i forbindelse med åpning av grenser

​Det er stadig endringer rundt føringer og anbefalinger fra FHI i forhold til covid-19. Kommunens kriseledelse har ukentlige møter og holder seg oppdatert på det som rører seg rundt pandemien.

Elvbrua - fra ordførers synsvinkel

I dag kl 17.00 starter arbeidet med å få på plass ei ny bru som skal erstatte Elvbrua. Det er i den forbindelse blitt etterspurt hva kommunen og dens ledelse har gjort i denne saken. Jeg ønsker derfor å informere om dette. Gjennom kommunens hjemmeside har det også tidligere gjentatte ganger vært informert om bestemmelsene angående Elvbrua.

Utleieboliger-i-grendene

Utleieboligene i grendene Sømådalen, Elgå og Heggeriset er ferdige og nå overlevert til kommunen fra Femund Bygg AS.  Vi inviterer til omvisning 17. august. ​

Informasjon Elvbrua

Nå er det like før vi stenger Fv 217 ved Elvbrua for trafikk. Eksisterende kjørebru rives i løpet av førstkommende helg, disse arbeidene starter kl. 17:00 på fredag 7. august og veien blir stengt fra dette tidspunktet.

Endringer blant fast ansatte fra mai 2020 til juli 2020

14 takket ja, 2 takket nei og 8 sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune i perioden mai 2020 til og med juli 2020.

Stephanie Allard Sjokolade flytter til Engerdal

​6. juni i år mottok Engerdal Kommune en henvendelse fra Stephanie Allard med forespørsel om kommunal og lokal bistand til etablering av hennes bedrift i Engerdal. Henvendelsen ble videresendt til Avdeling for Støtte & Utvikling, som etablerte en arbeidsgruppe med Samfunnsutvikler Sofia Brustad-Johnsen og Næringsutvikler Jan Aage Røtnes.

Utlevering av nye avfallsdunker

​I denne uken  (uke 30) starter vi utlevering av nye avfallsdunker i Os kommune, og i deler av Tolga og Engerdal (Øversjødalen, Hodalen, Sømådalen). Informasjon til abonnentene (regningsmottaker) sendes på SMS.

Norsk seterkulturs kampanje «Setra mi!» - del bilder og fortell om din egen seter!

​Norsk seterkultur ønsker å vite mer om setrene våre. Derfor har de lansert kampanjen: «Setra mi!» der en kan dele bilder og fortelle om sin egen seter.

Lars Monsen er ny eier av Femund Fjellstue

​Tone og Rolf Eriksen har solgt Femund Fjellstue til Lars Monsen. Overtakelsen skjer i løpet av noen uker, og driften blir som vanlig inntil videre. Monsen endrer navnet til Femund Lodge. Det har i dag vært et oppstartsmøte med ordfører for å opprette en dialog om mulig samarbeid fra kommunen sin side.

Presisering av medias informasjon om Covid-19 i Engerdal

Media skriver om at en ny person bosatt i Engerdal er koronasmittet. 
Videre står det at kommunen ikke har oversikt over hvor vedkommende befinner seg. 
Kommunelege og enhetsleder for helse og velferd ønsker å kommentere dette. 

Smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

​For å hindre spredning av koronaviruset stilles det ekstra strenge krav til smittevern hos ansatte og i befolkningen generelt.

Plakettavduking på Femundshytten

​Engerdal kommune og verdensarvrådet for Røros Bergstad og Cirkumferensen inviterer til plakettavduking på Femundshytten lørdag 8. august kl. 11.00.

Spørsmål og svar angående bredbåndsutbyggingen trinn 1 og trinn 2

​Kommunen har fått en del spørsmål angående utbyggingen av Bredbånd, vi har også observert kommentarer og spørsmål på sosiale medier og i pressen. Vi har derfor valgt å samle noen av disse spørsmålene, slik at vi får avklart ulike misforståelser eller antakelser.

God sommer fra Oppvekst

​​Nå sommerstenger barnehagene og vi ønsker alle sammen en riktig god sommerferie. Her følger litt informasjon om oppstarten igjen i august.

Informasjon angående motorisert fricamping i Engerdal kommune

Kommunestyret fattet i sitt møte onsdag 24.06.2020 vedtak om å midlertidig oppheve den lokale forskriften Engerdal kommune har hatt om motorisert fricamping – «Forskrift om plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping (campingvogner/bobiler og tilsvarende) langs Femund, Isterfossen og Femundselva, Engerdal kommune, Hedmark». En oppheving av forskriften vil i praksis bety at oppholdstiden i friluftsloven og allemannsretten gjelder også for områdene omtalt i forskriften.

Ønsker du å bygge hus i Engerdal?

​Vi publiserer nå en kartløsning med oversikt over ledige tomteareal i kommuneplanens arealdel.

Informasjon fra legesenteret - sommeren 2020

​På grunn av ferieavvikling og noe redusert bemanning, ser vi oss nødt til å stenge laboratoriet på legesenteret i uke 31.

Tiltaksprisen 2020

Grunnet Corona-situasjonen er det besluttet å forlenge fristen til 23. juli 2020.​

Endringer i tilbudet til Kulturskolen for 2020-2021

​Nåværende rektor Vidar Birk har sagt opp sin stilling ved kulturskolen vår. Dette vil medføre en del endringer og det vil ta litt tid før alt er på plass. Vi er midt inne i ferieavvikling og vil ikke ha nødvendige ressurser og planer klart når nytt skoleår starter opp igjen.

Nytt tidspunkt for ombygging av Elvbrua

Det er fastsatt nytt tidspunkt for planlagt oppstart for ombygging ​av Fv. 217 Elvbrua i august 2020.

Gode vaner som forebygger smitte av Covid-19

​Vi minner om at vi fremdeles er i en pandemi-situasjon og at forhåndsreglene ikke må glemmes.

Badevannskvalitet i Engerdal sommeren 2020

​Miljørettet helsevern – ved Miljøhygieniker Sigrun Elsetrønningen og Helsesykepleier Hege Finneid, har tatt badevannsprøver i en rekke badevann den 24.06.2020. Prøvene ble levert inn til analyse den 25.06.2020, og nå er resultatene klare.

Testing av svensk helsepersonell i tråd med nye bestemmelser

​Regjeringen har nå fastsatt krav i forskrift vedrørende testing av helsepersonell som kommer fra Sverige.

Bli med til Brasil!

​Folkehelsegruppa i kommunen ønsker å be med alle våre innbyggere til en gåtur til Brasil – alle er velkomne til å delta i kampanjen som varer fra 1. juli 2020 til 30. september 2020.

Kommunestyrets sommermøte 2020

​​​Onsdag kveld (24.06) hadde kommunestyret sitt siste møte i samfunnshuset i Engerdal før ferien og diskuterte flere spennene saker.

Informasjon fra Oppvekst

​EBUS og alle skoleelever har tatt seg en velfortjent sommerferie og etterhvert blir det feriestengt også i barnehagene. 

Oppdatert informasjon om koronatiltak pr 26.06.20

​​Etter regjeringens pressekonferanse i går er det kommet oppdaterte tiltak i forbindelse med koronasituasjonen. 

Utsatt dugnad stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden

Dugnaden på Drevsjø, er utsatt til 2.juli, fordi det er spådd for  varmt i dag. 

Utedag på Helse og omsorgssenteret

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​I forbindelse med pandemien vi nå er inne i, har Fylkesmannen nnlandet opprettet et prosjekttiltak som de kaller Inspirasjonskorpset.  Dette korpset inviterte seg til Engerdal for å for å sette fokus på trivsel og livsglede for pasientene våre. ​

Sommerhilsen til alle over 72 år

Folkehelsegruppa har arbeidet med å sette i verk tiltak som kan være med på å bedre folkehelsa i Engerdal kommune. I den anledningen pakkes det nå brev som skal gå ut til alle innbyggere over 72 år. 

Retaksering av eiendommer i Engerdal starter i dag

Monica Nilsen og Leif Inge Kvilten er engasjert til å dra rundt i kommunen og retaksere alle eiendommene.  Alle med eiendom, inklusiv hytter fikk i februar tilsendt er brev med informasjon om eiendomsskatt.

Sommeraktiviteter på Frivilligsentralen

​​​I år blir det en annerledes sommer, og det betyr at våre faste ferieaktiviteter utgår. Men Frivilligsentralen har i år et samarbeid med Per Jørgen Høye, og vi kan derfor tilby noen aktive og spennende aktivitetsdager for 1.-10. klasse. Påmelding i løpet av onsdag 24.06. 

Hogst dugnad 16.6 – Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi er endelig i gang med prosjektet, og selv om vi ikke har fått tilskudd enda, så kan vi gjøre mye gjennom dugnad. I går ble det fokusert på å fjerne kratt i området rundt barnehagen, stien mellom biblioteket og barnehagen og skogen utenfor ungdomsboligene. Det ble gjort mye, men det er fortsatt igjen mye. 

Engerdal Frivilligsentral har mottatt tilskudd fra Gjensidigstiftelsen

Engerdal Frivilligsentral har mottatt tilskudd fra Gjensidigstiftelsen til en forenklet utgave av sommeraktiviteter for barn. I år blir det er samarbeid med Per Jørgen Høye, og vi har fått tilskudd til kjøp av en aktivitetspakke fra han og til skyss av barna. Mer info kommer om kort tid, bare noen småting som må på plass først. 

Status Covid-19 i Engerdal kommune

​Enhet helse og velferd kan informere om at Engerdal kommune så langt har hatt 5 bekreftede tilfeller av Covid-19 siden utbruddet i mars. En av disse er fulgt opp i en annen kommune. Tre andre er nå friskmeldt av kommunelegen. 

Opp av sofaen - kjekt å gå - sommer 2020

Vi har satt opp følgende turer denne sommeren.​

Ungdomshuset holder stengt til begynnelsen av september

Ungdomshuset på Drevsjø vil være stengt til begynnelsen av September på grunn av usikkerheten rundt koronaviruset og ferieavvikling.

Engerdal kommune får ny hjemmeside i år. Hjelp oss å gjøre den så god og nyttig som mulig

Det gjør du ved å svare på noen raske, enkle spørsmål. Det tar maksimum tre minutter. Vi ønsker å få innspill på hva som er viktig for deg når du oppsøker hjemmesida vår, hvilken informasjon du er ute etter, om du finner det du leter etter etc. 

Ny styreleder og nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia

​Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia har i vår konstituert nytt styre for verneområdene. Ny leder er Christian Elgåen, varaordfører i Røros kommune og ny nestleder er Line Storsnes, ordfører i Engerdal kommune. 

Informasjon om arrangementer

​Her kan du lese mer om reglene for arrangementer, både private og offentlige.

Karantenebestemmelser

Det kan være vanskelig å følge med på de til enhver tid gjeldende bestemmelser.Normal karantene er 10 dager og det er opp til kommunelegen å bestemme om man havner i karantene eller ikke ut fra den kontakten man har hatt med mistenkt eller påvist tilfelle.

Bruk av tømmestasjon, vannposter, søppelstativ ol

​​​Engerdal kommune har flere servicerelaterte installasjoner plassert rundt i kommunen. Det gjelder blant annet tømmestasjon for bobil/campingvogner ved Blokkodden, flere vannposter rundt de kommunale hyttefeltene, og ikke minst er det mange avfallsdunker for å nevne noen.

Vi åpner for besøk til beboende på helse- og omsorgssenteret

Vi tar smittevernhensyn på alvor og nedenfor kan du lese rådene våre.​

Fritidsreiser / Arbeidsreiser / Reisekarantene / Unntak / Gjeldende pr 05.06.20

Vi har prøvd å oppsummere det som gjelder pr 05.06.2020 i en oversikt nedenfor.​​

Ønsker du å være meddommer?

​Du kan nå melde din interesse for å være meddommer til Nord-Østerdal tingrett, Nord-Østerdal jordskifterett eller Eidsivating lagmannsrett for perioden 2021-2024 .

2 nye tilfeller av covid-19 i Engerdal

​​​Kommunelege 2 Ida Bjørnstad Sheriff bekrefter i dag at det nå er 2 nye tilfeller som er smittet av covid-19.  På fredag meldte vi om et sannsynlig smittetilfelle og det bekreftes at dette også var covid-19.

Vinneren av fotokonkurransen; Min 17. mai

Da har vi i juryen kåret vinnere i vår fotokonkurranse; Min 17. mai :) Vi gratulerer vinneren Jan Ole Johnsgård som stakk av med førstepremien for sitt flotte bilde av bunadskledde menn på ski i fjellet. 

Informasjon fra oppvekst 29.05.2020

EBUS forholder seg til informasjon om skoledager som ble publisert 27. mai 2020​.  Barnehagene vil få ordinær åpningstid fra torsdag 4. juni.

EØS-borgere kan besøke Norge

​​UDI sier nå at nordmenn i Norge nå kan få besøk av foreldre, besteforeldre og oldeforeldre hvis de er EØS-borgere.

Kommunehuset Enger åpner igjen tirsdag 2.juni

Fra og med  tirsdag 2. juni vil kommunehuset Enger igjen være åpent for publikum.

Kommunelege 2 i Engerdal, Ida Bjørnstad Sheriff, bekrefter ett nytt sannsynlig tilfelle av Covid-19

Smitteoppsporing er gjennomført og aktuelle nærkontakter er satt i karantene i henhold til retningslinjer. Tilfelle og nærkontakter blir fulgt opp videre av helsetjenesten. 

5 vil bli virksomhetsleder for Plan og teknikk

​Fem menn har søkt på den ledige stillingen som virksomhetsleder for Plan og teknikk. Stillingen er 100 % fast.​

Ikke ordinære ferieaktiviteter på Engerdal Frivilligsentral

​I år vil det dessverre ikke bli ordinære ferieaktiviteter hos oss på Engerdal Frivilligsentral. Situasjonen rundt koronaen gjør det vrient, med tanke på bemanning, frakting av barn ut på aktiviteter etc.

Innspurten på EBUS

Vi nærmer oss avrunding av skoleåret og her er oppdatert informasjon om hvordan vi løser innspurten fram til sommerferien. Gjenåpning av skolen for alle elever med strenge smittevernregler ble utfordrende, og derfor velger vi å gjennomføre de fire siste skoleukene med en blanding av 3 dager på skolen og 2 dager med fjernundervisning for 5.-10.klasse.

Fare for storflom

​Nå har snøsmeltingen startet, samtidig som det fortsatt er igjen mye snø i fjellet. Sjansen for at det blir en storflom er stor.

9 vil bli byggesaksbehandler i avd Plan og teknikk

Fire kvinner og fem menn har søkt på den ledige stillingen som byggesaksbehandler. Stillingen er 100 % fast.​

Vi lanserer e-Torg

​Mandag 18. mai lanserte Engerdal kommune en ny selvbetjeningsløsning. Engerdal e-Torg gir alle rask og digital tilgang til eiendomsinformasjon, offentlige og lokale kartdatabaser, og mulighet for digital utsendelse av nabovarsel.

Status Bredbånd trinn 2

Vi har nå vært gjennom en anbudsprosess for trinn 2 i bredbåndsprosjektet og fristen var 2.mai. Til vår overraskelse og skuffelse var det ingen tilbydere på konkurransen vår og vi har derfor ingen til å bygge ut bredbånd foreløpig. ​

Gratulerer med dagen Engerdal!

​Det er en annerledes 17 mai også her i Engerdal.  Derfor har Engerdal kommune laget digitale videohilsner i anledning 17. mai. Gratulerer med dagen!​

Fotokonkurranse - min 17. mai 2020

​Ta bilde av din 17. mai-feiring og send inn til oss. Bildet må være symbolsterkt og gi oss nasjonalfølelse, bildet kan også gjerne inneholde det norske flagg.

Siste nytt fra Oppvekst

​Her kommer litt informasjon fra Oppvekst om hvordan tiden fremover blir.

17. mai i Engerdal kommune

​I år blir det en annerledes feiring av nasjonaldagen, der de nasjonale smitteverntiltakene legger føringer hvor hvordan feiringa kan bli. Under kan du lese de nasjonale rammene som er satt for 17. mai-feiringa 2020, og hvilket program det legges opp til fra kommunens side.

Næringssjefene i Sør-Østerdal har vært samlet for å kunne se på hva de kan gjøre for å hjelpe flest mulig lokale bedrifter

En viktig utfordring er å få tak i de som sliter. Her i Engerdal har vi ikke fått inn noen formelle søknader om støtte til ekstern bistand, men Støtte og Utvikling har tett kontakt med bedriftene.​

Bli med på Tinestafetten 2020

I morgen 12. mai arrangeres Tine-stafetten digitalt på grunn av Covid-18 viruset.  Vi oppfordrer alle engerdøler til å bidra.  ​

Bli med på webinar om Forskning og utvikling for næringslivet

Ønsker din bedrift å sikre framtidig konkurransekraft? I kriser oppstår nye muligheter, og vi har troen på at næringslivet kan skape vekst gjennom innovasjon og utviklingsarbeid. Da kan du bli med på webinar torsdag 14. mai fra 09.00 – 10.30.​

EBUS åpner for alle i uke 20

Vi har som mål at alle elevene skal tilbake til EBUS i løpet av uke 20. Det er noen utfordringer med skoleskyssen så alle starter ikke samatidig. 

Informasjon om legetjenesten

Legetjenesten har gjenåpnet for ordinær drift. Døren er fortsatt stengt, besøkende bes vente i bilen utenfor til det er deres tur og det føres besøksprotokoll. 

Besøksforbudet på institusjon opphører

Engerdal kommune åpner nå opp igjen for besøk for pårørende til beboere i sykehjem / bemannet omsorgsbolig. Det legges til rette for besøk utendørs, fortsatt ingen besøk inne i avdeling med unntak av livets sluttfase. ​

Coronaoppdatering – Regjeringen åpner gradvis opp

Nedenfor kan du se hvilke tiltak Regjeringen gjør endringer i.  Det som berører kommunen spesielt vil bli publisert i egne artikler.​

SMIL-midler 2020 - ny frist

​Søknad for spesielle miljøtilskudd i jordbruket er 15. juni 2020 (ny frist).

Informasjon om eiendomsskatt

​​​Vi har nå utarbeidet en informasjon om eiendomsskatten.  Det er vedtatt at alle eiendommer skal retakseres i 2020.

Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt

​Koronasituasjonen gjør det vanskelig for storviltjegere å avlegge skyteprøve. Miljødirektoratet åpner for at prøve fra i fjor også vil gjelde i år.

Bli med på lesekonkurranse på biblioteket

Les to bøker i løpet av uke 20 og 21 for å være med i trekningen av en premie. Innleveringsfrist er søndag 24, mai 2020.​

Endringer blant fast ansatte fra oktober 2019 til april 2020

​9 takket ja, 1 takket nei og 6 sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune i perioden oktober 2019 til og med april 2020.

Åpningstid og fakturering for barnehagene

​Det er godt å være i gang igjen i barnehagene - både barn, foreldre og ansatte er fornøyd med det. En del er annerledes, men målet er fortsatt å skape og gi barna våre så gode dager som mulig. Tilbakemeldingene så langt er gode.

Webinar – Hvordan kan din bedrift konkurrere om anbud fra Engerdal og Trysil kommune?

​I forbindelse med tiltakspakke til kommunene, har Engerdal og Trysil kommune tatt initiativ til å gjennomføre et webinar for å bidra til at lokalt næringsliv stiller sterkere til å konkurrere om offentlige anbud.

Fagansvarlig IKT skole - søknadsfrist 5. mai

Fra 1. juni har SÅTE-samarbeidet ledig en spennende stilling som fagansvarlig innenfor IKT skole med arbeidssted i Trysil. ​

Søknad om opptak i kulturskolen

Engerdal kulturskole ønsker alle gamle og nye elever velkommen til nytt skoleår høsten 2020.Kulturskolen starter i høst med noen nye gruppe tilbud. Dette er blant annet dans/folkedans som vi har ønsket å starte lenge.

17. mai i Engerdal kommune

I år blir det en annerledes 17. mai-feiring. Tradisjonelt er det opp til hver grend å lage et 17. mai-arrangement. I år vil det ikke la seg gjennomføre å arrangere det som normalt. 

Oppstart for 1.-4.klasse og SFO skjer 27.april

Denne uken planlegges det for fullt på EBUS for en trygg og god oppstart for 1.- 4.klasse og SFO fra mandag 27. april. ​

18 vil være lærer på EBUS

​10 kvinner og 8 menn har søkt på ledige lærerstillinger på Engerdal barne- og ungdomsskole for skoleåret 2020/2021.

FIAS har besluttet å holde lørdagsåpent som opprinnelig planlagt i april og mai

​Vi ser at beslutningen om å avlyse lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner for å redusere risiko for smittespredning ga for stor ulempe for våre innbyggere og hytteeiere. Vi har vært i dialog med flere av våre eierkommuner, som oppfordrer oss til å ta smitterisiko på alvor, men ber om at vi iverksetter mindre omfattende tiltak.

Krav om legeerklæring for fortsatt rett til omsorgspenger

Nå som barnehager og skoler åpnes igjen, stilles det krav til legeerklæring for å motta omsorgspenger hvis du velger å holde barnet hjemme på grunn av koronapandemien.​