Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nyheter

​​​​​​​​Her er en oversikt over alle nyhetene i Engerdal kommune sortert på dato, med den nyeste øverst.

 Nyhetsarkiv

Hjelp oss å utvikle Engerdal kulturskole!

​Kulturskolen er i utvikling og vi trenger din hjelp. Nasjonalt er det et ønske om å utvikle kulturskolen i et livsløpsperspektiv; fra spedbarn, gjennom barnehage- og skoletiden, ung voksen, voksne og eldre. Lokalt er vi inne i en fase med nye, blanke ark og mulighet for å tenke nye tanker. Ved å svare på denne spørreundersøkelsen gir du oss verdifulle svar på hva du ønsker at kulturskolen skal være, i hvilken retning du mener vi bør bevege oss og hvilke tilbud du ønsker at vi skal tilby. 

1. desember er Røykvarslerdagen

Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember. 

Julekonkurranse med Bjønnis

​Bjønnis som er Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen brannbamse er lei seg fordi det meste har vært avlyst i 2020 og han ikke har fått møtt noen barn.  Derfor inviterer MHBR til digital julekalender.

Bassenget åpner igjen i dag for offentlig bad

Bassenget åpner igjen i dag for offentlig bading for alle som ønsker. Hvis det ikke blir endringer i smittevernsreglene så håper vi at vi nå kan holde oppe igjen fram mot jul.

 


Ønsketre

​I desember i år har du mulighet til å glede et barn i en familie som sliter økonomisk, og som kanskje ikke selv har råd til julegaver til barna sine under juletreet. Fra lørdag 28. november til torsdag 17. desember vil dere finne anonyme gaveønsker på Gløtvold Handel og Coop Marked Engerdal, hengende på ønsketreet. 

Informasjon om Asylmottaket

​Informasjon om fakta i forhold til driften ved Asylsøkermottaket på Drevsjø.

Ledig stilling - pedagogisk leder - 100 % vikariat - Engerdal barnehage

​Vi har ledig 100 % vikariat som pedagogisk leder i Engerdal barnehage. Vikariatet er ledig fra 04.01.21-31.07.21

Kommunestyremøte i dag 25. november kan du se og høre på webtv

​Møtet starter i kveld kl 19.00.  Det vil først være noen orienteringer.  På grunn av plassmangel i kommunestyresalen vil det ikke være mulig å være publikum i salen.

Bursdagsfeiring på helse og omsorgssenteret på Drevsjø

​Sparebanken fyller 175 år i år. I den forbindelse fikk pasienter, beboere og ansatte på helse og velferd kake. Vi feiret bankens bursdag på alle avdelinger med flagg kaffe og kake! Tusen takk for at vi kunne få være med i bursdagsfeiringen.

Endringer på legetjenesten

​Virksomhetsleder for legetjenesten, Andi Cornelia Berndtsson, kan opplyse om at kommunelege 2 Ida Bjørnstad Sheriff har hatt sin siste arbeidsdag i Engerdal kommune. Vi takker Ida for den jobben hun har gjort i den perioden hun har vært hos oss.

Ledig stilling - undervisningsstillinger ved Engerdal barne- og ungdomsskole og kulturskolen - vikariater

Vi har ledig flere undervisningsstillinger ved Engerdal barne- og ungdomsskole og Kulturskolen.

Alle stillingene er vikariater og er ledige fra begynnelsen av januar og fram til mai/juni 2021.

Informasjon om symptomer covid-19 og hva kan du gjøre og hva kan fastlegen gjøre

​Fra kommunelegen har vi mottatt informasjon om varselsymptomer og tegn, hva kan du gjøre og hva kan fastlegen gjøre.  I dette informasjonsdokumentet er det mye nyttig informasjon. 

Vi fått et påvist tilfelle av covid-19 i Engerdal

Vedkommende er ikke bosatt i kommunen og kommunelegen vurderer at det er liten risiko for spredning.  

Offentlig ettersyn budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

​Formannskapets innstilling til budsjett for 2021 med gebyrregulativ og økonomiplan for perioden 2021-2024 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 19.11.2020-10.12.2020.

Designhjelp til lokale bedrifter

​Sør-Østerdal Næringshage har fått tilført ekstraordinære korona-midler som skal komme lokale bedrifter til gode.  I samarbeid med Skrå gir vi noen bedrifter mulighet til å gjøre små eller større endringer i sin egen merkevare for å kunne nå ut til nye, flere og riktige kunder.

Nye anbudskonkurranser er publisert på Doffin

​Det er lagt ut følgende anbudskonkurranser for Engerdal og flere andre kommuner i Doffin.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier)

Barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter selv om foreldrene har dårlig råd. Offentlige instanser, lag og foreninger og private kan søke om tilskudd. Søknadsfrist er 4. desember 2020. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig senest 13. november 2020


Bassenget er fremdeles stengt på grunn av sykdom

​Vi har fremdeles sykdom blant ansatte, og må dessverre stenge bassenget videre framover og foreløpig til og med fredag 20. november.

Gratis adventskalender om psykisk helse til Engerdals befolkning

​Vi har laget en Adventskalender for å styrke vår egen og andres psykiske helse, og for å bidra til et rausere samfunn. Denne deles ut gratis til de som ønsker av Engerdals befolkning som et forebyggende tiltak. 

Reguleringsplan for Drevsjøen

​I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Engerdal kommune i møte 21.10.2020 vedtatt reguleringsplan for Drevsjøen, plan-id 2020-0300. Planen kunngjøres her med alle relevante dokumenter, samt digitale data.

Status smittevern i Engerdal

​Det er 8 uker siden forrige smittetilfelle. God kapasitet på testing, alle som har indikasjon for test, får test. Vi testet i forrige uke 27 stk og har testet 22 hittil denne uka. 

Vanntilførsel Engerdal Østfjell

​På grunn av montering av steinfang i ledningsnettet i Østfjellet, kan det oppleves periodiske stans i vannforsyningen torsdag og fredag denne uken.

Regjeringen har kommet med nye coronatiltak

​Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak. Deres anbefaling er: - Hold dere hjemme og ha minst mulig sosial kontakt.

Foredrag – den første grenselosen onsdag 11.11

​Biblioteket arrangerer foredrag med  Hans Olav Haugen som vil fortelle om den første kvinnelige grenselosen, Ingebjørg Sletten Fosstvedts og hennes innsats som kvinnelig flyktningelos for engelske soldater fra Gausdal via Trysil til Sverige.  Arrangementet er på biblioteket Onsdag 11.11 kl. 18.00.

Årets markering av Verdensdagen for psykisk helse 2020

​Vi er nå ferdig med årets markering av Verdensdagen for psykisk helse ute i grendene. Vi har besøkt alle fem kirkene våre, og totalt sett har vi nådd mange av kommunens innbyggere.

Endringer blant fast ansatte fra mai 2020 til oktober 2020

​15 takket ja, 3 takket nei og 8 har sagt opp sin stilling i Engerdal kommune i perioden mai 2020 til og med oktober 2020.

Viktig informasjon om ekstra midler til reiselivsnæringen

​Stortinget har bevilget kr 80. mill. i ekstra investeringstilskudd til nødvendig omstilling og videreutvikling av reiselivsnæringen i distriktene.  Av dette har Innlandet gjennom oppdragsbrev fra Innlandet fylkeskommune mottatt kr 13.144.000 som er øremerket gjennom Innovasjon Norge. 

Bassenget stenges på grunn av sykdom

​Vi har fått sykdom blant ansatte, og må dessverre stenge bassenget fra og med i dag og foreløpig til og med mandag 9. november.

Presisering av nye coronaregler vedrørende utenlandske arbeidstakere

​Det blir fortsatt testing for helsepersonell hver 7. dag og for andre dagpendlere fra Sverige hver 7. dag. Dersom det er bedrifter med utenlandsk arbeidskraft fra andre land i EØS eller Sveits så gjelder punkt 6c. Ledd 6c trer i kraft fra 31.10.20 kl 00.00. Dette sammenfaller med kommunelegenes bestemmelser i regionen vår for øvrig og er hjemlet i forskrift vist til under.

Utleie fra Røveriet

​Vi har besluttet å ikke ha åpent en dag i uka frem til jul, da vi ser at det ikke er noe besøk pr. nå. Det er sesongbytte - vi er ferdig med sommersesongen og vi venter på snøen. Vi håper dette er grunnen. 

Ungdomsklubben holder stengt inntil videre

​På grunn av nye smittevernregler som trer i kraft fra og med 28. oktober og regler om antall nærkontakter utenfor hjemmet, så stenger vi ungdomshuset for en stund fra og med dags dato.

Høring - reguleringsplan Engerdal sentrum

​I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har Formannskapet i møte 30.06.2020 vedtatt å sende forslag til reguleringsplan for Engerdal Sentrum ut på høring, samt legge den ut til offentlig ettersyn. Ved en misforståelse har ikke planen blitt sendt særskilt til de enkelte berørte grunneiere, av den grunn legges den ut på nytt med ny frist for innspill. 

Regjeringen har vedtatt nye tiltak i forhold til Covid-19 viruset

Regjeringen har vedtatt nye tiltakene som  trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober. 

Hør diskusjonene i kommunestyret 21. oktober

​Fikk du ikke med deg direktesendingen fra kommunestyremøte 21. oktober?  Ikke fortvil for du kan høre opptakene i ettertid.  Opptakene er nå publisert.

VI NÅDDE BRASIL!

Tusen takk til alle som har vært med å registrere kilometerne sine i sommerens gåkampanje! 117 stk har registrert turkilometerne sine, og har dermed vært med i trekningen av fem flotte premier. Vi havnet på 21 110 kilometer totalt, noe som er kjempebra! Det betyr at vi med god margin kom til Rio de Janeiro i Brasil – dit var det nemlig ‘bare’ 10 601 kilometer. 

Høring – forvaltningsplan for hjortevilt i Engerdal

​Den andre forvaltningsplanen for hjortevilt i Engerdal kommune er på plass. Den er utarbeidet i samarbeid med flere av viltstellområdene i kommunen og Naturdata AS. Planen gjelder for perioden 2020 - 2024. Høringsfrist 23.11.2020.

Politikeropplæring

Kommunestyret, noen vararepresentanter og representanter fra administrasjon er på dag 2 av opplæring for kommunepolitikere.  Det er Erling Aas-Eng fra KS (Kommunens Sentralforbund) som er foreleser.  Det er mye lærerikt stoff som politikerne nå får opplæring i.  


Skatteoppkreverfunksjonen blir statlig fra 1. november

​Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever i Engerdal kommune.

Kommunestyremøte 21. oktober sendes på WebTV

​Vi har kommunestyremøte i kveld og sender dette live på Web-TV.  På grunn av smittesituasjon vil vi ikke ha publikum da møte holdes i kommunestyresalen og plassen er begrenset.

Svømmebassenget åpner ikke før onsdag 21. oktober

​Vi har tidligere publisert at bassenget åpner mandag 19. oktober, men det er ikke riktig. Bassenget åpner først onsdag 21. oktober.

Halvdagsseminar om samisk helse og åpning av prosjektet -Helsetjenester til samisk befolkning - samisk helseteam

21. oktober inviterer Røros kommune og Sørsamisk helsenettverk til halvdagsseminar og åpning av prosjektet "Helsetjenester til samisk befolkning - samisk helseteam", som er et samhandlingsprosjekt mellom Røros kommune, St. Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk. Halvdagsseminaret finner sted i kinosalen på Storstuggu på Røros. Arrangementet begynner kl. 11.00 og avsluttes kl. 14.00.


Åpent svømmebassseng fra mandag 19. oktober

​Svømmebassenget på EBUS åpner mandag 19. oktober og vil ha oppe frem til utgangen av januar 2021.

Vi har tatt hensyn til smittevernreglene, og det er kun lov å være 20 personer i svømmehallen pr. økt.

5 november kl 18.00 blir det Astroshow på Biblioteket

​​​​Astroshowet «Out of Space» med sci-fi-forfatter og vitenformidler Anne Mette Sannes og astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard. Opplev blant annet siste utforskning av Pluto og andre mystiske objekter ytterst i Solsystemet, de mest interessante exoplanetene som er funnet, sorte hull, kolonisering av Solsystemet, romheiser og ikke minst Solsystemets og Galaksens dramatiske fremtid! 

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler – kommunale og fylkeskommunale

​De som vil søke støtte fra de fylkes- og eller kommuneinntrukne rentemidlene i 2021, må sende søknad enten til Fylkesmannen i Innlandet eller Engerdal kommune innen 1. november 2020.

Influensavaksine 2020

​Vi tilbyr vaksinering av årets influensavaksine til personer i risikogrupper. I år blir det ikke drop-in, men det må bestilles time. Det er avsatt tid i uke 43 og 44, så ta kontakt for å booke tid på telefon 62 45 86 00. Hvis du allerede har legetime i løpet av disse ukene kan vaksine settes da, og du trenger ikke bestille egen time til vaksinering.

Verdensdagen-for-psykisk-helse 2020

I år vil det i Engerdal bli åpen markering i alle kommunens kirker.

Informasjon vedrørende bekjempelse av plast i havet og årets TV-aksjon

​Årets TV-aksjon har skapt mye diskusjon i hele landet, og flere kommuner har valgt å ikke oppnevne egen kommunekomité.

Vannforsyning Engerdal Østfjell

​Engerdal kommune har for tiden enkelte utfordringer med vannforsyningen i Engerdal Østfjell.

Kunngjøring av vedtatt forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune

I medhold av motorferdselforskriftens § 4a) vedtok kommunestyret den 16.09.2020 endring i forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune.


Veileder for oppføring av spikertelt

Går du med planer om å sette opp et spikertelt i Engerdal, anbefaler vi at du leser veilederen fra byggesaksavdelingen vår.

Evaluering av kommunale snøscooterløyper i Engerdal

​Engerdal kommune gjennomfører i uke 40, 41 og 42, med frist 18.10.20, en evaluering av snøscooterløypene i Engerdal.

Litteratur og musikk på Blokkodden villmarksmuseum

​Møt forfatteren Asbjørn Ryen, musikerne Sigrid Stubsveen og Ingeborg Ulberg på Blokkodden villmarksmuseum, mandag 5. oktober klokken 18.00.

Ingen med covid-19 smitte i Engerdal

Kommunelege Ida Bjørnstad Sheriff bekrefter at de to covid-tilfellene er friskmeldt. Status per 23.09.2020 er derfor at det ikke er noen smittede i Engerdal.  

Informasjon før elgjakta 2020

Elgjakta står snart for tur og Engerdal kommune ønsker alle jegere skitt jakt!


Oppdatering angående covid-19 i Engerdal

​Vi har siden 6. september ikke hatt positive covid-prøver. Vi tester daglig på ukedager og har god kapasitet. Ved behov for testing henvender man seg til legekontoret i åpningstiden. 

En påminnelse om besøk på sykehjem og bemannet omsorgsbolig

Vi tar imot besøk på sykehjemmet og i bemannet omsorgsbolig, uten at den besøkende trenger å ha spesielle grunner til det. De som ønsker det får besøk inne, men vi oppfordrer alle om å være utendørs, om vær og forhold tilsier det.

Tilgjengelighetsprisen 2020

​Engerdal kommune vedtok i 2018 at de vil dele ut en tilgjengelighetspris til eiere av bygg og omgivelser i Engerdal, som i den senere tid har gjennomført nybygg, renovering og endringer med sikte på universell utforming for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede.

Ekstra næringsfond fra Fylkeskommunen åpner opp for søknadsdugnad

​Som en konsekvens av Corona-epidemien er kommunene i Innlandet tildelt ekstra midler til Næringsfond for i år, og Engerdal er tildelt en hyggelig sum til dette fondet.

Boligprosjekt Engerdal Torg

​​​Kommunestyret fattet i møte 19.06.2019 vedtak om å bygge omsorgsboliger samt leiligheter for salg og utleie i tilknytning til Engerdal torg. Engerdal kommune skal stå som eier av omsorgsboligene mens øvrige leiligheter skal oppføres og eies av privat utbygger. Alle bygg skal plasseres i området mellom Engerdal torg og Engeråa. Eksisterende bygg inkludert lager vil ikke komme i konflikt med utbyggingen.

Fv 217 Elvbrua åpnes for trafikk i morgen torsdag 17. september kl 15.00

​Arbeidene med Elvbrua har gått etter planen og vi kan åpne for trafikk i god tid før tidligere annonsert, dette takket være meget god planlegging og gjennomføring av BMO Entreprenør AS med sine leverandører, blant andre John Galten AS med gravearbeider og Moelven limtre AS med limtremontasje.

Brannvernuka 2020

​​​​På grunn av den pågående pandemien blir Brannvernuka annerledes i år. Brannvernuka går av stabelen i uke 38 hvert år og avsluttes med Åpen dag på brannstasjonen. Normalt ville Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS invitert små og store til Åpen brannstasjon på alle våre brannstasjoner i vårt område lørdag 19. september. Men av smittevernhensyn blir det dessverre ikke slik i år.

Informasjon til næringsliv og gründerspirer

​Vi har fått 1,44 mill i ekstraordinære skjønnsmidler i forbindelse med koronatiltak. Disse midlene kan alle næringsdrivende søke på.  Hør video med ordfører Line Storsnes og næringskonsulent Jan Aage Røtnes om hvordan du går frem for å få hjelp med din bedrift eller sitt foretak.

Miljøtilskudd i skog - skogeiers søknadsfrist er 1. november

​​​​​​​​​​Tilskudd til ivaretakelse av nøkkelbiotoper inkluderer fornyelse av avtale om hogstavståelse i nøkkelbiotoper som skal stå urørt og tilskudd til «nye» nøkkelbiotoper. 

Engerdal Investeringsselskap As investerer i 3-visjon AS på Drevsjø

​Engerdal Investeringsselskap AS investerer 2 Mkr. i 3-Visjon AS på Drevsjø i en rettet emisjon der aksjekapitalen ble utvidet fra 2Mkr. til 3Mkr. Investeringen gir Engerdal Investeringsselskap 33,3% eierskap. 

Nå avsluttes Trinn 1 i bredbånd prosjektet i Engerdal

Avslutningen av Bredbånd prosjektet Trinn 1 i Engerdal ble ytterligere forsinket på grunn av manglende kontakt med ca 20 kunder. Dette skyldes at de, selv om de har oppgitt telefonnummer i bestillingen, ikke svart på oppringing eller respondert på melding fra OneCos booking avdeling. Rutinen som følges er at det ringes tre ganger på forskjellige tidspunkt for å avtale installasjon, og dersom kontakt ikke oppnås sendes det en sms. Ved manglende kontakt antas det at kunden ikke ønsker installasjon. 

Rehabilitering av avløpsanlegget i Engerdal Østfjell

​Anleggsarbeidene for rehabilitering av VA-anlegget i Engerdal østfjell har nå startet opp.

To nye smittetilfeller av Covid-19 i Engerdal

​Kommunelege 2 Ida Bjørnstad Sheriff bekrefter at Engerdal kommune nå har to nye bekreftede tilfeller av Covid-19. De smittede er hjemmehørende i kommunen.

Vellykket stedsutviklingsdugnad på Drevsjø

​​Nok en vellykket dugnad er gjennomført på Drevsjø i forbindelse med stedsutviklingsprosjektet som pågår der.

Friluftslivets uke i Engerdal 2020

​Engerdal Frivilligsentral og Destinasjon Femund Engerdal har samarbeidet om å få til et program til årets Friluftslivets uke! Lag og foreninger har blitt forespurt om de kan arrangere turer og andre morsomme ting i Friluftslivets uke.

Hvordan forholder vi oss når vi er småsyke?

​Høsten er her og erfaringsvis blir det litt forkjølelse.

Skatteoppkreverfunksjon

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Til alle som reiser til Norge

​​Vi ber alle reisende bidra til å begrense risikoen for smitte medcovid-19 inn til Norge

Informasjon om framdriften på Elvbrua

​Førstkommende fredag er det 3 uker siden vi stengte fv 217 ved Elvbrua og startet arbeidene med å rive brua, Det har vært hektisk aktivitet på anlegget, og takket være god planlegging har arbeidene hittil gått stort sett som planlagt.

Tiltaksprisen 2020 er tildelt Thomas Elvedal AS

Tiltaksnemnda vedtok i sitt møte 18. august å tildele Thomas Elvedal AS tiltaksprisen for 2020. Vi gratulerer!

FIAS – ny rutine for avfallshåndtering

​​​Vi minner om at FIAS snart vil starte opp med nye rutiner for avfallshåndtering. Tilkjørte dunker skal benyttes fra 1. september. 

Bredbånd status august 2020

​​​Her kommer en status på bredbåndprosjektet.

Oppdatering på gåkampanjen!

Engerdøler, sammen er vi dynamitt! Vi er på god tur nedover mot Brasil i gåkampanjen vår. Vi har nå passert følgende delmål; Hamar, Oslo, Arendal og Göteborg. Det betyr at vi straks er i København! Moro å følge med på.

Ekstra Næringsfond fra Fylkeskommunen åpner opp for "søknadsdugnad"!

​Som en konsekvens av Corona-epidemien er kommunene i Innlandet tildelt ekstra midler til Næringsfond for i år, og Engerdal er tildelt en hyggelig sum til dette fondet. 

Det blir utebingo i morgen 18. august

​Det blir utebingo i morgen tirsdag 18. august kl 11.00. Oppmøte på uteplassen ved Fjellblikk. Vil du være med så ring Engerdal Frivilligsentral på telefon 47973020.

Ny krisepakke for frivilligheten

​En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

​Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Ikke lenger utkjøring av papirsekker

FIAS har fått henvendelse fra noen kommuner om å kjøre ut ekstra sekker til papir, men vi slutter nå å dele ut papirsekker. Det er såpass kort tid igjen til vi starter ny ordning, at abonnenter som ikke har flere papirsekker kan ta i bruk dunken med blått lokk til både papp og papir. ​

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

​Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Flott verdensarvarrangement på Femundshytten

​60 personer hadde møtt fram for å overvære avduking av verdensarvplaketten på Femundshytten på lørdag den 8. august. Arrangementet var et ledd i markeringen av at det er 10 år siden verdensarven ble utvidet til verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

Redusert foreldrebetaling SFO-plass

​Familier med lav inntekt kan søke om redusert pris for SFO-plass for elever på 1. og 2. trinn.

Informasjon om endringer i forbindelse med åpning av grenser

​Det er stadig endringer rundt føringer og anbefalinger fra FHI i forhold til covid-19. Kommunens kriseledelse har ukentlige møter og holder seg oppdatert på det som rører seg rundt pandemien.

Elvbrua - fra ordførers synsvinkel

I dag kl 17.00 starter arbeidet med å få på plass ei ny bru som skal erstatte Elvbrua. Det er i den forbindelse blitt etterspurt hva kommunen og dens ledelse har gjort i denne saken. Jeg ønsker derfor å informere om dette. Gjennom kommunens hjemmeside har det også tidligere gjentatte ganger vært informert om bestemmelsene angående Elvbrua.

Utleieboliger-i-grendene

Utleieboligene i grendene Sømådalen, Elgå og Heggeriset er ferdige og nå overlevert til kommunen fra Femund Bygg AS.  Vi inviterer til omvisning 17. august. ​

Informasjon Elvbrua

Nå er det like før vi stenger Fv 217 ved Elvbrua for trafikk. Eksisterende kjørebru rives i løpet av førstkommende helg, disse arbeidene starter kl. 17:00 på fredag 7. august og veien blir stengt fra dette tidspunktet.

Endringer blant fast ansatte fra mai 2020 til juli 2020

14 takket ja, 2 takket nei og 8 sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune i perioden mai 2020 til og med juli 2020.

Stephanie Allard Sjokolade flytter til Engerdal

​6. juni i år mottok Engerdal Kommune en henvendelse fra Stephanie Allard med forespørsel om kommunal og lokal bistand til etablering av hennes bedrift i Engerdal. Henvendelsen ble videresendt til Avdeling for Støtte & Utvikling, som etablerte en arbeidsgruppe med Samfunnsutvikler Sofia Brustad-Johnsen og Næringsutvikler Jan Aage Røtnes.

Utlevering av nye avfallsdunker

​I denne uken  (uke 30) starter vi utlevering av nye avfallsdunker i Os kommune, og i deler av Tolga og Engerdal (Øversjødalen, Hodalen, Sømådalen). Informasjon til abonnentene (regningsmottaker) sendes på SMS.

Norsk seterkulturs kampanje «Setra mi!» - del bilder og fortell om din egen seter!

​Norsk seterkultur ønsker å vite mer om setrene våre. Derfor har de lansert kampanjen: «Setra mi!» der en kan dele bilder og fortelle om sin egen seter.

Lars Monsen er ny eier av Femund Fjellstue

​Tone og Rolf Eriksen har solgt Femund Fjellstue til Lars Monsen. Overtakelsen skjer i løpet av noen uker, og driften blir som vanlig inntil videre. Monsen endrer navnet til Femund Lodge. Det har i dag vært et oppstartsmøte med ordfører for å opprette en dialog om mulig samarbeid fra kommunen sin side.

Presisering av medias informasjon om Covid-19 i Engerdal

Media skriver om at en ny person bosatt i Engerdal er koronasmittet. 
Videre står det at kommunen ikke har oversikt over hvor vedkommende befinner seg. 
Kommunelege og enhetsleder for helse og velferd ønsker å kommentere dette. 

Smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

​For å hindre spredning av koronaviruset stilles det ekstra strenge krav til smittevern hos ansatte og i befolkningen generelt.

Plakettavduking på Femundshytten

​Engerdal kommune og verdensarvrådet for Røros Bergstad og Cirkumferensen inviterer til plakettavduking på Femundshytten lørdag 8. august kl. 11.00.

Spørsmål og svar angående bredbåndsutbyggingen trinn 1 og trinn 2

​Kommunen har fått en del spørsmål angående utbyggingen av Bredbånd, vi har også observert kommentarer og spørsmål på sosiale medier og i pressen. Vi har derfor valgt å samle noen av disse spørsmålene, slik at vi får avklart ulike misforståelser eller antakelser.

God sommer fra Oppvekst

​​Nå sommerstenger barnehagene og vi ønsker alle sammen en riktig god sommerferie. Her følger litt informasjon om oppstarten igjen i august.

Informasjon angående motorisert fricamping i Engerdal kommune

Kommunestyret fattet i sitt møte onsdag 24.06.2020 vedtak om å midlertidig oppheve den lokale forskriften Engerdal kommune har hatt om motorisert fricamping – «Forskrift om plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping (campingvogner/bobiler og tilsvarende) langs Femund, Isterfossen og Femundselva, Engerdal kommune, Hedmark». En oppheving av forskriften vil i praksis bety at oppholdstiden i friluftsloven og allemannsretten gjelder også for områdene omtalt i forskriften.

Ønsker du å bygge hus i Engerdal?

​Vi publiserer nå en kartløsning med oversikt over ledige tomteareal i kommuneplanens arealdel.

Informasjon fra legesenteret - sommeren 2020

​På grunn av ferieavvikling og noe redusert bemanning, ser vi oss nødt til å stenge laboratoriet på legesenteret i uke 31.

Tiltaksprisen 2020

Grunnet Corona-situasjonen er det besluttet å forlenge fristen til 23. juli 2020.​

Endringer i tilbudet til Kulturskolen for 2020-2021

​Nåværende rektor Vidar Birk har sagt opp sin stilling ved kulturskolen vår. Dette vil medføre en del endringer og det vil ta litt tid før alt er på plass. Vi er midt inne i ferieavvikling og vil ikke ha nødvendige ressurser og planer klart når nytt skoleår starter opp igjen.

Nytt tidspunkt for ombygging av Elvbrua

Det er fastsatt nytt tidspunkt for planlagt oppstart for ombygging ​av Fv. 217 Elvbrua i august 2020.

Gode vaner som forebygger smitte av Covid-19

​Vi minner om at vi fremdeles er i en pandemi-situasjon og at forhåndsreglene ikke må glemmes.

Badevannskvalitet i Engerdal sommeren 2020

​Miljørettet helsevern – ved Miljøhygieniker Sigrun Elsetrønningen og Helsesykepleier Hege Finneid, har tatt badevannsprøver i en rekke badevann den 24.06.2020. Prøvene ble levert inn til analyse den 25.06.2020, og nå er resultatene klare.

Testing av svensk helsepersonell i tråd med nye bestemmelser

​Regjeringen har nå fastsatt krav i forskrift vedrørende testing av helsepersonell som kommer fra Sverige.

Bli med til Brasil!

​Folkehelsegruppa i kommunen ønsker å be med alle våre innbyggere til en gåtur til Brasil – alle er velkomne til å delta i kampanjen som varer fra 1. juli 2020 til 30. september 2020.

Kommunestyrets sommermøte 2020

​​​Onsdag kveld (24.06) hadde kommunestyret sitt siste møte i samfunnshuset i Engerdal før ferien og diskuterte flere spennene saker.

Informasjon fra Oppvekst

​EBUS og alle skoleelever har tatt seg en velfortjent sommerferie og etterhvert blir det feriestengt også i barnehagene. 

Oppdatert informasjon om koronatiltak pr 26.06.20

​​Etter regjeringens pressekonferanse i går er det kommet oppdaterte tiltak i forbindelse med koronasituasjonen. 

Utsatt dugnad stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden

Dugnaden på Drevsjø, er utsatt til 2.juli, fordi det er spådd for  varmt i dag.