Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nyheter

​​​Her er en oversikt over alle nyhetene i Engerdal kommune sortert på dato, med den nyeste øverst.

 Nyhetsarkiv

Ledig stilling: barne- og ungdomsarbeider 60 % vikariat - Engerdal barnehage

Ved Engerdal barnehage er det ledig 60 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider i perioden 01.08.19-31.07.20.

Ved internt opprykk kan stillingen bli utvidet til 100%.

Elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Minneord Gjermund Eggen 1941 - 2019


Onsdag 15.mai tok vi i Engerdal avskjed med vår gode og kjære sambygding Gjermund Eggen. I 1966 fulgte alle i kommunen med på VM. Gjermund satte kronen på verket med sine tre gullmedaljer. Da ble Engerdal et sted på kartet for alle idretts - og samfunnsinteresserte mennesker og det har holdt seg slik.​

Psykisk helse i Engerdal Kommune

​Den psykiske helsetjenesten i Engerdal består av en fagperson med videreutdanning innenfor psykisk helse og rus. Denne  fagpersonen er Lene Cecilie Lillestu. Tjenesten er åpen for alle som har behov for det, har taushetsplikt og er gratis. Dette er et lavterskel tilbud

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Gammelsætra hytteområde

I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 vedtok Formannskapet i møte den 08.05.2019 å sende forslag til reguleringsplan for Gammelsætra hytteområde (planID 20160200) på høring og legge det ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Høring - Forslag om oppheving av forskrift om plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping

​Formannskapet i Engerdal kommune fattet vedtak om å sende forslag om oppheving av lokal forskrift om motorisert fricamping på høring i 3 uker. Høringsfrist 5. juni 2019.

Ledig stilling: Pedagogisk leder 80 % midlertidig - Engerdal barnehage

Ved Engerdal barnehage er det ledig 80 % midlertidig stilling som pedagogisk leder i perioden 01.08.19-31.07.20.

Søknadsfristen er 31. mai og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden. 

Ledig stilling: lege 100 % vikariat - Helse og velferd

​​​​Engerdal legesenter har ledig et 100 %legevikariat i perioden 01.08.19-14.09.19.

Søknadsfristen er 31. mai og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Informasjonsmøte om arbeids- og aktivitetssentral

​Engerdal kommune inviterer til informasjonsmøte om arbeids- og aktivitetssentral, tirsdag 14. mai kl. 14.00.

Ny konkurranser publisert på Doffin

​Abakus har lagt ut følgende konkurranser for Engerdal og flere andre kommuner i Doffin.

Dugnadsvask i Engerdal kirke

​Vi oppfordrer alle til å delta på dugnadsvask i Engerdal kirke, lørdag 11. mai fra klokken 10.00.

Velkommen til folkemøte om vindkraft

​Onsdag 15. mai 2019 kommer rådgiver i NVE, Marte Lundsbakken for å informere om vindkraft.

Stedsutvikling Drevsjø – Blokkodden; folkemøtet må utsettes

​Det planlagte folkemøtet mandag 13. mai på Fjellvang må dessverre utsettes. Bakgrunnen er at enkelte elementer ikke er ferdig behandlet, og at møtet kolliderer med andre aktiviteter på Fjellvang (Bingo).

Invitasjon til gaveoverrekking

​Torsdag 9. mai klokken 18.30 på Frivilligsentralen, er alle velkommen til gaveoverrekking av en brystkompresjonsmaskin.

Ledig stilling: kjøkkenassistent 75 % vikariat - Fjellheimen leirskole

Ved Fjellheimen leirskole har vi ledig vikariat som kjøkkenassistent i 75 % stilling.

Søknadsfristen er 24. mai, og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

Ledig stilling som ringavløser i Engerdal kommune

​Vi søker etter en ringavløser i Engerdal kommune. Ringen består av inntil 7 melkebruk.

En stor skilegende har gått bort

Hele Engerdal sin Gjermund gikk bort i går, mandag 6. mai.

Ferieaktiviteter sommeren 2019 for skolebarn 1.-4. klasse

Frivilligsentralen, i samarbeid med flere, vil også i år tilby et opplegg for barn i skoleferien.

Det er i utgangspunktet satt opp 4 uker med 4 dager, mandag til torsdag.

Ledig stilling: sykepleiere inntil 100 % vikariat - institusjon

​​​​Er du glad i eldre mennesker og samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi ønsker oss flere engasjerte sykepleiere/hjelpepleiere i et miljø med fokus på et godt og riktig omsorgstilbud, og hvor våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag med et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet og bygge våre omsorgstjenester på kompetanse og innlevelse.

Vi har flere ledige vikariater som sykepleier innen institusjon. Søknadsfristen er 25. mai og elektronisk søknadsskjema finner du lenger ned på siden.

 

Nå skjer det mye i bredbåndsprosjektet

I dag er det avholdt et planleggingsmøte mellom Relacom og Engerdal kommune i forbindelse med bredbåndprosjektets Trinn 1. Som kjent har det pågått diverse befaringer og planprosesser en tid, og nå starter mange av de praktiske elementene i arbeidet. ​

Nasjonale-prøver-i-norsk-for-fremmedspråklige


Engerdal voksenopplæringssenter arrangerer skriftlige nasjonale prøver tirsdag 21.mai 2019.

Engerdal skal skinne til sammars 2019

​Destinasjon Femund Engerdal mottok i 2018 Merket for Bærekraftig Reisemål, dette er en pågående prosess med utvikling der miljø er en viktig del av arbeidet. Som en del av dette startes prosjektet "Engerdal skal skinne til sammars" 2019.

Siste nytt om bredbåndsprosjektet i Engerdal

I dag, 30. april 2019, har Engerdal kommune sendt inn søknaden til Hedmark Fylkeskommune / Regionalforvaltning om resterende finansiering av bredbåndutbyggingen. Som kjent er Trinn 1 under utbygging, og Trinn 2 ble finansiert med 50% ved forrige utlysing. Vi forventer bekreftelse på fullfinansiering i september. ​

Vårstenging av skogsbilveier på statsallmenningen

​Som tidligere år har Statskog stengt skogsbilveiene på statsallmenningen i vårløsningen. Dette blir gjort for å forhindre skader på vei og kjøretøy, og vi håper at dette blir respektert.

Da har Engerdal kommune gjennomført sin første vielse

​Langfredag 19. april ble Arunothai Charupan og Jens Georg Waldal viet i kommunestyresalen av ordfører Lars Erik Hyllvang og varaordfører Tor Erik Skramstad.

Bredbåndsdekning trinn 2

Det er behov for ny undersøkelse av bredbåndsdekning i forbindelse med søknad om Trinn 2, andre del. ​Frist for å svare er 27. april.

Nasjonal ramme for vindkraft


NVE har sendt på høring «Nasjonal ramme for vindkraft» med høringsfrist 1.august.

Den nord-vestlige delen av kommunen er tegnet inn som mulig utbyggingsområde.

Formannskapet har diskutert prosessen framover og vil legge opp til et åpent møte i Sømådalen i løpet av våren.
 

Nærings- og samfunnsutvikling i Engerdal

​Av Jan Aage Røtnes, næringsutvikler i Engerdal kommune.

Jeg kom egentlig til Engerdal for å nyte pensjonisttilværelsen, gå i fjellet, male bilder og lese alle de bøkene jeg har kjøpt og satt i bokhyllene i Oslo og i Buvika. Men nei, slik er det ikke blitt (riktig) enda :-)

Påskehilsen 2019 fra ordføreren

​KJÆRE SAMBYGDING!

Da er våren i anmarsj. Deilig! Vi er heldige som bor i et land med den variasjonen som årstidene gir oss.

Trygg hyttekos

​Mange av hyttene i vår region ligger slik til at det er lang utrykningstid for oss i brannvesenet, og det vil si at hyttefolket må sørge for å teste og sjekke at røykvarsleren fungerer som den skal. Røykvarsleren sørger for at vi våkner og kan komme oss ut!

3 lister er levert inn til Kommunestyrevalget 2019

De listeforslagene vi har fått inn innen fristen er:  Samlingslista - Senterpartiet/uavhengige, Høyre og Arbeiderpartiet.​

Bibliotekets åpningstider påsken 2019

Åpningstidene blir som følger i påsken (uke 16):

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: stengt.

Lørdag 20. april (påskeaften): åpent fra 10.00 til 14.00.

En flott kulturkveld i Fjellvang

​Onsdag 3. april arrangerte Engerdal Frivilligsentral, Engerdal Voksenopplæring, Drevsjø Asylmottak og Drevsjø sanitetsforening kulturkveld i Fjellvang - og FOR en kveld det ble!

Stipend til å delta på Handverksdager på Røros 2019

​Rørosmuseet arrangerer for 20. gang handverksdager på Røros i perioden 21.-25. august.

Søknadsfristen er innen 1. mai 2019.

 

Vedtatte retningslinjer fradeling etter jordloven

Engerdal kommune vedtok de revidert retningslinjene for behandling av saker etter jordloven, i kommunestyret 20.03.2019.

Nytt fra stedsutviklingsprosjektet på Drevsjø

​Etter det vellykkede folkemøtet på Fjellvang 12. november i fjor er det arbeidet med sammenstilling av alle idéene fra gruppearbeidene, og foretatt en første vurdering og prioritering av tiltak. Dette arbeidet er gjort av Feste NordØst Landskapsarkitekter og Katrine Kleiven og Jan Aage Røtnes fra Engerdal Kommune.

Bondekafé 5. april 2019

​Det blir bondekafé fredag 5. april klokken 11.00.

Samme plass som vanlig, hos familien Drevsjømoen.

Utleieboliger i grendene

​Femundbygg AS vant anbudsrunden for utbygging av 3 stk. tomannsboliger for Engerdal kommune. Boligene bygges for utleie, og skal bygges i Elgå (Egga), Heggeriset (Nordberget) og i Sømådalen (Ved skola). Anbudet for alle 3 boligene er på ca. 11 millioner kroner eks. mva.

Engerdal har økning i antall sysselsatte

​Statistikken for 2018 er når klar og
Engerdal har hatt en vekst i sysselsetting og i tillegg er det etablert mange nye foretak.

Eldrefaglig konferanse i Engerdal ble en suksess

​​Eldrefaglig konferanse 2019 i Engerdal samfunnshus trakk 128 personer Fredag 22.mars.  Denne konferansen er et samarbeid mellom pensjonistforeningene i Trysil og Engerdal samt eldrerådene i de to kommunene.

Utbygging av Engerdal Torg


Engerdal kommune inviterer interesserte utbyggere til å delta i konkurranse om å bygge ut Engerdal Torg. Engerdal Torg er tenkt å være et tilskudd av nye boliger til Engerdal sentrum. ​

Miniraiden 2019

​Lørdag 23. mars arrangeres Miniraiden og samler størstedelen av barna fra 0 år og til og med 10. klasse. Det er to løyper, en på om lag 300 meter for de yngste og en på om lag 3 kilometer for de største ungene.​ Løpet går i klassisk stil.

Konsert i Engerdal med Trysil Mandskor

​Lørdag 6. april kl 19.00 inviterer Trysil Mandskor til vårkonsert i Engerdal Samfunnshus.

Skolerute for 2019-2020

​Skoleruta for 2019/2020 er vedtatt.

Ledig deltidsstilling brannkonstabel, avd Engerdal

​Hedmark brann- og redningsvesen IKS avd. Engerdal har ledig en fast stilling som brannkonstabel deltid i 1,44 % stilling fra 1. april 2019.

Grenseforum 2019 er i Trysil

​Grensekomiteen setter fokus på grenseoverskridende virksomhet og grensehindre på årets grenseforum 3. april.

Kulturkveld 3. april 2019

​Onsdag 3. april inviterer Engerdal Frivilligsentral, Drevsjø Asylsøkermottak, Engerdal Voksenopplæring og Drevsjø Sanitetsforening til kulturkveld fra kl 18-00 - 21.00

Vardfjelløpet 2019 arrangeres 31. mars 2019

Søndag den 31. mars 2019 arrangerer Engerdal Sportsklubb det tradisjonsrike Vardfjelløpet​.

Rehabilitering - nytt studietilbud i Trysil

​​Fra høsten kan folk utdanne seg i rehabilitering i Trysil - hvis det blir søkere nok. Søknadsfristen er 15. april.

Barnehagedagen 2019

​Undrende, utforskende og glade barn fra alle barnehagene i Engerdal var mandag 11.mars 2019 samlet på Drevsjø, sammen med ansatte pedagoger, fagarbeidere og assistenter, for å feire og markere den nasjonale barnehagedagen.

Til alle med vedtak om hjemmesykepleie og praktisk bistand

​Vi ber om at alle som har vedtak om hjemmesykepleie og praktisk bistand må sørge for lett fremkommelighet for hjemmetjenesten.

Eldrefaglig konferanse 2019

​Pensjonistforeningene og Eldrerådene i Engerdal og Trysil inviterer til eldrefaglig konferanse, fredag 22. mars.

Engerdal Torg - fremdriftsplan

Som sikkert mange har fått med seg har Engerdal kommune kjøpt Engerdalsveien 1789 fra Engerdal Elektro AS. Overtakelse er 1. mars 2019. Engerdal Elektro AS overtar fra samme dato Åsveien 6 fra kommunen og flytter hele sin virksomhet dit.

Kommunale avgifter termin 1-2019

​Engerdal kommune har nå fakturert kommunale avgifter termin 1 med forfall den 19.03.19.

Fakturaene blir distribuert via Multicanal og sendes ut etter forskjellige kriterier.

Brannvesenet driver ikke med telefonsalg og/eller dørsalg av brannvarslere

​Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS har den siste tiden fått flere henvendelser fra innbyggere i våre eierkommuner som blir oppringt av telefonselgere eller blir oppsøkt av dørselgere som skal selge brannvarslere. De som blir kontaktet får et inntrykk av at selgeren representerer brannvesenet, og at brannvesenet har pålagt dem å bytte brannvarslere. Brannvesenet driver IKKE med denne type virksomhet.

Kampanje mot hodelus i uke 10

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale, halvårlige kampanjer mot hodelus som arrangeres hvert år i uke 10 og 35.

Våre barnehager og skole skal delta i uke 10, helgen 9.-10. mars 2019.​

Kunngjøring listeforslag

​Frist for å levere inn listeforslag til kommunestyrevalget 2019 er mandag 1. april kl 12.00.

TUBFRIM deler ut kr 650.000,-

​TUBFRIM er en organisasjon som i over 90 år har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselger vi til frimerkehandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land.

Beløp til utdeling, kr 650.000,-, vil bli fordelt våren 2019 av vår eier, Nasjonalforeningen for folkehelsen, og går til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose.

Endringer blant fast ansatte i perioden oktober 2018 til februar 2019

3 takket ja, ingen takket nei og 12 sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune i perioden oktober 2018 til og med februar 2019.​

Gode tall for MS Fæmund II i 2018!

​Torsdag 21. februar ble det avholdt generalforsamling i AS Fæmund, og styret kunne legge frem positive tall og spennende planer for årets seilingssesong.

Ledig stilling: Konservator for museene i Trysil og Engerdal

​Anno Museum har ledig 100 % fast stilling som konservator for avdeling Trysil/Engerdal.

Bondekafé 1. mars 2019

​Det blir bondekafé fredag 1. mars klokken 11.00.

Samme plass som vanlig, hos familien Drevsjømoen.

Utbedringer i svømmehallen

​Tirsdag og onsdag i uke 10 blir det utbedring av beredersystemet m.m. i dusjanlegget i svømmehallen.

Anbud på frukt/grønt, kjøtt, fisk og matemballasje

​Det er lagt ut anbudskonkurranse for alle Østerdalskommunene i Doffin, med frist for innlevering 21. mars 2019 klokken 12.00.

Batterijakten 2019

​Miljøagentene arrangerer Batterijakten fra 11. til 31. mars 2019. Batterijakten er en klassekonkurranse for hele Norges fjerdeklassinger, hvor elevene skal samle inn brukte batterier og levere dem til gjenvinning. Kampanjen skal bidra til et større miljøengasjement i skole og lokalsamfunn, og er et samarbeid mellom Miljøagentene, Clas Ohlson, Batteriretur og Varta. Vi håper fjerdeklassingene i nettopp din kommune ønsker å være med.

Nyhetsbrev fra Kompetansenettverk Lokalmat Øst

​Kompetansenettverket for lokalmat ønsker å bidra til fortsatt vekst innen lokalmatsatsingen. I vårens nyhetsbrev kan du blant annet kan lese om Lokalmatdagene på Ås hvor det ble arrangert 4 parallelle kurs over 2 dager.

Anno Museum søker guider til Blokkodden villmarksmuseum for sommersesongen 2019

​Blokkodden er et villmarksmuseum som huser en utstillingshall, gamle bygninger og gjenstander innen samisk kultur, Rørosverkets virksomhet i Engerdal, jordbruk, skogbruk og jakt/fiske i Engerdal. Sommersesongen varer fra midten av juni til midten av august.

 

Hovedopptak til skolefritidsordningen på EBUS 2019/2020

​Det må søkes opptak til skolefritidsordningen (SFO) ved Engerdal barne- og ungdomsskole for hvert skoleår. Det må søkes for alle som ønsker plass, både for skolestartere og for de som har plass og ønsker å ha det videre. SFO-tiden er fra 07.30 til 16.30 på hel dag (småtrinnets skolefrie dag) og 07.30-09.00 og 14.40-16.30 på øvrige dager.

Hovedopptak til kommunale barnehager og privat barnehage 2019/2020

​Opptak til de to kommunale barnehagene Drevsjø og Engerdal, og til den private familiebarnehagen i Sømådalen, foretas ved samordnet opptak.

Følg med på kommunestyremøte i kveld 13.02

​I kveld kl 19.00 er det årets første kommunestyremøte.  Følg møte live på WebTV fra pc, mobil eller nettbrett. 

Får møte statsråden om laks

​Tirsdag 12. mars kl. 10 tar statsråd Ola Elvestuen imot delegasjonen vår for å snakke om laks.

Nytt om prosjektet Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden

​Etter det vellykkede «folkemøtet» om stedsutviklingen på Drevsjø 12. november er det arbeidet med de mange gode innspillene som kom frem gjennom gruppearbeidene. Som et neste ledd i utviklingen besøkte Katrine Kleiven og Jan Aage Røtnes fra Engerdal Kommune de to landskapsarkitektene Stine Ringnes og Helge Bakke på Tolga fredag 8. februar.

En stor takk!

​Et år har gått siden mor sovnet stille og rolig inn på Drevsjø sykehjem med sin hånd i min under sangen "skal hilse fra fjellet" i en alder av 90 1/2 år.
Jeg er først og fremst stolt av å være utflyttet engerdøl, og vært SÅ heldig å få vokse opp i en den gang liten kommune målt på landsbasis.

Arbeidsrettet kurs for innvandrere – interkommunalt samarbeid

​Engerdal og Trysil voksenopplæring har samarbeidet om et arbeidsrettet kurs for innvandrere. Kurspakka består av 5 ukers arbeidsteori i tillegg til arbeidspraksis gjennom en periode på totalt 6 måneder. Deltakerne har blitt fulgt opp av de respektive voksenopplæringene gjennom hele perioden.

Åpning av flere snøscooterløyper – men vær varsom!

​Kommunen har i dag godkjent åpning av resten av løypenettet. Vi vil likevel anmode scooterkjørere om å kjøre forsiktig, da det er lite snø på værutsatte plasser. I tillegg er det enkeltstrekninger som har utfordrende terreng og kun er kjørbare med lav hastighet.

Engerdal kommune er berørt i en overgrepssak som har hatt oppslag i media den siste tiden

​Engerdal kommune har et operativt hjelpeapparat som skal ta seg av de som har behov for helsetjenester som følge av overgrepssaker. Engerdal kommune har en plan for helsemessig og sosial beredskap som er satt i funksjon. Det er nedsatt en egen gruppe som håndterer denne saken i regi av kommunen.

Sjekkpunkt Drevsjø - program

​I helgen arrangerers det tradisjonsrike Femundløpet og sjekkpunkt Drevsjø er i gang fra kl 18.00 i kveld.

Viltpåkjørsler – foring av hjortevilt

​Det er for tiden veldig mye viltpåkjørsler. Fra 1. desember til 1.februar har det vært 16 rådyr- og 7 elgpåkjørsler. Engerdal kommune vil oppfordre alle til å være ekstra oppmerksomme langs vegene nå. Spesielt tidlig morgen, og ettermiddag/kveld.

Informasjon status bredbåndsprosjektet

​Telenor er nå i ferd med å avslutte salget i de områdene som omfattes av Trinn 1 i bredbåndprosjektet, dvs. områdene fra Trysilgrensa til Drevsjø/Lillebo, og Sømådalen.

Ludvigprisen

​Også i 2019 vil Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) dele ut midler til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Til sammen cirka 100.000 kroner. Søknadsfrist 10. februar 2019.

Bondekafè fredag 1. februar kl 11.00

Det blir bondekafè Fredag den 1. februar kl. 11.00. Samme plass som vanlig, hos fam. Drevsjømoen. Det er kaffe og få fra 10.30.​ Hovedtema er  allmenningsretten på ved mot ny fjellov.

Konsert i Engerdal kirke

​8. mars holder Maria Arredondo og Torstein Sødal konsert sammen med
Engerdal Pensjonistkor ”Gode minner og lett spill” i Engerdal kirke kl.19.00.

Skihytta "Brannstasjon" vinteren 2019

Skihytta er åpen på søndager fra kl. 11.00-15.00. ​

Opp av sofaen - gåturer og skiturer 2019

​​Vi har satt opp disse turene denne vinteren. Håper du blir med!

Villmarksvekkua

​​Villmarksvekkua arrangerast i vinter i Ulvågrenda i Engerdal! DNT Engerdal og Trysil står som arrangør og tilbyr eit friluftsfagleg opplegg med fokus på det tradisjonelle friluftslivet. Vi kjøyrer daggsopplegg måndag 18/2 og tysdag 19/2, med ei ovnernatting frå onsdag til torsdag.

Seniorkino i Trysil 25. januar

​​Vi har fått lov til å snike oss med på seniorkinoen til tryslingene!

Deler av løypenettet for snøscooter åpner 18. januar

Vi ber om at alle kjører forsiktig, det er veldig lite snø på enkelte steder! Respekter skilting og pass på veikrysninger!

Etablererkurs i Hedmark vinteren-våren 2019

Kursplan for nye etablererkurs vinteren/våren 2019 er nå satt opp. I vinter/vår planlegges det kurs i både Hamar, Stange, Elverum, Flisa og Kongsvinger.​

Endrede åpningstider på Biblioteket

​Fra og med 19. januar vil åpningstiden på lørdager på biblioteket på Drevsjø være åpent fra kl 10.00 - 14.00.

Kommunalt tilskudd til lag, foreninger og arrangementer 2019

​Frist for å søke om støtte til lag, foreninger og arrangementer for 2019 er den 31. januar.

Vil du være med å sparke fotball?

Er du født i 2003-2013 og har lyst til å være med å sparke fotball (Yngres avdeling)?

Bassenget er stengt onsdag 2. januar 2019

​På grunn av at skolen holder stengt onsdag 2. januar, er heller ikke svømmehallen åpen.

Årets første bondekafè

​Fredag den 4. januar 2019 kl. 11.00.
Samme plass som vanlig, hos fam. Drevsjømoen. Det er kaffe og få fra 10.30.

Biogass – informasjonsmøter for landbruket

​Vi og de øvrig medlemskommunene i FIAS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap), ble i sommer innvilget kr 250 000 i forprosjektstøtte til å utrede mulighetene/potensialet for foredling av husdyrgjødsel og andre biprodukter fra næringsmiddelindustri o.l. til biogass. I den anlednig inviterer vi til møte 28. januar.

Har vi landets kuleste "vi har stengt melding" på sentralbordet?

​Noen kreative personer i kommunehuset Enger har laget en festlig melding som du hører hvis du ringer oss og sentralbordet er stengt nå i julen.  Ring 62459600 så får du høre.

Feil i annonse fra FIAS

​Det har vært publisert annonse med feil i kalenderen som kom i postkassene 20.desember.  På nettsiden til FIAS vil du finne riktig opplysninger.

Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal julen 2018

Barneverntjenesten har følgende åpningstider i julen:

Jul hos FIAS 2018

Husk at hentedager for avfall endres i julen.

Oppdatering om bredbåndutbyggingen i Engerdal

​Engerdal kommunes prosjektleder for bredbåndutbyggingen hadde prosjektmøter med Telenor mandag 17. desember. Telenors selgere har hatt kontakt med 93,8 % av husstandene utenfor de to kommersielle områdene Engerdal sentrum og Drevsjø, der Telenor tar utbyggingen på eget ansvar. Av de husstandene Telenor har kontakt med har 76 % bestilt, og noen er fortsatt i vurdering.

Nytt søknadsskjema for barnehageplass

Fra og med januar 2019 vil søknad om barnehageplass i Engerdal kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage.

Dette informasjonsskrivet vil gi deg informasjon om hvordan du logger deg på foresattportalen, og hvordan du i portalen legger inn søknad om barnehageplass

Julehilsen fra ordføreren - julen 2018

​Året 2018 går mot slutten. Snøen er på plass, vi har hengt opp adventstjerna i vinduet og tent adventlysestaken. Mange har allerede julegavene klare og atter andre gjør dette i siste liten i år også. Det er som det skal være. I hverdagen overstrømmes vi av nyheter fra en mer og mer omskiftelig verden. Adventstida endrer dette litt. Dette er ei fin tid, der vi pynter til jul, tenner stearinlys og koser oss alene eller sammen med andre. Adventstida og julehøytida forsterker også de gode sidene ved oss, vi viser mer omsorg, vi tenker mer på hverandre og vi er enda mer opptatt av at andre skal ha det bra. Dette er viktig.

  

Sist oppdatert: 07.03.2019 09:45:23