Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nyheter

​​​Her er en oversikt over alle nyhetene i Engerdal kommune sortert på dato, med den nyeste øverst.

 Nyhetsarkiv

Nytt vann- og avløpsnett i Engerdal sentrum er ferdig

​Etter over ett år med graving, dårlige veier og diverse omkjøringer så er endelig arbeidet med å skifte ut hele vann og avløpsnettet i Østlia nå endelig over.

Herlig kveld på Blokkodden med Oddgeir Bruaset

Ca 30 personer tok turen til Blokkodden tirsdag kveld for å høre Oddgeir Bruaset fortelle historier om «der ingen kunne tru at nokon kunne bu».​

Folkemøte på Drevsjø mandag 12. november

Som et ledd i forprosjektet Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden hadde Engerdal kommune ved Katrine Kleiven, Ellen Bernts Grønland og Jan Aage Røtnes invitert til folkemøte / idédugnad på Fjellvang mandag kveld. Prosjektet er et felles prosjekt mellom Engerdal Kommune og Hedmark Fylkeskommune, og tar sikte på å etablere en overordnet plan for utvikling av Drevsjø-samfunnet.​

Bredbåndsprosjektet i Engerdal – nytt om Trinn I

​Nå er vi skikkelig i gang og brev til husstandene er på tur ut.  Telenor vil starte sin salgsrunde mandag 19. november

Oddgeir Bruaset til Blokkodden

​"Der ingen skulle tru at nokon kunne bu"

Møt programskaperen, forfatteren og foredragsholderen Oddgeir Bruaset på Blokkodden, tirsdag 13. november 2018 kl. 18.00.

Temadag om diabetes

​Frivilligsentralen og teamet på helsesenteret inviterer til temadag på helsesenteret, tirsdag 20. november fra kl. 10.00-14.00.

Trekking på stolpejakten 2018

​Årets stolpejakt har foregått i Engerdalsområdet, og har vært meget godt besøkt. Femti stolper har vært plassert rundt omkring både nede i grenda og oppe i fjellet, og mange flotte plasser har blitt vist frem.

Nå er stolpene plukket inn igjen, og vi har trukket ti vinnere. Premiene kan hentes på turistkontoret hos Destinasjon Femund Engerdal.

 

Invitasjon til folkemøte vedrørende stedsutvikling

​Det inviteres til stedsutviklingsmøte vedrørende Drevsjø mandag 12. november 2018 kl 19:30 i Fjellvang. 

Vinnere av kommunens Friskuskasser 2018

​Vi har nå trukket ut åtte personer fra Friskusbøkene som er plassert rundt omkring i grendene. Årets premie er den flotte nasjonalparkkoppen, og de heldige vinnerne er:

Åpningstider for svømmehallen 2018/2019

​Bassenget på EBUS har følgende åpningstider:

Stenging av Engerdal vannverk

​I forbindelse med påkoblingen til det nye vannledningsnettet i Engerdal sentrum, må vi stenge vannverket.

Oppfordrer foreldre til skoleelever til høy deltakelse i Kultur for læring

​Denne høsten er det iverksatt ny runde med spørreundersøkelse for elever, foresatte og ansatte ved Engerdal barne- og ungdomsskole i Kultur for læring.

Kommunedelplanen for avfall og miljø er ute på høring

​​Kommunedelplanen for avfall og miljø for perioden 2019-2025 er nå lagt ut på høring.

Tyske soldater inviterer til omvisning i Engerdal sentrum

​I forbindelse med NATO-øvelsen «Trident Juncture», så ønsker de tyske soldatene som er stasjonert her i Engerdal sentrum å invitere alle Engerdøler til en omvisning.

Kommunestyret har gitt tilskudd til utvikling av bærekraftig reiseliv

​Kommunestyret vedtok i sitt møte 24. oktober og gi tilskudd på kr 75.000,- til prosjektet "Utvikle og posisjonere Trysil og Engerdal som internasjonale bærekraftige reisemål".

Kommunestyret har vedtatt forskrift til adgang til jakt og fangst av bever

I sitt møte 24. oktober vedtok kommunestyret forskrift til adgang til  jakt og fangst av bever.​

3 fikk innvilget tilskudd i kommunestyremøte 24. oktober

Relator AS, Hågen Bentzen​ og Fjellhjort AS fikk innvilget tilskudd i kommunestyrets møte 24. oktober.

Kommunestyret har vedtatt nye reviderte vedtekter for barnehagene og SFO

​I sitt møte 24. oktober vedtok kommunestyret nye vedtekter for barnehagene og SFO.

Tertialrapport for 2. halvår 2018 vedtatt av kommunestyret

​​Kommunestyret behandlet tertialrapport for 2. halvår 2018 i sitt møte 24.10.  Det ble en lang debatt i kommunestyret som du kan høre her.

Engerdal kommune har opprettet Tilgjengelighetspris

​Tilgjengelighetsprisen skal bidra til å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne i Engerdal kommune.

Engerdal Torg vedtatt etablert

​Kommunestyret behandlet i sitt møte 24.10 etablering av Engerdal Torg.  Les vedtaket og hør diskusjon i kommunestyret.

Takk til alle gavmilde engerdøler etter TV-aksjonen 2018

​Engerdølene ga i gjennomsnitt kr 74,64 i år. Dette ga oss en 2. plass i Hedmark og 54. plass i kommuneoversikten for Norge. Totalt kom det inn kr 96.589,- i Engerdal kommune under aksjonen.

Invitasjon til åpen dag med NATO

​Det inviteres til åpen dag med NATO på Drevsjø søndag 28. oktober mellom kl 10.00 og 12.00.

Prøve i samfunnskunnskap for innvandrere

Engerdal voksenopplæringssenter arrangerer prøve i samfunnskunnskap mandag 29.oktober kl. 14.00​

Følg med på kommunestyremøte i kveld

​I kveld 24. oktober er det kommunestyremøte kl 19.00 og vi sender live WEB-tv.

Har du husket å registrere brønnen din?

​Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små.

Vellykket frokostmøte i Engerdal

​23. oktober ble det arrangert et frokostseminar med tema «Vinterturisme i Engerdal» i kommunehuset i Engerdal. Arrangementet var et samarbeid mellom Innovasjon Norge på Hamar og Tynset, Sør-Østerdal Næringshage, Destinasjon Femund Engerdal og kommunens næringsavdeling.

Torsdagtrimmen på Drevsjø starter opp igjen

Torsdag 8. november kl 1930 er det oppstart for torsdagtrimmen i Fjellvang. 

Midlertidig nytt søknadsskjema - barnehageplass

​Vi er i en overgang mot en nytt system for barnehageopptak.  I den anledning må vi benytte et midlertidig søknadsskjema.

Egen epostadresse hvis du ønsker kommunikasjon om bredbånd

​Hvis du ønsker å kommunisere med oss i forbindelse med bredbåndprosjektet så har vi opprettet egen epostadresse til dette.

Stikketakskurs i Trysil 27. oktober

Lørdag 27. oktober inviterer Bygg og Bevar til gratis stikketakskurs i Trysil.​

Vi har gjennomført informasjonsmøter om bredbånd

​Da er det gjennomført fire informasjonsmøter med Telenor i grendene Sømådalen, Drevsjø, Heggeriset/Hylleråsen og Engerdal sentrum. Det har vært stort fremmøte, gode presentasjoner fra Telenor, og spennende diskusjoner. En av erfaringene er at vi lærer noe i hvert møte, basert på beboernes spørsmål.

Droneflygning over NATO-øvelsen er forbudt

​​Politiet varsler store bøter for folk som blir tatt for å  fly med drone innenfor området for den store Nato-Øvelsen som starter neste uke. Det blir innført  flyforbud i store deler av Midt-Norge under øvelsen. Forbudet gjelder både droner og modellfly.

Kurstilbud fra Norsk Landbruksrådgivning Innlandet

Norsk Landbruksrådgivning Innlandet arrangerer nyttige kurs for bonden i det daglige gårdsdrifta.​ I høst er det 4 aktuelle kurs.

Hva er fremtiden for besøkssenteret for Femundsmarka Nasjonalpark avd. Elgå?

​Velkommen til åpent folkemøte og idémyldring
tirsdag 23. oktober kl. 19.00-21.00, Elgå Samfunnshus .

Femundmat til Internationale Grüne Woche i Berlin

​Etter en nominasjonsprosess der kommunens næringsavdeling har arbeidet tett med Hedmark Fylkeskommune, er bedriften Femundmat AS invitert av Landbruks- og Matdepartementet og Innovasjon Norge til å delta på International Grüne Woche (IGW) i Berlin i januar 2019. Det er lokalmat fra Engerdal som skal presenteres på standen til Fjellregionen, og tilberedes av kjente kokker, bl.a. Hans Brimi fra Brimi Seter.

Invitasjon til Frokostmøte 23. oktober

​I et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Destinasjon Femund Engerdal, sør-Østerdal Næringshage og Engerdal kommune ønsker vi å invitere til et frokostmøte for næringslivet tirsdag 23, oktober kl 09.30 - 11.00 i kommunehuset Enger.

Stor næringstetthet i Engerdal Kommune

​Næringsavdelingen gjør regelmessig søk på bedrifter i Engerdal, og ser på så vel antall som på organisasjonsform. I september var det totalt 321 registrerte foretak med adresse Engerdal i Foretaksregistret i Brønnøysund, og under er fordelingen på de forskjellige organisasjonsformene.

Eldredagen 2018

Engerdal pensjonistforening i samarbeid med Engerdal eldreråd markerer eldredagen 2018 i Fjellvang på Drevsjø Torsdag 18. oktober kl. 13.00.​

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Lisætra, Engerdal

​Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-8 har Engerdal kommuneskoger KF satt i gang arbeid med ny reguleringsplan for Lisætra og et mindre område utenfor setergrenda. Frist for innspill er 20. november 2018.

Mottaket tar ikke imot klær og utstyr lenger

​Asylmottaket ikke tar imot klær lenger. Beboerne på mottaket kommer til å benytte seg av Sanitetsforeningens bruktbutikk på biblioteket framover. Vi ber derfor om at de som har klær, kjøkkenutstyr ol de vil gi bort, leverer det til Sanitetsforeningen.

Trafikksikkerhet - felles ansvar

​Militærøvelsen med navnet Trident Juncture, gjør at det blir flere trafikanter og mange store kjøretøy på vegen, høsten 2018. Statens vegvesen vil oppfordre hver enkelt som er i området til å være ekstra oppmerksom de ukene øvelsen pågår.

Endringer blant fast ansatte fra juli til og med september 2018

Fire takket ja, en takket nei og fem sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune i perioden juli til og med september 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flott resultat på demensaksjon 2018

​Innsamlingen ga også i 2018 et flott resultat.
Resultatet for vår kommune viser 28 631 kr. I tillegg kommer Vipps og SMS. Det er veldig bra for en liten kommune.

Bredbåndsutbygging trinn 1 er i gang

​Vi er nå i gang med det konkrete arbeidet med oppfølging av bredbåndsprosjektet trinn 1. Det vil bli arrangert grendemøter for de berørte områdene som planlegges utbygd i det første byggetrinnet. Hensikten er både å gi informasjon og at innbyggerne skal kunne stille spørsmål.

10 vil jobbe som bibliotekar

​Syv kvinner og tre menn har søkt på den ledige 100 % faste stillingen som bibliotekar ved Engerdal folkebibliotek på Drevsjø.

Innsamling av bjørnemøkk under elgjakta 2018

​På grunn av sent mottatt informasjon angående innsamling av bjørnemøkk under årets elgjakt, samt ferieavvikling i kommunen, ble det ikke sendt ut info om dette til elgjaktledere i år.

Snakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsen

​Noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn. Snakk om øvelsen og hvorfor NATO øver i Norge, oppfordrer helsedirektør Bjørn Guldvog.

Influensavaksine 2018

​Det er tid for influensavaksine til risikogrupper.  Det vil være mulig med vaksine 3. oktober, 16. oktober og 19. oktober.

Informasjonsmøte om NATO-øvelsen

​Engerdal kommune inviterer til et informasjonsmøte om NATO-øvelsen onsdag 3. oktober kl. 19.00 i Fjellvang. Her kan alle som ønsker komme å høre om øvelsen og få stilt spørsmål.

NATO-øvelsen; kjøretøy og mørket

Det vil begynne å komme kjøretøy på veiene i vår kommune. Det vil medføre forsinkelser for de som er ute og kjører. Like viktig er det at de som er ute og går på veiene bruker refleks for å synes.​

Sandbøtter (strøsand for å unngå holke) til nye og gamle som ønsker seg dette tilbudet

Også i år deler Sanitetsforeningen og Pensjonistforeningen ut gratis strøsandbøtter til de over 70 år og det er Pensjonistforeningen som skal være behjelpelig med å dele ut strøsandbøttene.

Vedtatt handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling i Femund Engerdal

Kommunestyret vedtok i sitt møte 12. september handlingslingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling i Femund Engerdal.​

Vard'n nr 3-2018

Vi har fått tilbakemeldinger på at flere ikke har mottatt 3. utgave av Vard'n.

2 fikk innvilget søknad om tilskudd fra Jordbruksfondet

​Kommunestyret hadde i sitt møte 12.september to saker om tilskudd.  Både Tore Omang og Martin Waldal fikk innvilget tilskudd.

Nå skal det bygges hurtiglader for EL-bil i Engerdal

​Kommunestyret behandlet saken i sitt møte den 12.september og fattet vedtak om å bygge en hurtiglader for EL-biler. Det ble vedtatt å bygge hurtiglader med to stolper og 4 uttak på 50 kw i Engerdal sentrum.

Nattarbeid i krysset Østlia sør/nord

​Det vil bli nattarbeid i kveld (onsdag 12. september) ved krysset Østlia sør/nord.

Kommunestyremøte i kveld 12. september

​I kveld er det kommunestyremøte som starter klokken 19.00, og vi sender møtet live på WebTv.

Ledig stilling - prosjektleder 100 % engasjement

​​Vi søker etter prosjektleder i 100 % engasjement til å lede et samarbeidsprosjekt mellom Åmot, Trysil og Engerdal kommuner.

Engasjementet varer fra 01.10.18-30.04.19, men med mulighet for forlengelse.

Søknadsfristen er 20. september.

Demensaksjonen uke 38

Nasjonalforeningen for folkehelsen – Engerdal demensforening deltar
også i år på den årlige nasjonale innsamlingsaksjonen.

18. september kl. 12: Påmeldingsfrist til kurs for etablerere fra utlandet

​​Heldigvis har vi innbyggere fra andre land som ønsker å starte egen bedrift. Nå tilbyr Trysil kommune dem et innføringskurs som vil gjøre vegen til målet lettere.

Prosjekt utleieboliger i grendene

​Det er nå laget en prosjektplan for bygging av utleieboliger i grendene.

Prosjektplan Engerdal Torg

Det er nå utarbeidet en overordnet framdriftsplan for prosjektet Engerdal Torg.​

Hvor får du informasjon om NATO-øvelsen

Det vil i tiden fremover være mye rørelse i kommunen i forhold til  NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.  Best og mest riktig informasjon finner du på forsvarets sider.​

Nå får du digitale fakturaer fra oss

Fra nå vil de fleste få fakturaene fra Engerdal kommune elektronisk - i nettbanken, på Vipps eller i digital postkasse.

Politisk møtekalender 2. halvår 2018

Politisk møtekalender for 2. halvår 2018 er vedtatt.​

Kabelbrudd i Østlia Nord er løst

​Det har oppstått et kabelbrudd i forbindelse med gravearbeidene i Østlia Nord i Engerdal sentrum. Flere husstander har dermed vært uten telefonettforbindelse. Bruddet er nå løst.

Friluftslivets uke 2018 er i gang

Friluftslivets uke er i gang, og Engerdal Frivilligsentral markerer den med ulike arrangement gjennom uken.

 

 

Bondekafé fredag 7. september

​Det blir sesongens første bondekafè Fredag den 7.september kl. 11.00. på Femundsåsen. Det er kaffe og få fra 10.30. Hovedtema blir: Fôrsituasjon den kommende vinteren.

Vær obs på vilt langs veiene

​Det er høsten og dagene blir fort tidligere mørkere. Hjorteviltet har begynt å flytte på seg. Det betyr at viltet er mer på farten i disse dager, og faren for viltpåkjørsler er stor. Engerdal kommune oppfordrer folk til å ta det med ro langs veiene og være observante, særlig i skumringen og grålysningen.

Beste passasjerantall siden 2010!

​MS Fæmund II startet seilingssesongen lørdag 9. juni, med Elgå som sørligste havn. Fra 1. juli til 5. august gikk båten i et såkalt "Mini-Cruise" mellom Elgå og Buvika på tirsdager, torsdager og søndager.

Veiarbeid på Langsjøveien

​Vi har nå startet arbeidet med utbedring av Langsjøveien

Kløvertrimmen starter opp igjen etter sommeren

​Kløvertrimmen starter opp igjen i Engerdal samfunnshus tirsdag 18. september.

Veiarbeid-på-Drevsjø - utbedring kryss og gangsti

Statens Vegvesen har nå startet arbeidet med utbedring av krysset på Drevsjø, som vil pågå noen uker framover. Det er også nå vedtatt at det bygges gangsti på Drevsjø.  Vi håper dere som bruker veien ikke får for mye ulempe med dette.​

Status vedrørende bredbåndsprosjektet i Engerdal

Engerdal kommune har i lenge tid jobbet med å forbedre bredbåndstilbudet til våre innbyggere. Fra statlige myndigheter er det også uttrykt at dette skal være et satsingsområde, og Stortinget har årlig bevilget noen midler til dette formålet.​

Idrettsmerkeprøver på idrettsplassen Drevsjø

Torsdagstrimmen arrangerer prøver på mandag 3. september og tirsdag 4. september. Begge dagene kl 18.00.​

Svømmehallen er igjen klar til bruk!

​Da er endelig svømmehallen på EBUS ferdig. Engerdal kommune har nå overtatt anlegget fra entreprenør VS Entreprenør Bygg og Anlegg AS på Tynset. Det betyr at svømmehallen igjen kan tas i bruk etter høstferien.

Velkommen til markering av Gutulia 50 år

​Lørdag 25. august blir det 50-årsmarkering av Gutulia Nasjonalpark.

Åpen dag i Sansehagen ved Solgløtt 30.08.18

​Torsdag 30. august klokken 17.00 er det åpen dag i sansehagen ved Solgløtt.

Veiarbeid på Drevsjø

​Det ble i vår klart at fylkeskommunen og kommunen går sammen om å finansiere utbedring av kryssløsningen mellom FV 218 og FV 26 på Drevsjø. Statens Vegvesen har nå startet arbeidet med utbedring av krysset, som vil pågå noen uker framover.

Åpningstidene på biblioteket er endret

Åpningstidene ​på biblioteket på Drevsjø er endret. Nå er det åpnet tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag og stengt mandag, fredag og søndag.

Programmet for feiringen av Gutulia 50 år er klar

GUTULIA I ENGERDAL: Lørdag 25 august blir det storstilt markering av 50 - års jubileum. ​

Telefonen til Frivilligsentralen fungerer igjen

​Telefonen til Frivilligsentralen har vært ute av drift, men nå fungerer den igjen. Du kan nå ringe oss på tlf: 47973020.

Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark er nå opphevet

Vedtak om totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark som også gjaldt faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill oppheves for kommuner i MHBR sitt området. Det gjelder kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga.​

Skolestart og trafikksikkerhet

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Om en drøy uke starter ungene på skolen igjen og vi ønsker at alle skal komme seg trygd til og fra skolen.

Invitasjon til aktivitetsdag på asylmottaket 2018

Torsdag 16. august fra kl. 10.00-15.00 inviteres det til aktivitetsdag for alle skolebarn fra 1.-10. klasse, sammen med Engerdal Frivilligsentral, Peter Werni (Niso-idrettsutøvernes fagforbund) og Drevsjø statlige mottak.​

Landbruket må høyne brannberedskapen

​Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

Utdelingen av Tiltaksprisen 2018 til Femund Fjellstue

Tiltaksprisen 2018 ble i år tildelt Femund Fjellstue og ble utdelt til eier Tone Eriksen i forbindelse med åpningen av Engerdalsdagene. Vi gratulerer med prisen!

Engerdal kommune har stand på Engerdalsdagene

Engerdalsdagene 2018 er i gang og Engerdal kommune har egen stand.  Her kan du komme å spørre oss om det du går å tenker på.  Vi er flere som kan hjelpe deg.  Velkommen innom.​

Viltkameraer er satt ut i forbindelse med ulvejakta som pågår

I forbindelse med ulvejakta som foregår har rovviltfellingslaget i Engerdal kommune satt ut viltkameraer langs skogsbilveger.​

Fellingstillatelse på ulv i Engerdal

Det er observert ulv i Engerdal og det er gitt fellingstillatelse fra Fylkesmannen i Hedmark.​ Det er nå gitt utvidelse av området hvor det kan jaktes.

Nye anbud fra Engerdal kommune

​Engerdal kommune lyser nå ut anbudskonkurranse på to nye prosjekter.

Stort bokskred på biblioteket lørdag 14. juli

​Drevsjø folkebibliotek skal ha et stort bokskred lørdag 14. juli, kl 12.00-16.00.

Sommerprogram Blokkodden Villmarksmuseum 2018

​Vi har åpnet helt ny utstilling på museet i en stor hall - Magasinhallen. Kom å se hva vi har å by på der.

Ny møterunde med Innovasjon Norge og Hedmark Kunnskapspark

​Hedmark Kunnskapspark og Innovasjon Norge kommer til Trysil fire ganger i høst for å møte næringsdrivende i Trysil og Engerdal.

Tilgangen på grovfôr til husdyr er nå kritisk


Den langvarige tørken gjør at tilgangen på grovfôr blir svært vanskelig utover høsten. For husdyrbonden er det viktig å lage en plan nå, og ikke vente til høsten.

Endelig er stolpejakten 2018 klar

Fra og med nå er det mulig å være med på stolpejakt i Engerdalsområdet. Det er i alt satt ut 50 stolper.​

Mer bredbåndsglede i Engerdal

Telenor vant anbudsrunden om bredbåndutbygginga i Engerdal. Det var bare blide fjes å se da kontrakten ble undertegnet 4. juli.​

Fire vil jobbe som enhetsleder i Helse og Velferd

​To menn og to kvinner har søkt på 100 % fast stilling som enhetsleder i Helse og Velferd ved Engerdal helse- og omsorgssenter.

Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark juli 2018

​Fint vær gjør at skogbrannfaren har økt, og er nå meget stor Østafjells igjen.  En kombinasjon med høye temperaturer, til dels mye vind og lite nedbør i sikte, gjør at Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) gjeninnfører totaltforbudet mot bruk av alle typer ild. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

  

Sist oppdatert: 24.04.2018 14:49:35