Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Ungdomsklubben - åpningstid og aktivitet

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
foredrag på ungdomsklubben

​Arkivfoto fra et foredrag på ungdomsklubben

​Kommunestyret hadde sak om ungdomsklubben oppe på sitt kommunestyremøte 22.03.18. Der ble det blant annet fattet vedtak om at ungdomsklubben fortsetter i dagens lokaler.

​Vedtak i kommunestyret:


1. Ungdomsklubben videreføres med utgangspunkt i dagens lokaler.

2. Miljøarbeiderne skal arbeide etter foreslått stillingsinstruks (vedlegg 4)

3. Miljøarbeiderne får ansvar for å nedsette og lede en arbeidsgruppe av ungdom ved klubben, for sammen å utvikle og variere aktiviteter og innhold og skape et miljø som fremmer trivsel. Miljøarbeiderne får ansvar for at gruppa arbeider etter framlagte mandat for å sikre ungdommens medvirkning.

4. Tilbudet utvides med 3 klokketimer pr. uke med:

· en ettermiddag i uka (4 timer) fra kl. 15.00-19.00 for barn/unge fom. 6.trinn

· dagens tilbud på torsdager opprettholdes, men da for ungdom fom. 8.trinn tom. fylte 18 år, og med 1 times reduksjon fra kl. 15.00 til 19.00 (før til kl.20.00), da de fleste brukerne erfaringsvis reiser fra klubben med siste buss kl. 18.35.

· tilbudet på lørdager fra kl.18.00 til kl.23.00 ca. en gang pr. mnd opprettholdes


5. Bemanningen økes jf. utvidet åpningstid i pkt. 3 over med 40 % til totalt 60 %, slik at det er 2 voksne til stede begge ettermiddager, samt en lørdag pr. måned. Dette vil gi økt sikkerhet, oppfølging av og likestilt tilbud til deltakere med spesielle behov, innfri krav i tidligere vedtatte retningslinjer om 2 voksne tilstede i klubbens åpningstider.

6. Evt. økning av personalressurs og merkostnader til ombygginger vurderes i forbindelse budsjettjusteringer 1.tertial. Endelig vedtak vedr. bemanning og lokaler fattes ved gjennomgang og behandling av 1.tertial-rapport.

7. Arbeidsgruppen skal sørge for årlig evaluering av aktiviteter, innhold og trivsel samt oppfølging av denne.

 

Saksdokumenter og kommunestyrets debatt finner du til høyre under mer informasjon.

 

Sist oppdatert: 26.03.2018 15:23:33