Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Tildeling av enerett på restavfall til SESAM Ressurser AS

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
bøtte med resten av grønnsaker mm

​Engerdal kommunestyre vedtok i sitt møte 18.04.18 og vedta å tildele SESAM Ressurser AS eneretten til å forestå innsamling og behandling av husholdningsavfall.


Forurensingsloven pålegger kommunen å forestå innsamling og behandling av husholdningsavfall. Derfor har kommunestyret vedtatt at vi skal tildele SESAM Ressurser AS eneretten til mottak av restavfallet. Denne plikten ivaretas gjennom aksjonæravtalens § 1 der FIAS er gitt operative oppgaver innen renovasjon, avfallshåndtering og avfallsbehandling. I vedtektens § 2 er FIAS gitt en eksklusiv rett og plikt til å utføre disse oppgavene (enerett). Det foreligger ingen avtaler som uttrykker at det ikke er adgang for FIAS til å videredelegere eneretten.


Siden 2013/2014 har avfallsselskaper i Midt-Norge samarbeidet om å realisere et regionalt ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall for å sikre innbyggerne en effektiv tjeneste innen ettersortering av husholdningsavfall som bygger opp under målene for materialgjenvinning for et bærekraftig samfunn.


SESAM Ressurs AS ble etablert i 2017 og har som mål å etablere et ettersorteringsanlegg i Midt-Norge for å muliggjøre maksimal gjenvinning av ressursene i restavfallet og for å sortere ut matavfallet for de kommunene i samarbeidet som ennå ikke gjør det. Anlegget blir et supplement til dagens kildesortering og er planlagt å ligge i Trondheim. Ett av kravene for å realisere prosjektet er å sikre enerettstildeling på alt restavfall inkl. plast fra husholdninger for en periode på minimum 20 år.

Alle 10 eierkommunene i FIAS har til vurdering å gi FIAS fullmakt til å videredelegere eneretten til SESAM Ressurs AS på kommunenes restavfall og plast fra husholdninger for en periode på 20 år.


Les mer om saken i særutskriften fra kommunestyrets behandling og hør diskusjonen i kommunestyret.

Sist oppdatert: 26.04.2018 08:10:18