Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

Spørsmål og svar angående bredbåndsutbyggingen trinn 1 og trinn 2

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 10.07.2020 14:53:48 | Emneord (los) forsiden
Figur%20med%20nettkabel

​Kommunen har fått en del spørsmål angående utbyggingen av Bredbånd, vi har også observert kommentarer og spørsmål på sosiale medier og i pressen. Vi har derfor valgt å samle noen av disse spørsmålene, slik at vi får avklart ulike misforståelser eller antakelser.

Hvorfor er grendene fordelt i trinn 1 og 2? Hvorfor får noen grender før andre?

 • De aktuelle grendene som ble valgt først, som består av i alt 570 husstander, ligger i områder som er logiske for utbygging i trinn 1 ved at de ligger i fortsettelsen av stamnettet fra Trysil, eller ved ilandføringen av sjøkabelen i Buvika. Dette er en teknisk/logisk beslutning basert på tilskudd fra myndighetene.
 • Grendene som ligger i trinn 2 ville ikke vært mulig før trinn 1 pga. fremføring av teknologi (fiberkabel og/eller tråløs teknologi) Derfor ble de grendene som er i trinn 1 valgt først.

 

Forsinkelsen på trinn 1

 • Forsinkelsen skyldes i hovedsak uenighet mellom Telenor og Eidsiva Nett (nå Elvia) om bruk av stolper til fellesfremføring og økonomien i dette. Dette var politisk vedtatt som utnyttelse av felles infrastruktur, men Eidsiva gikk bort fra avtalen. Dette berørte fem kommuner, som gikk sammen om å påvirke prosessen. Det har vært diskusjoner mellom de fem kommunene og Telenor/Eidsiva om løsning siden 26. juni 2019. Det kom til en praktisk løsning, men etter hva vi vet er den økonomiske avtalen fortsatt under diskusjon.
 • I tillegg er elementer som generelt dårlig stolpekvalitet, behov for skifte av stolper til føring over veier, mangel på stolper fra leverandør forsinkende elementer.
 • Det har også vært rapportert om forsinkelser på grunn av påtrengende og til dels provoserende lokalbefolkning, noe som har ført til at arbeid er avbrutt.

 

Dagmulkt/dagbot

 • Det var kun en tilbyder (Telenor), og aktørene i forhandlingene (Engerdal Kommune, Telenor og Abakus) kom ikke frem til noen dagbotsanksjon i avtalen. Et krav om dagbot ville antakelig ført til at det ikke ville bli noen avtale om utbygging. Det kan være av interesse at Telenor inngikk avtale med flere kommuner i vår region, og ingen fikk med dagbot i sine avtaler.

 

Trinn 2 finansiering

 • Det er søkt om midler i flere runder etter hvert som tilbud om finansiering fra NKOM via Fylkeskommunen ble annonsert. Det har ikke vært tilgang til å bruke midler til mobile løsninger, så fiber har vært ønsket hoved teknologi. I juni ble dette endret slik at også mobile løsninger kan inngå, og derfor er dette nå en vurdering p.g.a. store avstander og dårlig stolpekvalitet i Trinn 2-områdene. Områder som ikke kan nås med fiber, f.eks. husstander i Femundsmarka ville uansett måtte dekkes med mobil løsning.
 • Det er viktig å påpeke at kommunen sitt ønske er at alle grender og deler av Engerdal kommune skal få best mulig bredbåndsløsning. Det er blitt sagt fra en potensiell tilbyder at det er en mulighet for at noe blir trådløst og noe blir via fiber. Tilbyder vil da bygge infrastruktur og nye master slik at ustabilitet og dårlige mobilforhold ikke vil være et problem.

 

Påvirkning

 • Vi har forespurt samtlige leverandører om de ville være interessert i å bygge trinn 2 før vi sendte anbudsinvitasjonen, men kun Telenor var interessert. Dog valgte de å ikke levere anbud fordi en fiberutbygging ville bli veldig kostbar, men vi har gjennomført befaring med Telenor i hele Trinn 2 området for å finne løsninger. I etterkant av denne befaringen øyner vi håp, men vi må ut med nytt anbud.
 • Tilbyder skal ikke ha noen påvirkning på anbudet kommunen kommer med, men da vi ikke fikk noe tilbud i første runde, måtte vi forhøre oss om hvorfor Telenor ikke ville gi tilbud på resten av kommunen. Da de alt var inne i trinn 1. Nå når vi vet, og har hatt kommunikasjon rundt dette, vil vi tro at vi vil lykkes bedre med neste anbud.

 

Eidsiva

 • Eidsiva er forsøkt påvirket av så vel de fem kommunene som Fylkeskommunen, men har ikke vist seg påfallende samarbeidsvillig. Og de har ikke vist interesse for å bygge ut verken trinn 1 eller trinn 2. Engerdals daværende ordfører (Hyllvang) tok saken opp i Eiermøte i Eidsiva høsten 2019, etter at problemet ble kjent for kommunen 26. juni 2019.

 

Via informasjon som er gitt på blant annet kommunens hjemmeside er bredbåndsutbyggingen Engerdal kommune tenkt finansiert slik at abonnentene, med unntak av Drevsjø og Engerdal, skal betale en egenandel på kr 3000,- Abonnentene i Engerdal og på Drevsjø skal ikke betale denne egenandelen da områdene bygges ut på et kommersielt grunnlag hvor Telenor tar kostnadene selv.

Det er kommet kommentarer på at noen av Telenor sine selgere har gitt feilinformert om hvem som skal betale 3000,- i egenandel og hvem som ikke skal det. Det er kun beboere i Engerdal sentrum og Drevsjø sentrum, som ikke skal betale egenandelen. Alle andre grender skal betale egenandel som kommunisert.

Velger innbyggerne å ikke betale egenandelen, vil dette ha en stor konsekvens for trinn 2, da det ikke vil være midler til å bygge ut i resten av kommunen. Denne løsningen er tydelig kommunisert i grendemøter, via kommunens hjemmesider, via pressen og ikke minst via de lokale bredbåndskontaktene, og kommunen har tro og tillitt til at innbyggerne vil følge opp avtalen.

Ved eventuelle spørsmål angående trinn 1 kan Jan Aage Røtnes kontaktes via epost: jan.aage.rotnes@engerdal.kommune.no

Ved eventuelle spørsmål angående trinn 2 kan Sofia Brustad-Johnsen kontaktes via epost: sofia.brustad.johnsen@engerdal.kommune.no 
 

Sist oppdatert: 10.07.2020 15:11:26