Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

SMIL-midler 2020 - ny frist

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 08.05.2020 12:06:39 | Emneord (los) forsiden, Landbruk
Låve%20og%20silo

​Søknad for spesielle miljøtilskudd i jordbruket er 15. juni 2020 (ny frist).

​Ny strategi for tildeling av tilskudd til spesielle miljøtilskudd i jordbruket er vedtatt for perioden 2020-2023, og disse finner du på kommunens hjemmeside HER.

Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn

Fra og med 2020 er det ikke lenger krav om at søker må ha et foretak for å være berettiget tilskudd.

Nyttige tips til utfylling av søknad om SMIIL-tilskudd
Før du starter å fylle ut den elektroniske søknaden er det lurt å ha en del opplysninger og dokumenter tilgjengelig. Opplysninger som etterspørres i søknadsskjemaet er:

Prosjektbeskrivelse

 • Hva du har tenkt å gjøre?
 • Beskriv området og tilstanden til bygningen/arealet el. hvor tiltaket skal gjennomføres
 • Beskrive omfang av og formålet med tiltaket
 • Hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.)?
 • Hvem skal utføre tiltaket?
 • Begrunn hvordan dette spesielle miljøtiltaket vil fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og/eller redusere forurensingen
 • Beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke objektet/arealet til etter at tiltaket er fullført

Kostnadsoverslaget skal omfatte de totale kostnadene for tiltaket som det søkes om tilskudd til. Dette kan være både materialkostnader, kjøp av tjenester og arbeid. Oppgi beløp ekskl. mva. dersom foretaket ditt er fradragsberettiget mva. Øvrige virksomheter skal oppgi beløp inkl. mva.
Dersom du har fått et detaljert pristilbud fra f.eks. håndverker eller entreprenør kan dette legges med som vedlegg.

I finansieringsplanen skal du oppgi hvordan du har tenkt å finansiere tiltaket du søker om å gjennomføre. Du må oppgi hvor mye du har tenkt å søke i SMIL-tilskudd. Du må oppgi om du har egenandel: egenkapital eller har du tenkt å utføre noe arbeid selv (ved egeninnsats oppgi sats/antall timer). Du må også oppgi om du har søkt eller mottatt annen finansiering til dette tiltaket fra andre finansieringskilder (f.eks. fra Kulturminne-fondet, Sparebankstiftelsen, tilskudd til drenering el.).

Vedlegg
Dersom du trenger mer plass til å beskrivelser, eller det er behov for legge med mer detaljerte prosjektbeskrivelser, arbeidstegninger, kostnadsoverslag og/eller finansieringsplan o.l. er det mulig å laste opp vedlegg.

Obligatorisk vedlegg:
Kart som viser arealet/objektets beliggenhet, der tiltaket skal gjennomføres er obligatorisk. Bruk gjerne Gårdkart på internett for å tegne og lage pdf-dokument som kan lastes opp. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet. Gjør deg kjent med kartet og vurder om tiltaket kan være i konflikt med kjente kulturminner eller naturverdier eller andre miljømessige forhold.

Andre vedlegg som er relevante:

 • Bilder som forteller noe om tilstanden til arealet/bygningen/objekter før tiltaket settes i gang
 • Arbeidstegninger som beskriver materialer og metoder og bilder av objektet/arealet
 • Skriftlig godkjenning fra grunneier dersom du selv ikke er eier av eiendommen der tiltaket skal gjennomføres
 • Skriftlig avtale om gjennomføring av fellestiltak med flere andre aktører
 • Gjødslingsplan der dette er pålagt
 • Plantevernjournal der dette er pålagt
 • Uttalelser fra fagfolk som anbefaler tiltaket
 • Skjøtselsplaner og tilstandsregistreringer
 • Bekreftelse fra andre finansieringskilder

Hvem kan søke SMIL-tilskudd?
For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbruks-eiendommen.

Eiere som ikke selv driver arealene kan søke om tilskudd dersom det drives tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen. Den som leier det tilskuddsberettigede arealet kan også søke om tilskudd dersom han har godkjenning fra eier.

Du kan søke om tilskudd til enkeltstående tiltak eller til større tiltak som berører flere aktører og/eller eiendommer. Hvis søknaden gjelder fellestiltak, eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter med flere aktører, skal en deltaker stå som ansvarlig søker og sende søknaden på vegne av alle deltakerne, basert på skriftlig fullmakt.

Det innvilges normalt ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller sluttført.

Øvrige bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finnes i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Ny søknadsfrist: 15. juni 2020.

Sist oppdatert: 08.05.2020 12:10:08