Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Radonmåling i bolig

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
Radonmåling%20bolig
Radon i utleieboliger – strengere regelverk
Strålevernforskriften stiller fra 1.1.2014 krav til måling av radon i utleieboliger. Alle som leier ut bolig, må nå måle radon.
Dersom målingene viser for høye nivåer, har utleier ansvaret for å utbedre dette. Radonreduserende tiltak må følges opp av en ny måling, for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.
Radonkonsentrasjon i inneluft: Tiltaksgrense 100 Bq/m3, maksimumsgrense 200 Bq/m3.                Grenseverdiene må overholdes innen 1. januar 2014.
 
Radon i private boliger
Statens strålevern anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. I boligblokker kan det være tilstrekkelig å måle et utvalg av leilighetene. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Det er umulig å forutsi om akkurat din bolig har et radonproblem. Den eneste måten å finne det ut på, er å måle. Statens Strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.
 
Mål radon over minst to måneder i vinterhalvåret
Skal du undersøke om boligen din har radonnivåer under grenseverdiene, må du måle over minst to måneder i vinterhalvåret. Med vinterhalvåret menes perioden fra midten av oktober til midten av april. Vinterhalvåret er fyringssesong, og i denne perioden er radonkonsentrasjonen mest stabil. Derfor er vinteren målesesong.
 
Fakta om radon
Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Gassen  har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Den største risikoen løper de som både røyker og utsettes for radon. Det er anslått at radon i boliger og samtidig tobakksrøyking forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radoneksponering alene vil kunne forårsake ca. 10 nye tilfeller av lungekreft pr. år. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; jobb, fritid og privat bolig.
Mer informasjon både om helseeffekt, måling og oversikt over firma som tilbyr måling og tiltak finner du på hjemmesiden til Statens Strålevern: http://www.nrpa.no/radon
 
Sist oppdatert: 27.05.2015 15:26:30