Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

Psykisk helse i Engerdal Kommune

solnedgang i Engerdal

​Den psykiske helsetjenesten i Engerdal består av en fagperson med videreutdanning innenfor psykisk helse og rus. Denne  fagpersonen er Lene Cecilie Lillestu. Tjenesten er åpen for alle som har behov for det, har taushetsplikt og er gratis. Dette er et lavterskel tilbud

Lene Cecilie Lillestu, kognitiv terapeut og sykepleier med videreutdanning innen rus, avhengighet og psykiske lidelser (utdanningen ferdigstilles våren 2019), og har kontor på Drevsjø, på Engerdal helsesenter. Den psykiske helsetjenesten har åpningstid 08.00 til 15.30 hverdager. Tjenesten er åpen for alle som har behov for det, har taushetsplikt og er gratis. Dette er et lavterskel tilbud. Nøl ikke med å ta kontakt.

Du kan når som helst ta kontakt med Lene Cecilie Lillestu på telefon eller epost. Lene kan treffes på telefon: 400 24 933 eller på epost: lcl@engerdal.kommune.no

Den psykiske helsetjenestens innhold vil være ut i fra den enkeltes behov, slik at du først vil få tilbud om en kartleggingssamtale for å vurdere dine behov. Noen eksempler på hva tjenesten kan være er:

 • Hjelp og støtte til å mestre hverdagen
 • Individuelle samtaler
 • Parsamtaler
 • Gruppesamtaler
 • Kognitiv terapi
 • Veiledning og rådgivningstjeneste til brukere og samarbeidende instanser
 • Samarbeid og deltakelse i arbeidet med utarbeidelse og oppfølging av individuell plan
 • Råd, veiledning og hjelpetiltak for å komme bort fra/mestre egen rusavhengighet
 • Veiledning til pårørende

 

Jobben med psykisk helse handler like mye om forebygging av psykiske lidelser samt å fremme god psykisk helse i befolkningen, som å behandle psykisk sykdom i seg selv. (Helsefremmende og forebyggende arbeid). Målsettingen med psykisk helsearbeid er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske vansker og lidelser. Samt fremme god psykisk helse og forebygge psykiske lidelser hos befolkningen.

I artikkelen til høyre finner du mer informasjon og oversikt over ulike web- og hjelpetelefonstilbud.

 

Noen av mine arbeidsoppgaver:

 • Lavterskel kartlegging, forebygging og behandling
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid (opplysningsarbeid)
 • Fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv hos pasienter med psykiske vansker eller lidelser, samt pasienter med rusproblematikk
 • Samtaler/Kognitiv terapi
 • Jobbe tverrfaglig og samarbeide med mange ulike instanser om ulike målgrupper og aldersgrupper
 • Delta i kommunens kriseteam

 

Har både samtaler på kontoret på Engerdal helsesenter, eller hjemme hos den enkelte (hjemmebesøk). Kan også gjøre en aktivitet under samtalen, for eksempel gå en tur ute. Dette blir vi enig om i fellesskap ut i fra den enkeltes ønsker og behov.

 Mer informasjon

 

Psykisk helse - informasjonside Engerdal kommune

 

Sist oppdatert: 16.05.2019 09:35:25