Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nå skjer det i Engerdal sentrum

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
Slik blir nye sentrum

Det skjer mye spennende i prosjektet i Engerdal i sentrum nå framover.​

​I sommer og høst 2016 vil det bli oppstart og aktiviteter på flere av delprosjektene i Engerdal sentrum. Her følger en status og når tiltakene er planlagt igangsatt. Vi tar forbehold om at det kan skje noen endringer/justeringer da vi hele tiden er avhengig av eksterne aktører.

 

​Nr​Delprosjekt
​1.

Trafikkløsninger i sentrum

Dette gjelder avstanden fra kirkegjerdet og til Lunde og avstanden er ca. 70 meter. Her blir det anlagt busslommer med ca. 3 m bredde foran Coop og Engerdal Elektro. Innenfor her blir det anlagt fortau med ca. 3 m bredde. I tilknytning til dette arbeidet vil det også skje en legging av ny overvannsledning fra busslommene/fortauene og en oppgradering av eksisterende kummer og overvannsledninger. Dette vil også bety en del graving i sentrum.

I forbindelse med anleggelse av fortau, busslommer og overvannsnettet, vil vi også utbedre parkeringsområdene med asfaltering ved Coop og sør for kirkegjerdet. Ny inn- og utkjøringer her vil skje rett sør for kirkegjerdet og kommunehuset. Det vil også skje en utbedring (asfaltering) av parkeringsområdet nord for kirken. Det informeres her at all parkering i forbindelse med arbeid og besøk til kommunehuset skal skje på nordsiden.

Vi er i disse dager ferdig med detaljplanleggingen og skal deretter utarbeides anbudsdokumenter og legges ut på anbud. Valg av entreprenør vil forhåpentligvis skje før sommeren og start gjennomføring er beregnet til august/september 2016.
​2.

​Baggroa park

Vi ble den 27.4.16 presentert 5 forslag fra 5 kunstnere til utforming av Baggroa og hvor Egil A. Hylleraas og barn/ungdom skulle hensyntas. Kunstfondet vil ta en endelig beslutning primo mai og løsningen kan presenteres i løpet av mai 16. Detaljplanleggingen og tilrettelegging av nødvendig infrastruktur vil bli gjort fortløpende sommeren og høsten 16. Usikkerheten er foreløpig «produksjonstiden» av de kunstneriske elementene.
​3.

​Engerdal torg

Angående utleie av leilighetene har vi hele tiden arbeidet med «Trygghetsboliger», men i statsbudsjettet 2016 ble ikke dette medtatt som grunnlag for søknad til Husbanken. Derfor har vi måttet justere dette til tilskudd til utleieboliger med de forsinkelser dette har medført. Detaljplanleggingen og anbudsdokumenter vil bli løpende ferdigstilt og vi vil arbeide med kjøp av eiendom, retningslinjer for hvem som kan leie (tilskudd fra Husbanken setter krav til dette) m.v. Vi vil kommer med nærmere informasjon her. Slik vi ser fremdriften nå vil en oppstart skje i 2017.
​4.

​ Arealene nedenfor kirkegården

Vi vil foreta en opprydding og planering av arealet mellom kirkegården og Engeråa. I første omgang vil dette være en gangsti, møteplass med benker, aktivitetsplass, trapper. Arbeidet starter så snart forholdene tilsier dette (før sommerferien 16) og arbeidet vil bli utført av Engerdal kommuneskoger.
​5.

​Biotoptiltak og skogskjøtsel/hogging

Dette er gjennomført. Eventuelt mer hogging av flere områder vil bli løpende vurdert og bestemmes av budsjettene.

 


Dersom det er spørsmål eller innspill så setter vi pris på at det tas kontakt med Finn Vaagan på mobil 90876934 eller mail: finnv@broadpark.no

 

Sist oppdatert: 04.05.2016 10:24:24