Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Plakettavduking på Femundshytten

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 10.07.2020 15:32:55 | Emneord (los) forsiden
Mur%20ved%20smelthytta%20-%20Femundshytten

​Mur ved smelthytta, Femundshytten.

​Engerdal kommune og verdensarvrådet for Røros Bergstad og Cirkumferensen inviterer til plakettavduking på Femundshytten lørdag 8. august kl. 11.00.

Program:
Kl. 11: Åpning og avduking ved Ordfører Line Storsnes
Musikk ved Terje Husdal, JO Ryen og Tommy Berndtsson
Kl. 11.45: Gratis lunsj - levert av Femundmat
Kl. 12. 45: Omvisning i ruinene med John Holm Lillegjelten

Man kan komme seg til Femundshytten med privat bil, egen båt eller Fæmund 2. På grunn av dagens situasjon med Covid-19, ber vi om påmelding innen 31. juli til: elgr@engerdal.kommune.no


Under kan du lese litt om Femundshytten og dets betydning innenfor verdensarven:

I 1980 ble Bergstaden Røros innlemmet på Unesco verdensarvliste, og i 2010 ble området utvidet til også gjelde deler av det gamle privilegieområdet Cirkumferensen. Cirkumferensen er det eneste området i Innlandet fylke som står på verdensarvlisten.

Kulturminner og kulturlandskapet forteller også mye om hvor viktig området var for bergverksdriften på Røros. Cirkumferensen er det ressursområdet kobberverket fikk tildelt ved kongelig privilegium i 1646. Innenfor denne sirkelen med en radius på 45 km med Gamle Storwartz gruve som sentrum fikk kobberverket alle rettigheter knyttet til utnyttelsen av ressursene. Innenfor Cirkumferensen finner vi fortsatt i dag spor etter kobberverkets virksomhet, som gruvedrift, smeltehytter, transportveier, kølbrenning, vassrenner og dammer.

Femundshytta er et av kjerneområdene i dag innenfor Cirkumferensen. Området ligger i Engerdal kommune, og var i drift fra 1743 til 1822.

Smeltehytta ble bygd fordi kobberverket trengte trevirke til kølbrenning. Områdene rundt Røros ble tidlig uthogd. Smeltehytta ble anlagt ved Butjønnbekken, for å sikre vanntilgang til drift av blåsebelger. Ved Femundshytten ble det produsert svartkobber som ble fraktet videre til Røros for garing. Garkobber var det ferdige produktet.
Transporten til Røros foregikk på vinteren med hest og slede, på sommeren med pram på Femund.

I dag finner man rester etter tufter, og man kan følge stien i området og se området selv. Husk å vis respekt for verdensarvområdet.

Avdukingen av plaketten på Femundshytten viser viktigheten Femundshytten har innenfor verdensarvområdet.

Sist oppdatert: 10.07.2020 15:53:13