Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

God påske!

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
Ordførers hytte på Lillerøåsen

​Fra Lillerøåsen

​Her kommer en påskehilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang


KJÆRE ENGERDØLER!

Det går mot lysere tider! J Det er så trivelig når dagene blir lengre og sola så smått begynner å varme. Året 2015 ble avsluttet med budsjettdebatten i kommunestyret. Her ble det gjort gode beslutninger som vil bidra til å sette kommunen i stand til å møte de utfordringer som ligger foran oss.

Kommunestyret vedtok et budsjett med stramme rammer, men prioriterte noen nye satsninger. Spesielt vil jeg trekke fram satsningen på ergoterapeut. Fra 2020 blir det et lovfestet krav om at alle kommuner skal ha ergoterapeut. Kommunestyret vedtok enstemmig å tilsette dette i 2016.

Jubileer må markeres og frivilligheten må det støttes opp under. Derfor ble det vedtatt å øke rammen for tilskudd til lag, foreninger og arrangementer til henholdsvis kr 210.000 og kr 160.000. I 2016 er det blant annet 50 år siden VM 1966, og Eggen-tvillingene fyller 75 år, Engerdal Sykkelklubb skal arrangere NM i Sykkel Marathon. Kommunestyret bevilget også 50.000 kr til å arrangere Engerdals-samlinger i og utenfor kommunen. Sett av fredag den 15. april. Da er det åpent arrangement i Engerdalshallen der vi skal hedre oss som bor i kommunen. Det er viktig at vi ser hverandre og vet å verdsette hverandre.

Kommunereformen preger fortsatt arbeidet blant politikere og administrasjon. Innen utgangen av juni skal kommunestyret ha vedtatt veien videre. Skal vi fortsette som egen kommune, eller skal vi søke sammenslåing med nabokommuner? Den 3. mars kommer den siste rapporten som er bestilt. Den vurderer ulike sammenslåingsalternativer opp mot å fortsette som egen kommune. Den skal debatteres i kommunestyret 17. mars. Så blir det etter planen informasjon og møter med dere som innbyggere. Hvis det vurderes av kommunestyret at et sammenslåingsalternativ er aktuelt, skal det avholdes rådgivende folkeavstemning. Innen utgangen av juni skal kommunestyret gjøre vedtak. I tillegg blir det framover gjennomført en meningsmåling over telefon der et utvalg av dere blir spurt hva dere synes om kommunesammenslåing for Engerdal.

Som ordfører skal jeg legge til rette for en så god prosess som mulig. Jeg er åpen for gode argumenter for å slå oss sammen. Samtidig er det viktig for meg å si at jeg så langt ikke ser at innbyggerne i Engerdal får det bedre ved at vi blir en del av en nabokommune eller flere.
Høgskolen i Hedmark har utredet dette, rådmannen har utredet dette. Ingen gevinster er avdekket som vi ikke kan løse ved et interkommunalt samarbeid. Flyttes tjenester, flyttes arbeidsplasser og da flytter folk.

Utfordringer har vi mange av. Som engerdøler er vi kjent for å være sta og viljesterke, men også rause og omsorgsfulle. De egenskapene skal ta oss gjennom denne saken og andre utfordringer også framover i tid.

Etablering av snøskuterløyper jobbes det ufortrødent med fra kommunen sin side. Fjellstyrets vedtak i høst la en del begrensinger som vi nå jobber med å finne en minnelig løsning på. Ambisjonen er at 1.gangsbehandling skjer i løpet av våren/forsommeren med høring over sommeren og endelig behandling i september. Jeg er optimist!

Det jobbes fortsatt med utvidelse av mottaket for asylsøkere på Drevsjø. Vi avventer nå endelig investeringsbeslutning fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Så blir det forhandlinger mellom kommunen og UDI om en avtale. Mottaket generer mange arbeidsplasser i Engerdal. Vi har god kompetanse både på mottaket, skolen, voksenopplæringen, barnehager – men alle engerdøler har egentlig opparbeidet seg kompetanse i det å leve med et mottak i kommunen. Det skal vi være stolte av!

Byggingen av ny ambulansestasjon på Drevsjø er i full gang. Åpningen blir i august. Det blir et flott bygg, men ikke minst en fin og verdifull arbeidsplass for Engerdal.

Byggingen av ny flyplass på Mobergskjølen, Sälen starter i år. Denne flyplassen vil gjøre at 100.000 nye personer kommer til regionen vår. Åpningen av flyplassen blir på Luciadagen 2017. Vårt samarbeid med Trysil, Älvdalen, Malung-Sälen fungerer bra. Navnet på fellessatsingen er Scandinavian Mountains.

Satsningen på lokalmat og opplevelser er et ledd i dette. Næringslivet vårt ruster seg nå på den økte trafikken slik at vi kan ta imot vår del av disse nye gjestene.. Vi må tilby noe som gir penger i kassa utover overnatting. For å få oppsving i reiselivet er vi avhengig av at turistene har mange tilbud å velge blant. Derfor må alle som vil tilby guiding og opplevelser melde dere på nå. Ta kontakt med kommunens næringsutvikler eller meg! La oss vise at vi kan!

Satsningen på Engerdal Sentrum med Baggroa, nye trafikkløsninger og bygging av leiligheter, nærings- og aktivitetsarealer og leiligheter på Engerdal Torg blir viktig i 2016. Mye skjer her fra sommeren og utover.

Ungdommens Kulturmønstring arrangeres 5. mars i Engerdalshallen. Vi ble årets turbo-kommune i 2013 og 2014, og i 2015 ble vi årets UKM-kommune. Best av alle. I år er det ny rekord i antall påmeldte, nærmere 100 deltakere. Og jeg er stolt over unge engerdøler som organiserer og arrangerer dette, jeg er stolt over alle de talentene vi har i kommunen vår!

Vi har mye spennende å se fram til i år!

Jeg ønsker dere alle en riktig fin vinter og en riktig god påske!

Vennlig hilsen,
Lars Erik Hyllvang
Ordfører


Sist oppdatert: 18.03.2016 15:21:49