Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Påskehilsen 2019 fra ordføreren

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 12.04.2019 15:12:14 | Emneord (los) forsiden
Hytta%20til%20Lars%20Erik

​KJÆRE SAMBYGDING!

Da er våren i anmarsj. Deilig! Vi er heldige som bor i et land med den variasjonen som årstidene gir oss.

​Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. De lokale partiene i Engerdal er ferdig med sin listestilling og det blir tre lister å velge mellom i Engerdal; Høyre, Arbeiderpartiet og Samlingslista (Senterpartiet og uavhengige). Det er bra for demokratiet at det er flere å velge mellom. Noe som vi kan være stolte av er at folk stiller opp som listekandidater. For en liten kommune i folketall, er det en prestasjon at rundt 40 personer hvert valg stiller opp som kandidater. Valgdeltakelsen i Engerdal er den høyeste i Hedmark og blant de 10 høyeste i landet. Det må vi ha som ambisjon også i dette valget. Spennende blir det også med fylkestingsvalget som denne gangen er annerledes ved at det er Innlandet fylkesting og ikke Hedmark fylkesting som skal velges.

Engerdal kommune vil framover måtte svare på en masse utfordringer. På mange områder er det nødvendig å stå sammen med andre kommuner for å kjempe for våre interesser. Jeg vil trekke fram noen organisasjoner vi er medlem av som styrker oss og våre interesser.

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) består av nærmere 100 kommuner med mye utmark. Problemstillinger rundt arealbruk, fjelloven, verneområder, rovvilt, lokal forvaltning av motorferdsel er noe av det vi får hjelp til gjennom dette fellesskapet, opp mot sentrale og regionale myndigheter.

Landssammenslutninga for vasskraftkommuner (LVK) er en søsterorganisasjon av USS. Her er 175 kommuner med vannkraftproduksjon og/eller eierskap i kraftselskaper medlemmer. Organisasjonen ivaretar våre interesser og sørger for at kommunene blir hørt opp mot sentrale myndigheter, når de skal utøve energipolitikk.

Norges Nasjonalparkkommuner er vi medlemmer av. Som navnet sier, består medlemmene av 35 kommuner med status som Nasjonalparkkommuner. Her jobbes det for å øke verdiskapingen i forbindelse med verneområdene våre. Fornuftig og bærekraftig verdiskaping ødelegger ikke verneformålet, tvert om, det gjør både oss og besøkende mer bevisst.

Lokalsamfunnsforeningen er den siste organisasjonen kommunen ble medlem av. De ca. 150 kommunene som støtter organisasjonen er opptatt av at kommunenes interesser ivaretas og forsvares i arbeidet med å restrukturere kommune-Norge og slå kommuner sammen. Lokalsamfunnsforeningen arbeider for lokaldemokrati og desentralisering. Foreningen ønsker å delta i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, og er motstander av tvangssammenslutning av kommuner.

KS er den største organisasjonen vi er medlem av. De aller fleste kommuner er medlem her. KS ivaretar arbeidsgiverinteressene våre. KS arbeider for at alle norske kommuner og regioner skal ha sterke nok muskler til å utvikle gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes behov. KS' utviklingsarbeid er rettet mot kommunesektorens behov og omfatter innovasjon, kvalitetsutvikling i tjenestene, effektivisering, arbeidsgiverutvikling, samfunnsutvikling og utvikling av lokaldemokratiet.

Andre samarbeidsorganer vi er med i er f.eks. Regionrådet for Sør-Østerdal, Verdensarvrådet og Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia. Interkommunale selskaper og foretak er også viktige, slik som Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap (FIAS) og Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen (MHBR).

Vi har interkommunale samarbeid om barnevern og Kommunale Akutte døgnplasser (KAD) med Trysil, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) med Trysil og Hedmark Fylkeskommune. Data og IKT med Stor-Elvdal, Åmot og Trysil. Dette gjør at kompetansen er god, og kostnadene blir mindre, mye mindre enn om vi måtte hatt disse alene. Gjennom samarbeidet har vi en rekke faglige nettverk for de ansatte i kommunen også.

Det er viktig at vi kan samarbeide med andre kommuner der det trengs, uten at vi gir fra oss den demokratiske styringen som vi har gjennom et aktivt formannskap og kommunestyre som følger med.

Vi har gode tjenester og flinke ansatte i kommunen. Det sikrer god oppvekst og alderdom i kommunen. De frivillige organisasjonene supplerer med sitt tilbud og bidrar til at vi er en god kommune å bo og arbeide i.

Engerdal kommune har flere spennende prosjekter framover. Bygging av leiligheter i Engerdal sentrum er nå lagt ut slik at tilbydere kan melde seg. Engerdal kommune har kjøpt bygget som Engerdal Elektro holdt til i, og det skal fylles med innhold. Mellom dette bygget og kirka skal det settes opp hurtigladestasjon. Kommunestyret skal i løpet av våren ta stilling til kommunal overtakelse av VA-anlegget i Engerdal østfjell. Og Statens Vegvesen skal bygge videre gang- og sykkelvei gjennom Engerdalsgrenda. Ved parkeringa på Blokkodden blir det tømmestasjon for bobiler, og ved Gløtvold skal det bli ny trafikkløsning for bussene. Her jobbes det videre med planer for stedsutvikling for Drevsjø. Boliger i Sømådalen, Heggeriset og Elgå skal bygges og Femund Bygg har fått den kontrakten.

Fiberutbygging, trinn 1, kommer i gang i tiden framover. Trinn 2 ligger vi også godt an i planleggingen av.

Det er også mye spennende som skjer ellers og ikke minst i næringslivet i kommunen. 

Når dette leses er sesongen for skuterløyper bortimot over. Det meldes om gode løyper, mange besøkende og økt omsetning i mange bedrifter. 

Ha en riktig god vår alle sammen!

Lars Erik Hyllvang, ordfører

Sist oppdatert: 12.04.2019 15:18:02