Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Oppfordrer foreldre til skoleelever til høy deltakelse i Kultur for læring

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Emneord (los) forsiden
Never%20stop%20learning

​Denne høsten er det iverksatt ny runde med spørreundersøkelse for elever, foresatte og ansatte ved Engerdal barne- og ungdomsskole i Kultur for læring.

Kultur for læring er navnet på det store forsknings- og utviklingsprosjektet for grunnskoler i Hedmark. Arbeidet ledes av Høgskolen i Innlandets forskningsavdeling i samarbeid med fylkesmannen. Alle kommunestyrer i Hedmark har sagt ja til å la sin kommune og sine skoler delta, men deltakelsen er frivillig individnivå, og dermed avhengig av at foresatte samtykker til å la sine barn svare på undersøkelsen og at foreldre er villige til å svare selv. De som har annet morsmål vil kunne få tolkehjelp via skolen.

Alle barne- og ungdomsskoler i Hedmark er med på dette, og da denne undersøkelsen første gang ble gjennomført høsten 2016, var det stor oppslutning fra elever, foresatte og ansatte ved Ebus. Siden da har også barnehagene gjennomført tilsvarende spørreundersøkelse i fjor.

I undersøkelsen spørres det om mange ting ved elevenes skolehverdag, og gjennom denne tilbakemeldingen får skolen vite hvordan den kan utvikle seg for å bli bedre på læring, inkludering og trivsel. Å svare på undersøkelsen gir derfor elever og foresatte mulighet til å fortelle hva som er bra og hva som kan bli bedre. Alle enkeltsvar er strengt anonyme og kan ikke spores, men resultatene gruppevis/trinnvis og samlet er til stor nytte for skolen i sin lokale utvikling, og til forskerne som skal gi råd for skoleutvikling i Hedmark generelt. Jo høyere svarprosent lokalt, dess mer kan undersøkelsen bli til nytte lokalt.

Derfor håpes det på minst like stor oppslutning om undersøkelsen denne gangen som det var sist, gjerne mer!

Foresatte har allerede fått informasjon fra Ebus og spørsmål om samtykke for den forestående undersøkelsen. Mange har også gitt samtykke. Det oppfordres til at foreldre også deltar og svarer på undersøkelsen selv. Foreldres synspunkter og svar er også viktige for å utvikle skolen til elevenes beste!

Svarfrist er før den 30. november 2018!

Sist oppdatert: 02.11.2018 14:49:30