Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nytt høydegrunnlag for kart

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
Kart%20over%20Norge%20med%20farger%20for%20høydejustering

​Dagens høydesystem i Norge er ikke presist nok. Nå innføres et nytt høydesystem som gjør at alle høyder i Engerdal blir justert opp til riktig nivå – noen steder med rundt 30 centimeter opp.


Et høydesystem er den referansen som ligger til grunn når man angir hvor mange meter over havet for eksempel et fjell er. I Norge har vi hatt samme høydesystem siden 1954. Dette 60 år gamle systemet har betydelige mangler og svakheter. Det er ikke blitt korrigert i løpet av disse årene, til tross for at landet vårt hever seg med opptil fem millimeter i året.
Engerdal kommune tilhører den delen av Norge som har størst landheving. Samtidig medfører økende global oppvarming av havnivået stiger, som betyr at også referanseflaten må justeres.
Kartverket har god informasjon om dette.


Nytt høydegrunnlag fra 25. november

Kommunene i SÅTE samarbeidet (Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal) går over til nytt høydegrunnlag 25. november 2015. Dette medfører at alle høyder hos oss blir justert til riktig nivå. For noen steder betyr dette en endring på hele 35 centimeter opp. Alle høydebærende data som berører offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, prosjektører og landmålere må regnes om. Nye høydekurver skal genereres.

NN2000 erstatter NN1954

Dagens høydesystem i Norge er normal null av 1954, forkortet til NN1954. Det nye høydesystemet har fått navnet Normal Null 2000 (NN2000). Alle målingene i det nye systemet er korrigert til år 2000. NN2000 er et felles nordisk system som tilsvarer den virkelige situasjonen. Det vil vare i mange år, uten behov for endringer.Kart%20over%20Norge%20med%20farger%20for%20høydejustering
Illustrasjonen viser hvilke forskjeller vi kan vente mellom NN1954 og NN2000. Klikk på bildet for større versjon. Illustrasjon: Kartverket.

Ny høydereferansemodell

For å kunne måle høyder i NN2000 trenger man en høydereferansemodell (geoidemodell/NREF-modell) Entreprenører, landmålingsfirma og andre som vil ha tilgang til denne nye modellen, kan laste den ned fra Kartverket. Klikk her: Modellen som gjelder for SÅTE: HREF2015B_NN2000_EUREF89.bin
I en overgangsfase vil det finnes høyder som refererer seg til både NN1954 og NN2000. Det er derfor viktig å være ekstra oppmerksom og vite hvilken av de to systemene en aktuell høyde viser til. For å unngå misforståelser må kart, tegninger og dataleveranser merkes med korrekt angivelse av høydereferanse. Å blande høydedata fra forskjellige system, uten å være klar over det, kan få store konsekvenser.


Fastmerker

Behovet for fastmerker i har blitt gradvis mindre de siste årene. Årsaken er blant annet at de fleste som driver med landmåling nå benytter GNSS-utstyr – da er det ikke lenger behov for et like tett fastmerkenett som før. Mye av oppmålingen baserer seg på bruk av CPOS-tjenesten, noe som reduserer behovet for fastmerker enda mer. Engerdal kommune har derfor valgt å kun basere seg på Lands- og stamnettpunkter. Disse kan distribueres med høyder i begge høydesystemene. Alle upålitelige fastmerker fases derfor ut.

Sist oppdatert: 26.02.2016 12:28:23