Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Ny vergemålslov - Fylkesmannen overtar overformynderienes oppgaver

Norges%20lover
​Ny vergemålslov trer i kraft 1. juli.

​Dette innebærer både nytt regelverk og ny organisering. De oppgavene som dagens kommunale overformynderier har, blir overført til landets 18 fylkesmenn. Fylkesmannen i Hedmark blir ny førsteinstans for alle vergemål i Hedmark.

Alle oppnevnte hjelpeverger, verger og setteverger fortsetter i sine vergeoppdrag. Begrepet hjelpeverge skal ikke brukes lenger og dagens hjelpeverger får benevnelsen verge.

Dagens verger skal levere regnskap for 1. halvår 2013 til overformynderiet innen 31. august. Alle søknader om godtgjøring og utgiftsdekning for 1. halvår leveres også til overformynderiet. Overformynderiet avslutter sin virksomhet etter at regnskapene er avlevert og arkivet er avsluttet.

Vergemålsavdelingen i Statens sivilrettsforvaltning blir ny klage- og tilsynsmyndighet, og vil også ha et overordnet ansvar for IKT, bankavtaler og informasjonsvirksomhet.

Statens sivilrettsforvaltning har utviklet en egen internettside om vergemål – Vergemålsportalen www.vergemal.no . Her finner man nyttig informasjon til verger, personer under vergemål, pårørende og til de som har meldeplikt. 

Interesserte kan også lese mer på www.fylkesmannen.no/hedmark (se Helse og omsorg – Vergemål). Fylkesmannen i Hedmark er svært interessert i å komme i kontakt med personer som kunne tenke seg å bli verger. 

Sist oppdatert: 27.05.2015 15:26:16