Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

Ny skolefritidsordning i Engerdal

utelek

Engerdal kommunestyre behandlet saken om hvordan skolefritidsordningen skal organiseres i Engerdal på sitt møte 18.04.2018.​

 

Kommunestyret fattet flg. vedtak:

Vedtak i Kommunestyret-18.04.2018 :

 1. Det opprettes sfo-tilbud på Engerdal barne- og ungdomsskole (Ebus) fra og med 01.08.2018. Sfo-tilbudet i barnehagene opphører fra samme dato. Det nye sfo-tilbudet organiseres slik:

 

 • Skolefritidsordningen (sfo) er for barn i 1.- 4.klasse og for barn med særskilte behov fra 1.-7 klasse. Ebus samordner småtrinnets fridager til en felles fridag i uka. Ordningen er en betalingsordning med innlagt tilbud om gratis leksehjelp i sfo.
 • Åpningstiden for hel dag på sfo på småtrinnets samordnede fridag blir fra 07.30-16.30. På øvrige hverdager er åpningstiden for sfo fra 07.30-09.00 (før skolestart) og fra 14.40 til 16.30 (etter skoleslutt).
 • Eventuelt kjøp av kulturskoletimer etter avtale med Kulturskolen kan legges inn i sfo-tiden.
 • Det tilbys et måltid inkl. frukt på hel sfo-dag mot kostpenger. På øvrige skoledager for småtrinnet må egen matpakke medbringes, i tilfelle behov utover vanlig, medbrakt skolematpakke.
 • Kommunens sfo-tilbud følger skoleruta.
 • Skyss til og fra sfo utenom skolebussrutene skjer på foresattes bekostning og ansvar. Benyttelse av skolebuss på felles fridag for småtrinnet til/fra sfo er mulig ved privat betaling.
 • Ansvaret for sfo og instruksjonsmyndighet overfor sfo-ansatt legges til rektor for Ebus. Daglig ledelse og planlegging legges til en sfo-ansatt, fortrinnsvis barne- og ungdomsarbeider (fagbrev).
 • Sfo betjenes av minst en ansatt morgen og ettermiddag, og med minst to ansatte på hel sfo-dag avhengig av antall barn. Eventuelle justeringer avklares med rådmannen.
 • Vedtektene for den kommunale sfo-ordningen revideres og justeres i henhold til vedtaket.
 • Finansieringen av sfo-ordningen budsjetteres ved justering etter 1.tertial 2018.

 

Du kan lese rådmannens saksframlegg med vedlegg samt protokollen fra kommunestyrets møte under mer informasjon til høyre.  Ønsker å du høre diskusjonen i kommunestyret er også den tilgjengelig ved å klikke på lenken til høyre.

 

Sist oppdatert: 19.04.2018 15:26:47