Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2020

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 28.11.2019 08:35:27 | Emneord (los) forsiden
Barn%20på%20slalomski

​Barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter selv om foreldrene har dårlig råd.

Offentlige instanser, lag og foreninger og private kan søke om tilskudd.

Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Søknaden sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) via Altinn - se lenke til høyre. Det er Bufdir som forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Lokal behandling
Etter at søknadsfristen er ute, får Engerdal kommune tilsendt alle lokale søknader. Engerdal Kommune vurderer dem, setter opp ei prioriteringsliste og sender dem tilbake til Bufdir for endelig behandling.

Ferie og fritid
Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som berørt av fattigdomsproblemer. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Minst én aktivitet
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå målet om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Aktuelle tiltak
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

 

Kontaktperson er Hege Finneid.

Sist oppdatert: 28.11.2019 08:48:46