Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier)

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
gutt%20og%20ku%20som%20ligger%20på%20bakken

Barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter selv om foreldrene har dårlig råd. Offentlige instanser, lag og foreninger og private kan søke om tilskudd. Søknadsfrist er 4. desember 2020. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig senest 13. november 2020


Søknaden sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) via eget søknadsskjema - se lenke til høyre. Det er Bufdir som forvalter Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Lokal behandling

Etter at søknadsfristen er ute, får Engerdal kommune tilsendt alle lokale søknader. Engerdal Kommune vurderer dem, setter opp ei prioriteringsliste og sender dem tilbake til Bufdir for endelig behandling.

Ferie og fritid

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som berørt av fattigdomsproblemer. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Minst én aktivitet

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå målet om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Aktuelle tiltak

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak som:

·         bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

·         bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.

·         bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

 

 

Søknadsskjema og mer informasjon fra Bufdir om tilskuddsordningen: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Kommunens kontaktperson: Hege Finneid, tlf: 48 99 11 91


Sist oppdatert: 12.11.2020 08:04:44