Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Med tradisjon for å skape et godt internasjonalt samarbeidsgrunnlag i skolen

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Emneord (los) forsiden
Logo%20Nordplus%20junior

Engerdal barne- og ungdomsskole kjører for 4. gang et internasjonalt skolesamarbeidsprosjekt ledet av prosjektkoordinator Mihaela Edstrøm.

Prosjektet heter «Let’s Learn Together», og styres av retningslinjer under NORDPLUS JUNIOR programmet, som er finansiert av Nordisk Ministerråd. Våre samarbeidspartnere i dette prosjektet er to baltiske land: Litauen (Klaipeda) og Latvia (Alsunga).​

 

Internasjonalt Samarbeid – Valgfaggruppe ledet av Mihaela Edstrøm.

Elever Internasjonalt samarbeid.jpg 

Fra venstre 1. rad: Berit Dønheim, Malin Hyllvang Dersyd, Eilin Kolbu Haugen, June Katrine Heggberget, Ann Kristin Kolbu, Mihaela Edstrøm, Anna Margrete Kvilten, Madelen Kvilten, Veslemøy Joten Langsjøvold. 2. rad fra høyre: Fariba Tadjek, Mojde Salimi, Sara M., Stina Stensaas Rismyhr, Stine Brenna, Mathilde Skogheim, Tina Norman, Marielle Spånberg Nordli, So Mina Stolt, Julie Akseth. 

Ebus-elevene har nå, for fjerde gang, vært på «ambassadør»-oppdrag i Litauen (7.-14. april 2018), som representanter for Norge, Engerdal og norsk skole, i forbindelse med dette nye nordiske prosjektet, som startet 1. september 2017 og varer fram til juni 2019.

Elever på flyplassen i Litauen.jpg 

Fra Litauen-turen, fra venstre: Ann Kristin Kolbu, Stina Stensaas Rismyhr, Mihaela Edstrøm, Stine Brenna, Tina Norman, June Heggberget, Julie Akseth, Eilin Kolbu Haugen, Malin Hyllvang Dersyd.

 

Prosjektet har følgende overordnede mål:

  • Styrke og utvikle det nordiske utdanningssamarbeidet og bidra til å skape et nordisk-baltisk utdanningsområde
  • Støtte, bygge på, dra nytte av og spre innovative produkter og prosesser på utdanningsområdet gjennom systematisk utveksling av erfaringer og god praksis
  • Bidra til utviklingen av kvalitet og innovasjon i utdanningssystemene for livslang læring i deltakerlandene gjennom utdanningssamarbeid, samt samarbeid med arbeidslivet, om utviklingsprosjekter, utveksling og nettverksbygging
  • Fremme nordisk språk og kultur og gjensidig nordisk-baltisk språklig og kulturell forståelse
  • Styrke språkforståelsen særlig blant barn og unge i de nordiske språk, primært dansk, svensk og norsk
  • Stimulere interessen for kunnskap om og forståelse for de nordiske språk

 

Vårt hovedpedagogiske fokus i «Let’s Learn Together» blir en kontrastiv analyse av nordiske og baltiske språk: norsk, latvisk og litauisk. Elevene vil delta i diverse workshops om språklæring, mini ordbok produksjon, IKT og samarbeidsaktiviteter. Det vil også bli en god del kulturell utveksling mellom oss som partnere i form av å dele med hverandre våre lokale og nasjonale mattradisjoner, dans, kunst og musikk.

De andre internasjonale skoleprosjektene Ebus har hatt var koordinert av samme prosjektkoordinator, Mihaela Edstrøm, men under programmene COMENIUS (LEA- «Learn Europe by Arts» i perioden 2011-2013, også nominert som en av de beste «ongoing» prosjektene i Brussel i mai 2012, U3N – «United in Nature – National Nature, International Heritage» i perioden 2013-2015) og ERASMUSPLUS (ANEN -«ACTIVE in NATURE-ENJOYING the NATURE» i perioden 2015-2018), har vært en viktig «katalysator» i det internasjonale arbeidet skolen vår jobber aktivt med.
 

Lea.pngU3N.gifANEN.jpg
​LEA (2011-2013)​U3N (2013-2015)​ANEN (2015-2018)


 

Prosjektene har vært finansiert av Europa Kommisjonen, via SIU- Senter for internasjonalisering av utdanning, som er vårt nasjonalkontor med hovedansvar for godkjenning av internasjonale prosjektsøknader, blant annet. Alle prosjektene Ebus har hatt er «skreddersydd» av Mihaela Edstrøm for Valgfag-gruppa, Internasjonalt samarbeid, slik at elevene kunne utøve engelsk og arbeid med fokus på internasjonalt samarbeid, i «reelle» arenaer.

Våre europeiske partnere har vært fra forskjellige skoler i Spania (Alicante og Mallorca), Frankrike(St. Gervais sur Mare og Alsace), Litauen (Klaipeda), Italia (Livorno), Portugal (Coimbra), Tyrkia (Aydin), Østerrike (Wien) og Romania (Bacau).

«ACTIVE in NATURE-ENJOYING the NATURE» prosjektet skal avsluttes i juni dette året, med stort besøk i Engerdal, i perioden 17.-23. juni. Under dette besøket vil det bli presentert sluttproduktene alle partnerne har samarbeidet tett for: «Multilingual dictionary with basic expressions», «Website», «Project logo», «Guiding app» i Gutulia nasjonalpark, «Plant a tree», «eTwinning project forum», «Outdoor ,activities-suggestions collection». Guiding appen vil bli testet under jubileumsmarkeringen av Gutulia nasjonalpark - 50 år, tirsdag 19. juni. I den forbindelse, har vi hatt tett samarbeid med «Destinasjon Femund Engerdal» og Nasjonalpark styret.

I tillegg til internasjonale prosjekter, prøver Ebus også å markere alt internasjonalt arbeid vi driver med gjennom andre forskjellige tiltak, blant annet det å arrangere med jevne mellomrom en «internasjonal dag», i samarbeid med Voksenopplæringen og Drevsjø Statlige Asylsøkermottak. En slik dag ble i år markert på Ebus mandag den 30. april 2018. Denne dagen besto av at elevene ble delt i grupper på tvers av trinn og alder, og de deltok i diverse workshop med fokus på internasjonalt felleskap, alt fra mat, leker, språkaktiviteter, sang og dans. I alt, 13 nasjonaliteter blir involvert i markeringen av at Ebus er i stor grad en del av det flerkulturelle samfunnet. 

Fargerikt fellesskap tre.jpg
 

Sist oppdatert: 03.05.2018 13:45:33