Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

Ledig stilling SÅTE: Systemansvarlig for lønns- og personalsystem

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
ledig%20stilling

​60 % prosjektstilling som systemansvarlig for lønns- og personalsystem er fra 1. september 2015 og ut 2017. Stillingen kan bli fast i en stillingsstørrelse etter prosjektperioden​.

Stilling

Systemansvarlig i SÅTE IKT

​Stillingen er en del av felles IKT for Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot og stillingen har arbeidsforhold i Trysil kommune.

 

Stillingstype/-prosent​Prosjekt 60 %
Søknadsfrist26. august 2015
Ansvarsområder

​Systemansvarlig har ansvaret for fagsystemet innenfor sitt fagfelt. Det innebærer:

 • å være kontaktperson/koordinator/bestiller i forhold til leverandører, ikt-drift, faggruppene og superbrukere
 • å kunne bestille tjenester eller utstyr innenfor budsjettramme
 • ansvar for oppfølging av budsjett, rapportering, tilgang, lisensiering osv. for eget fagsystem
 • å samarbeide, koordinere og følge opp aktiviteter, samt sørge for enhetlig struktur og mest mulig likt oppsett i fagsystemet for alle fire kommunene.
 • å lede prosjekter ved overgang til nye versjoner og systemer innenfor sitt fagfelt
Kvalifikasjoner
Det legges størst vekt på fagkunnskap;
 • Kunnskap/erfaring fra lønns- og personalsystem, fortrinnsvis Visma HRM
 • Utdanning og/eller praksis fra fagområdet lønn og personal


I tillegg gjelder:

 • Sterk interesse for IKT samt IT-tekniske basiskunnskaper
 • Kunnskap om relevante lover og regler
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God samarbeidsevne, fleksibel, nøyaktig og kunne holde tidsfrister
 • Erfaring med prosjektledelse er ønskelig.

Søkere må ha førerkort for personbil.

Vi kan tilby
 • utfordrende og varierende oppgaver.
 • hektisk, men hyggelig miljø.
 • medlemskap i kommunal pensjonsordning.
Om tjenestestedet

​Trysil kommune har samarbeid med tre andre kommuner innen IKT (SÅTE; Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, og Engerdal). Fra 1. januar 2015 er SÅTE IKT organisert i henhold til kommuneloven § 28-1b – administrativ vertskommune. Trysil er vertskommune.

SÅTE IKTs bemanningsplan innebærer 9,6 årsverk på drift og 5,4 i systemansvar. 2,5 årsverk av disse 5,4 er prosjektstillinger i en treårs periode. SÅTE IKT har ansatte med arbeidssted i alle fire kommunene.

Systemansvaret var tidligere plassert som prosentvise deler hos ulike personer i SÅTE-kommunene. Nå skal fokus på fagsystemene samles og styrkes.

Andre opplysninger
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.
 
Hovedarbeidssted kan være i en av de fire SÅTE-kommunene.
Kontaktperson(er)
Søknad
​Vi krever skriftlig søknad med cv. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema og fyll i samtlige punkter, inkludert cven din.
 
Trenger du hjelp med den elektroniske søknaden, ring servicetorget tlf 62 45 77 00 mandag-fredag kl 9-15.
 
Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om dem senere i ansettelsesprosessen.
Offentlig søkerliste

​Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Fortrinnsrett

​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse.

Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Organisasjon

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere.

Kommunen vår er organisert slik:

 • Rådmannsnivå med en rådmann og tre kommunalsjefer for henholdsvis Helse, omsorg og sosial, Oppvekst og kultur, Forvaltning og teknisk drift
 • Stabs- og støttefunksjoner organisert i tre avdelinger; økonomi og ikt, lønn og personal, informasjon
 • Næringsavdeling med næringssjef
Om Trysil
​Trysil kommune ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og 7 mil nord for Elverum.
 
Vi er cirka 6 560 innbyggere.
 
Vi har seks kommunale og fire private barnehager, tre kommunale barneskoler, to private barneskoler og en ungdomsskole, kulturskole og videregående skole.
 
Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer.
 
Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud.
 
Velkommen til Trysil!
 
Sist oppdatert: 30.07.2015 22:00:15