Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

Kommunestyret har vedtatt budsjett for 2018

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
medlemmer i kommunestyresalen

​Det ble ikke endringer fra formannskapets behandling til kommunestyrets endelig vedtak. du kan lese vedtaket her og også høre debatten som var i kommunestyremøte.

Vedtak i Kommunestyret-14.12.2017 :

 • Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1B s. 15 i budsjettdokumentet).
 • Økonomiplan for perioden 2018-2021 med forslag til drifts- og investeringsrammer vedtas.
 • Kommunale avgifter og betalingssatser for 2018 vedtas i henhold til gebyrregulativet, jfr. vedlegg
 • Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å ta opp ett eller flere lån i 2018, totalt inntil kr 39 mill med løpetid i samsvar med nedskrivingstid på investeringene.
 • Eiendomsskattevedtak 2018:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018:

 • Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 ‰.
 • Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 a) settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 2 ‰.
 • Eiendomsskatten skal betales i tre terminer i skatteåret (februar, juli og oktober).

  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

  For skatteåret 2018 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste pr 09.11.2017 med forslag til unntak i medhold av eiendomsskattelovens § 7 a):
AdresseGnrBnrFnrEier
Engerdalsveien 16411545 Engerdal Idrettslag
Femundveien 3638164138Elgå Idrettslag
Fotballbane med løpebaner1651148Drevsjø Stedsgruppe
Hylleråsvegen 10501121Engeren Skytterlag
Høybergveien 2920161152Klara Skytterlag
Skytterbane Brennodden165120Fjell Skytterlag

I tillegg unntas alle kommunens samfunnshus, jfr kommunestyrets vedtak 14/64 den 14.09.2017.

 

Verbalpunkt

 1. Organiseringen av Asylsøkermottaket endres slik at virksomheten flyttes fra enheten NAV til enheten STU
 2. Engerdal kommune ønsker å sikre rask utbygging av høyhastighetsbredbånd /fiber for våre innbyggere.  Målet skal være å dekke det meste av husstandene i kommunen, i løpet av 2018 og 2019. Dette vil også føre til at mobildekningen bedres. Det bevilges 10,2 millioner til bredbåndsutbygging i  Engerdal kommune. Dette finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond. 
 3. Gjennom sitt medeierskap i FIAS AS skal Engerdal kommune jobbe for rimeligere avgifter på levering av avfall på gjenvinningsstasjonen og engasjere barn og unge i å være mer miljøbevisste.
 4. Tiltaket om etablering av hurtigladerpunkt for el-biler i Økonomiplanen 2018-2021 framskyndes fra 2019 til 2018.
 5. Engerdal kommune skal jobbe for at flere virksomheter blir miljøsertifisert. Minimum tre virksomheter skal sertifiseres i økonomiplanperioden.
 6. Utredningskomiteen får i oppdrag å se på mer innbyggervennlige tjenester på kommunens hjemmesider, både elektroniske søknader gjennom «åpen kommune 24/7 og «Min kommune» - løsninger.
 7. Rådmannen får i oppdrag å utrede alternative inntektsmuligheter og reduksjon i utgifter, som kan erstatte den foreslåtte økningen av eiendomsskatten i økonomiplanen. Formannskapet holdes informert i denne prosessen.
 8. Engerdal kommune fortsetter den tette kontakten med Engerdal Fjellstyre og Statskog om utarbeidelse av ny skogbruksplan for statsallmenningen for å sikre en bærekraftig skogsdrift framover.
 9. Kommunen skal ha ekstra fokus på å rekruttere og beholde kompetanse for å sikre innbyggerne best mulig tjenester til enhver tid. Det blir derfor viktig at lønnspolitisk plan inneholder tiltak som muliggjør dette, og legges fram til behandling så fort som mulig.
 10.  Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede og foreslå retningslinjer for utleie av kommunale utleieboliger, herunder utleiepriser og målgrupper. Dette koordineres mot arbeidet med boligsosial plan.
 11. Vi forventer at rådmannen sikrer et forsvarlig og  særskilt tilrettelagt grunnskoletilbud for flyktninger og  asylsøkere i aldersgruppen 14 til 18 år og som har rett på et slikt tilbud.
 12. Det påpekes innen oppvekst flere store utfordringer knyttet til blant annet høy andel minoritetsspråklige elever, spesialpedagogiske tiltak og en økende andel elever med særlig omfattende behov. Det er viktig at rådmannen setter inn tiltak ovenfor disse gruppene.
 13. Rammene for endringer innen omsorgstjenestene vedtas slik som i forslag til budsjett. Gjennomføring av endringene, slik som plassering av de enkelte tjenester, avklares gjennom en prosess der ansattes representanter involveres.
 14. Rådmannen gis fullmakt til å saldere endelig budsjett og økonomiplan.

 

Møtedokumentene ser du i artikkelen hvor årsbudsjettet ble lagt ut til offentlig ettersyn.

Debatten om budsjettet og investeringsbudsjettet kan du høre i lenkene til høyre.

 

Sist oppdatert: 21.12.2017 15:45:13