Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Julehilsen fra ordføreren - julen 2018

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Emneord (los) forsiden
Gutt%20med%20reinsdyr

​Året 2018 går mot slutten. Snøen er på plass, vi har hengt opp adventstjerna i vinduet og tent adventlysestaken. Mange har allerede julegavene klare og atter andre gjør dette i siste liten i år også. Det er som det skal være. I hverdagen overstrømmes vi av nyheter fra en mer og mer omskiftelig verden. Adventstida endrer dette litt. Dette er ei fin tid, der vi pynter til jul, tenner stearinlys og koser oss alene eller sammen med andre. Adventstida og julehøytida forsterker også de gode sidene ved oss, vi viser mer omsorg, vi tenker mer på hverandre og vi er enda mer opptatt av at andre skal ha det bra. Dette er viktig.

​Hans Børli beskrev dette veldig fint i diktet «Ett er nødvendig».

Juledikt.jpg 

Det er viktig at vi forsoner oss med at vi er den vi er, med både styrker og begrensninger. Det handler om en grunnleggende aksept av oss sjøl, personligheten vår, kroppen vår, livssituasjonen vår. Vi skal ikke late som om eller prøve å være noe vi ikke er. Aksepterer vi oss sjøl, er glad i oss sjøl vil også dette gi liv og lys til øynene våre, sende positiv energi og glede til de du møter i hverdagen.

I høst har vi hatt mye liv og aktivitet i kommunen vår. Nå er «Trident Juncture» over. Tusen takk gode sambygdinger for at dere har vært et så flott vertskap. Vi har fått så mange gode tilbakemeldinger fra gjestene våre, NATO-styrkene, både før, under og etter øvelsen. Blide ansikter, varm kaffe, vafler, overnatting og trivelig prat. Michael Wagner, sjefen for de tyske troppene i Engerdal var innom meg her en dag på kontoret. Jeg fikk et «certificate of appreciation» og han fikk nasjonalparkkommune-koppen, som et minne fra dagene her.

Her er hilsenen fra ham:
Vi har hatt det fint her i lokalsamfunnet ditt, ikke bare fordi vi lærte mye av øvelsen, men også fordi folk i kommunen din støttet oss med det de kunne. En eldre dame ga for eksempel troppen min ly over natten i ei hytte ved den sørlige delen av kampsonen. En annen eldre dame brakte soldatene mine kaffe på morgen ved den nordlige kampsonen. Vær snill å overbring til alle engerdølene min takknemlighet. Dere var et veldig godt vertskap og støttet alliansen med vennlige handlinger og imøtekommenhet. Uansett om dere vil eller ikke er dere nå medlemmer av NATOs Beredskapsgruppe (Very High Readiness Task Force)».

Kommunestyret skal behandle budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 før det blir juleferie. Utsiktene framover er ikke de beste. De statlige overføringene er redusert og vil reduseres ytterligere i åra framover. I tillegg må vi ta høyde for økte utgifter innen flere tjenester. Vi har vært i den situasjonen mange ganger før, og vi har klart å omstille oss. Takket være tilpasning, forståelse og samhold fra alle våre ansatte og fra alle sambygdinger. Og vi har hatt disiplinerte og bevisste politikere. Det er disse tingene som er Engerdal sin styrke. Det må vi klare også i 2019 og videre, for ambisjonen om fortsatt å være egen kommune med tjenester nær oss står fortsatt ved lag.

I en slik situasjon er det likevel viktig å heve blikket, se framover og ikke gi slipp på arbeidet med å gjennomføre ting som skal skape positiv utvikling.

Vi har i 2018 startet og gjennomført mange gode tiltak.

Engerdal Torg er tilpasset det faktum at ingen meldte sin interesse for det opprinnelige konseptet. Kommunen går nå inn og kjøper Engerdal Elektro sitt bygg og tilhørende eiendom. Hva «elektro-bygget» skal fylles med skal avklares av kommunestyret etter dialog med referansegruppa som består av Destinasjon Femund Engerdal, Engerdal Pensjonistforening, Engerdal Vel, Frivilligsentalen, Ungdomsrådet og Engerdal kommune. Kommunen fradeler den delen av eiendommen som skal stilles til disposisjon for utbygger av leiligheter og beholder resten av arealet for en eventuell senere videre utbygging. Anbudet på bygging av leiligheter skal skje i henhold til framdriftsplanen i november. Rådmannen skal også fremme en egen sak om salg av annen kommunal eiendom for å finansiere framtidige investeringer.

VA-anlegget i Engerdal sentrum og Østlia er nå ferdig. Et gammelt og slitt ledningsnett med mye lekkasjer er nå endelig skiftet ut til dagens krav. Informasjons- og utstillingsbygg på Blokkodden er ferdig. En flott tilførsel til museet. VA-anlegg ved Blokkodden blir nå bygd, slik at det blir innlagt vann og sanitæranlegg der, samtidig bygges det også tømmestasjon for bobiler der. Gate- og veilys i Moalia er på plass. De siste grendene som får ferdig veilys i høst er Ulvågrenda og Femundsundet. Oppgradering av Langsjøveien, avfuktingsanlegget på svømmebassenget på Ebus, tilrettelegging av nye boligtomter i Moalia, renseanlegget på Drevsjø, uthus ved ambulansestasjonen på Drevsjø og flere andre tiltak er gjort. Biblioteket har fått ny fasade. Bygging av de kommunale utleieboligene kommer ut på anbud nå og hurtigladestasjon for el-biler blir satt opp mellom kirkegården og «elektrobygget» i Engerdal sentrum.

Forskrift for skuterløyper er revidert og vedtatt, noe som sikrer nytt løypenett til årets sesong til våre ulike reiselivsbedrifter i kommunen langs aksen Engerdal -Ulvågrenda – Femundsenden – Drevsjø. Skuterforeninga sin dugnadsgjeng er godt i gang med å gjøre løypene klare til snøen kommer.

Fiberutbygging, trinn 1 er godt i gang. I disse dager får mange besøk av Telenor. Det er veldig viktig at vi får så nær 100 % oppslutning som mulig. Å få boligen tilknyttet fiber gir verdiøkning på boligen, mulighet for at barn og barnebarn og du sjøl kan bruke internett raskt og uten problemer. Det aller viktigste er likevel at det vil sikre at du kan bo hjemme lenger hvis du ønsker det ved at velferdsteknologi kan knyttes til huset ditt.

Arbeidet med å lage et stedsutviklingsprosjekt på Drevsjø er kommet i gang igjen. Nå i november ble det første idemyldringsmøtet gjennomført. Veldig mange drevsjøinger møtte opp med sine gode ideer. Skal vi kunne utvikle grendene våre, er det helt avgjørende at folk engasjerer seg og deltar. Så dette lover godt.

Det er viktig å minne oss sjøl på hva en liten kommune som vår faktisk får til.

Ha en riktig fin adventstid, en trivelig og god jul og et riktig godt nytt år! En særskilt takk til alle dere som gjør tjenestene vi yter til innbyggerne våre gode, og til dere som gjennom frivillig innsats bidrar til at livet blir enda mer innholdsrikt og meningsfylt for oss alle.

Lars Erik Hyllvang, ordfører

 

Girlander med sløyfe og bjeller.png 

Sist oppdatert: 19.12.2018 12:39:54