Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Julehilsen fra ordfører Lars Erik Hyllvang

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Emneord (los) forsiden
Vinterbilde%20ordførerhilsen

​Kjære sambygdinger!

​Først må jeg få takke for den store tilliten som er vist meg ved at jeg på bakgrunn av valgresultatet er valgt til ordfører i Engerdal for en ny periode. Vi bor i en fantastisk kommune, og det er en ære å få bruke de neste fire åra på å gjøre den enda bedre.
 
Med den positivitet varaordfører Tor Erik Skramstad og jeg er tatt i mot med, er det artig å ta fatt på fire nye år. Vi har svært kompetente politikere, fra alle partier. Det nye kommunestyret er bredt sammensatt, og har en fin blanding av erfaring og frisk entusiasme.

Vi er en kommune med høgt engasjement. Valgdeltakelsen ved kommunevalget var den høgeste blant kommunene i Hedmark og Engerdal var nr. 9 i landet. Det må vi være stolte av! Det viser at nærhet til de som styrer er en styrke for demokratiet, det skaper engasjement og deltakelse!

Etter et valg vil det alltid være både gleder og skuffelser. Men etter hvert som begivenhetene kommer på avstand ønsker alle å se framover. De fleste av oss som har vært med i lokalpolitikken en stund vet hvordan dette er. Vi vet også at lokalpolitikk ikke først og fremst handler om valgkamp og valg, men om å finne løsninger sammen, og peke ut vegen videre. Alle vil det beste for kommunen og dens innbyggere. Vi er bare ikke alltid enige om vegen dit. Det er dette lokalpolitikken handler om. Det er gjennom det løpende arbeidet med politiske saker og gjennom samtaler og diskusjoner med innbyggere, administrasjon og andre politikere at vi finner de beste løsningene. Foruten de politiske sakene som kommer i tur og orden er en ny besøksrunde på virksomhetene og bedriftene det jeg ser mest fram til. Det var det første varaordfører Gunveig og jeg tok fatt på for fire år siden og den skal Tor Erik og jeg fortsette med. Det gir kunnskap og energi til å stå på.

Vi er inne i ei tid som utfordrer oss alle. Folk flykter i stort antall fra krig og nød, fra Afghanistan, Syria, Eritrea, Palestina. Fedre, mødre og barn. Noen barn kommer også alene. Å rømme fra hjemmet sitt, fra landet sitt, å sende barnet sitt fra seg, er ikke noe du gjør hvis du ikke føler at du absolutt må. Det er viktig at vi forsøker å sette oss inn i flyktningenes situasjon. Hva ville du sjøl ha gjort? Hva ville vært ditt valg? Hva ville du ønsket møtte deg hvis du endelig kom i trygghet?

Engerdal kommune har drevet asylmottak i mange år. Vi har drevet godt med god kvalitet. Vi har en kompetanse som få kommuner har. Det har tilført oss arbeidsplasser, styrket lokalt næringsliv og gitt oss innsyn i og forståelse for at verden er større enn Engerdal og Norge. Denne kunnskapen, denne kompetansen er det vi bygger på når vi nå ønsker å utvide mottaket. Alle snakker om at det er viktig å få enda flere arbeidsplasser til kommunen. Hva er da bedre enn å bygge på det vi har, det vi kan. Det gjør vi nå. En utvidelse vil styrke helsetjenesten vår, mottaket, voksenopplæringssenteret, grunnskolen, barnehagene og servicenæringen. Og ikke minst trygge de arbeidsplasser vi har. Engerdal har et av de minste mottakene og vil være i en utsatt posisjon ved neste anbudsrunde. I tillegg viser vi at vi tar vår del av ansvaret i situasjonen som nå råder. Det er også viktig å formidle at Engerdal kommune ikke blindt går inn i dette. Vi har også vurdert nøye hvor stor utvidelse som er bærekraftig for Drevsjø som grend, og for Engerdal kommune.

Kommunereformen er i gang. Engerdal kommune skal innen sommeren har gjort vedtak på sammenslåing eller ikke sammenslåing. Gjennom vinteren skal vi utrede fordeler og ulemper og definere hvilke utfordringer vi må finne løsninger på. Vi håper på en god prosess og at det hele blir avgjort ved frihet til å velge sjøl om vi vil fortsette som egen kommune. Du som innbygger skal involveres og kommer vi fram til at et alternativ er å slå oss sammen med noen skal du ha det avgjørende ordet. Tida fram til sommeren kommer til å gå fort, vi håper likevel på en god prosess, og fortsatt mulighet til å fortsette som egen kommune.

Med juleforberedelsene kommer også budsjettarbeidet. Rådmannen, etter god dialog med politikerne gjennom året som har gått, legger nå fram sitt forslag til budsjett. Det er et budsjett uten de store bevegelsene. Det blir heller ikke i år de store, dramatiske overskriftene i avisene. Det er jo bra, sjøl om jeg kunne ønske at gode nyheter også fikk sin rettmessige plass i avisene.

Gjennom året har vi økt antall ansatte ganske mye, blant annet er det opprettet en heldøgnsbemannet bolig for barn med ekstra behov. Nærmere 15 årsverk er knyttet opp mot denne tjenesten. Flere har fått muligheten til jobb gjennom dette, og de fleste av dem bor i kommunen eller har flyttet hit nå. Frivilligsentralen har nå eksistert i snart ett år. Jeg er glad for at aktiviteten der er stor og til glede for mange. Ny barnehage er åpnet på Drevsjø med fine, lyse og moderne lokaler til glede for små og store. Det viktigste av alt er likevel at våre ansatte i kommunehuset, i skoler og barnehager, i pleie, helse og omsorg gjennom sin iherdige innsats har sørget for at vi alle har fått gode tjenester når vi har trengt det. Det gir trygghet og glede uansett hvilken livsfase vi er i.

I 2016 kommer det opp en ny, flott ambulansestasjon like ved, finansiert av kommunen. Det gir trygghet for oss alle. Det vil også bli stor aktivitet i sentrum av Engerdal som resultat av stedsutviklingsprosjektet Engerdal i Sentrum. Scandinavian Mountains (SITE) er merkenavnet kommunene Malung-Sälen, Älvdalen, Trysil og Engerdal nå jobber under for å gjøre regionen til et internasjonalt reisemål, sammen med næringslivet. Det blir avgjørende at Engerdal utvikler et organisert og variert opplevelsestilbud og sikrer god kvalitet fra A til Å slik at flere internasjonale gjester skal velge å legge ferien til oss. Mulighetene er store og reiselivet samarbeider seg i mellom for å nå målene.

Engerdal kommune har over lengre tid jobbet med å få myndighet til å etablere skuterløyper. Det har vi fått. Høringsfristen på forslaget til forskrift og løypekart gikk ut først i november. Det kom inn mange uttalelser. Næringslivet i kommunen leverte inn mange uttalelser og det er artig å se at mange øyner muligheter ved dette til å få en bærekraftig og voksende helårsdrift. På grunn av alle uttalelser som kom inn og forslag om kutt i løyper, nye løyper, endringer av hvor de skal gå og forskjellige betingelser og forbehold ser formannskapet det som fornuftig å kjøre prosessen en ekstra runde. Da det allikevel ikke er tid til å få løyper i gang i vinter, er det fornuftig å ta en runde til med enkelte grunneiere og gjennomgang av enkelte traseer. Jeg håper at alle engerdøler på privat, kommunal og statlig grunn engasjerer seg og lar sin stemme bli hørt.

Vi står nok en gang foran et nytt år med nye muligheter. Jeg har nok en gang brukt denne anledningen til å beskrive endringer som bør skje for at vi skal skape arbeidsplasser og flere innbyggere og dermed sikre ei god framtid for oss i Engerdal. Noen vil sikkert riste på hodet og snakke om at alt bør forbli som det er. Dere utfordrer jeg spesielt til å ta kontakt med meg og komme med konkrete, gjennomførbare måter å skape arbeidsplasser og tilflytting på ved å la alt være som det er. Jeg ser fram til de fire åra som står foran oss, og ser fram til å spille på et godt lag!

Ha en riktig god jul og et fredelig nytt år, kjære sambygdinger!
Lars Erik Hyllvang, ordfører

God jul.gif 

 

Sist oppdatert: 18.12.2015 23:19:43