Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Informasjon om registrering av skader som følge av flom- og skredhendelser

Bilde av vann over veien
Vi henviser til siste dagers alvorlige flom- og skredhendelser i vår region, og finner det hensiktsmessig å informere kommunene om framgangsmåten for skaderegistrering
Det vil i nærmeste framtid bli meldt fra om mange flom- og skredskader, og det er viktig at disse blir registrert på en god måte. NVE har utarbeidet et skjema for foreløpig registrering av flom- og skredskader, som vi ønsker at alle berørte skal benytte. Innsendte skjema vil gi grunnlag for en videre prioritering og eventuelt utbedring. Alle utfylte skjema skal vurderes og påtegnes av kommunen, før de sendes til NVE. Etter en gjennomgang og prioritering av innmeldte skader, vil NVE gjennomføre befaringer og foreta en mer detaljert skaderegistrering.
 
 
Det er viktig å merke seg at NVE sitt skjema kun skal benyttes for registrering av rene flom- og skredskader, og ikke for forhold knyttet til erstatning etter naturskadeloven eller naturskadeforsikringsloven.
 
Skjema som er ferdig utfylt og påtegnet av kommunen kan sendes på e-post til nve@nve.no eller pr. post til NVE Region Øst, Postboks 4223, 2307 Hamar.
 
Skjemaet ligger tilgjengelig på NVE sine nettsider www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-
/Nyheter/Registreringsskjema-for-flom--og-skredskader/. Skjemat kan også fås ved henvendelse til kommunen.
 
 
Med hilsen
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Øst
Telefon 09575 eller direkte 22959682
E-post:nve@nve eller direkte ro@nve.no
Web: www.nve.no
Sist oppdatert: 27.05.2015 15:26:16