Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Hovedopptak til skolefritidsordningen på EBUS 2019/2020

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Emneord (los) forsiden
Skolebarn

​Det må søkes opptak til skolefritidsordningen (SFO) ved Engerdal barne- og ungdomsskole for hvert skoleår. Det må søkes for alle som ønsker plass, både for skolestartere og for de som har plass og ønsker å ha det videre. SFO-tiden er fra 07.30 til 16.30 på hel dag (småtrinnets skolefrie dag) og 07.30-09.00 og 14.40-16.30 på øvrige dager.

​I henhold til Opplæringslovens §13-7 skal kommunen gi tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Barn på disse trinnene har fortrinnsrett framfor barn fra andre kommuner. For barn med særskilte behov skjer opptaket etter sakkyndig tilråding fra PPT, sosialkontor, helsestasjon eller andre instanser.

For å søke SFO-plass må du innen 1. mars gjøre slik:

  1. Søk opp Internet-adressen til Visma Flyt Skole: http://skole.visma.com/engerdal
  2. Ved å klikke på lenken kommer du til foresattportalen i Visma Flyt Skole, som er kommunens skoleadministrative system som også gjelder for opptak
  3. Logg deg inn i foresattportalen med elektronisk ID via ID-porten

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknaden i foresattportalen, kan du henvende deg til assisterende rektor Elin Østvang, tlf. 61 02 12 10.
Det er også mulig å søke fra kommunehuset Enger eller fra skolen (Ebus) dersom du ikke har PC.

Nærmere informasjon fås også ved henvendelse til Engerdal kommune,
tlf. 62 45 96 00 og på kommunens nettsider www.engerdal.kommune.no, eller til Engerdal barne- og ungdomsskole tlf. 400 24 951 (kontor).

SØKNADSFRIST 1. MARS 2019

Opptak vil skje i løpet av april/mai. Foresattes svarfrist på tilbudt plass er 8 dager. SFO-plass som er bekreftet mottatt i forbindelse med hovedopptaket blir ikke gjort gjeldende før etter 1. august. SFO følger skoleruta og første sfo-dag vil derfor være lik første skoledag etter skoleruta.

Om leksehjelp:
NB: Leksehjelp er en egen lovpålagt, gratis ordning. Det betyr at leksehjelp kan ligge utenom eller i sfo-ordningen. Etter en evaluering av dagens ordning med leksehjelp i hel sfo-dag (onsdager) vil det kunne bli en omlegging av leksehjelpstilbudet. Egen info og påmelding til leksehjelp kommer derfor senere.

 Mer informasjon

SFO

 

Sist oppdatert: 15.02.2019 15:20:43