Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Hovedopptak til kommunale barnehager og privat barnehage 2019/2020

To%20barnehagebarn

​Opptak til de to kommunale barnehagene Drevsjø og Engerdal, og til den private familiebarnehagen i Sømådalen, foretas ved samordnet opptak.

​I henhold til §12 a i Barnehageloven har:
«barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt».

For å søke barnehageplass må du innen 1. mars gjøre slik:

  1. Søk opp Internet-adressen til Visma Flyt Barnehage: https://barnehage.visma.no/Engerdal
  2. Ved å klikke på lenken kommer du til foresattportalen i Visma Flyt Barnehage, som er administrasjonsløsningen for den kommunale opptaksmyndigheten
  3. Logg deg inn i foresattportalen med elektronisk ID via ID-porten.

 

Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen i Visma Flyt Barnehage til kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.
Har du ikke PC er det mulig å søke fra kommunehuset (Enger).

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknad i foresattportalen, kan du henvende deg til barnehagefaglig rådgiver/styrer Wenche Kjølvang Holdbak,
tlf 400 24 945.

Nærmere informasjon fås også ved henvendelse til Engerdal kommune,
tlf. 62 45 96 00 og på kommunens nettsider www.engerdal.kommune.no,
eller til den enkelte barnehage.

SØKNADSFRIST 1. MARS 2019

Opptaket gjøres i løpet av april/mai. Foresattes svarfrist på tilbudt plass er 8 dager.

Sist oppdatert: 15.02.2019 15:12:06