Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Hovedopptak barnehager og SFO 2018/2019

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Emneord (los) forsiden
Barnehagebarn

Opptak til barnehagene foretas ved samordnet opptak og søknadsfrist er 1. mars 2018.

Søknad om barnehageplass:​
I henhold til § 12 a i barnehageloven har:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Sømådalen private barnehage har søkt om godkjenning og oppstart fra august 2018. Det søkes på samme skjema som til kommunale barnehager og innen samme frist. Vær oppmerksom på at det her tas forbehold om godkjenning av barnehagen inntil godkjenningssøknaden er avgjort. Mer informasjon om Sømådalen private barnehage kan gis av kommunens barnehagefaglige rådgiver Wenche Kjølvang Holdbak eller Monica Bye Spånberg (eierrepresentant).
 
Hovedopptaket til barnehagene for 2018/19 vil bli gjort i løpet av april/mai. Mer informasjon fås ved henvendelse til Engerdal kommune, 62 45 96 00 eller ved henvendelse til den enkelte barnehage.

Vi vil at du skal søke elektronisk og søknadsskjema finner du til høyre under mer informasjon.

Søknadsfristen er 1. mars 2018.

 

Skolefritidsordning/SFO:
Nærmere informasjon om søknadsfrister og opptak til SFO for skoleåret 2018/2019 kommer senere, fordi en eventuell omlegging av SFO-tilbudet skal opp til politisk behandling i løpet av våren.

For gjeldende SFO-ordning minnes det om følgende:
Allerede tildelte SFO-plasser gjelder det til de eventuelt blir sagt opp eller til den 31. juli hvert år. Oppsigelse av plass må skje skriftlig og med minst 1 måneds varsel, regnet fra den 1. eller 15. i måneden. Ved oppsigelse av plass etter 1. mai, må det betales ut barnehageåret.
 

Sist oppdatert: 06.02.2018 15:17:56