Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Høring vedrørende etablering av snøscootertraseer i Engerdal kommune

Av: | Emneord (los) Kunngjøring
PÅ%20scooter%20i%20fjellet
Engerdal kommune søkte tidligere i høst om deltagelse i en ny forsøksordning med etablering av snøscooterløyper. utredningskomiteen som jobber med saken ønsker innspill vedrørende framtidig ordning med snøscootertraseer

 Engerdal kommune søkte tidligere i høst om deltagelse i en ny forsøksordning med etablering av snøscooterløyper. Kommunen har ikke fått noe svar på søknaden og det har som kjent blitt regjeringsskifte etter dette. Regjeringen har nå gitt signal om at det vil bli delegert mer ansvar ned på kommunenivå når det gjelder forvaltningen av motorferdsellovverket, se notatet til høyre.

Kommunestyret i Engerdal ønsker dermed å starte arbeidet rundt etablering av snøscooterløyper i kommunen. Det foreligger riktignok ingen nasjonale føringer enda. I møte i utredningskomiteen den 04.11.2013 ble følgende bestemt:  

Utredningskomiteen ønsker i henhold til kommunestyrevedtak 12/82 å hente inn ønsker og innspill vedrørende framtidig ordning med snøscootertraseer inkludert retningslinjer fra alle berørte parter i Engerdal. Dette er arbeidet er IKKE å forstå som prosess i henhold til Plan og Bygningsloven, da det foreløpig ikke foreligger nasjonale føringer.

Alle innspill og ønsker kan sendes elektronisk til postmottak@engerdal.kommune.no med frist 20.12.2013. Du kan også sende inn elektronisk høringsvar ved å bruke vårt elektroniske skjema på høyre side.  Dersom en ikke har mulighet til å sende elektronisk kan innspill og ønsker også sendes på papir til Engerdal kommune med samme frist.

 

Sist oppdatert: 22.05.2015 07:13:46