Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Godkjenning av forvaltningsknutepunkt - Nasjonalparker

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
Femundsmarka
​Femundsmarka
Engerdal blir forvaltningsknutepunkt for Fulufjellet Nasjonalpark. Forvalterstillingen blir lagt til Drevsjø. Denne forvalterstillingen skal også ha arbeidsoppgaver knyttet til Femundsmarka og Gutulia.

​Nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat gikk i det konstiturende møtet primært inn for å legge forvaltningsknutepunktet til Innbygda. Subsidiært foreslo styret å plassere knutepunktet på Drevsjø.

Vedrørende etablering av et eventuelt felles forvaltningsknutepunkt for Sølen landskapsvernområde og Fulufjellet nasjonalpark, jf. Miljøverndepartementets brev av 14. desember 2012, har departementet etter en helhetlig vurdering bestemt at det ikke skal etableres et slikt felles knutepunkt.
Miljøverndepartementet beslutter at forvaltningsknutepunktet for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat legges til Drevsjø i Engerdal kommune. Begrunnelsen er at det er etablert et relevant fagmiljø på Drevsjø. Departementet legger også til grunn at denne forvalteren skal ha oppgaver knyttet til forvaltningen av Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark. Vi legger til grunn at de to styrene finner fram til en hensiktsmessig fordeling av forvalterens tidsbruk mellom de ulike verneområdene. Fylkesmannen i Hedmark bes lyse ut forvalterstillingen for Fulufjellet nasjonalpark så snart som mulig. Vi legger til grunn at forvalteren får kontorplass på Drevsjø.

Røros blir forvaltningsknutepunkt for Femundsmarka og Gutulia. Røros får forvalterstilling med hovedansvar for Femundsmarka og Gutulia.
Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet.

Med hilsen
Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef  Miljøverndepartementet

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 27.05.2015 15:26:37