Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Engerdal har fått midler til bredbåndsutbygging

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
rød kabel

​Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler midler til 40 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. I Engerdal fikk vi tilskudd til to prosjekter; Sømådal og Drevsjø sør (som er fra Kvilten til sør for Engerdalssetra).

 
I forbindelse med at Engerdal kommune har fått tildelt statlige midler til bredbåndsutbygging vil vi informere litt om ordningen og hva som skal skje framover. Selv om det er søknadene for områdene Sømådalen og Drevsjø Sør som har fått statlig tilskudd denne gangen, er det planlagt bredbåndsutbygging i flere områder av kommunen.

Offentlig medfinansiering av bredbåndsinfrastruktur er offentlig støtte/subsidiering, jf. EØS-avtalen art. 61(1), men det finnes unntaksregler som gjør at dette likevel er tillatt når det foreligger markedssvikt, dvs. når ingen kommersielle aktører bygger ut fordi utbyggingskostnaden blir for høy pr. kunde.

De 138.845.760,- som regjeringen satte av i årets statsbudsjett for å støtte slike prosjekter er nå fordelt av Nkom. Det ble søkt om 588.751.072,- i 142 søknader fra 17 fylker, så nåløyet for å få støtte fra denne ordningen er svært lite. Kun 40 av de 142 søknadene fikk tildelt støtte. Av 43 søknader fra Hedmark var det kun 10 som ble innvilget. 2 av disse kom fra Engerdal.


I en radius på ca. 3 km rundt Drevsjø sentrum og Engerdal sentrum er det ikke planlagt bredbåndsutbygging med kommunal støtte. Fordi disse områdene har såpass tett bebyggelse og i tillegg allerede har noe eksisterende infrastruktur regnes de som kommersielt utbyggbare og kan etter gjeldende regelverk ikke gis offentlig tilskudd. Det er likevel nødvendig med et samarbeid mellom innbyggere og leverandører for å få i gang utbyggingen til husstander og hytter, såkalt «dugnadsfiber». Initiativ til dette er allerede tatt i Engerdal, og tilsvarende engasjement må nå tas i Drevsjø dersom innbyggerne der ønsker bredbåndsutbygging.


Fordi det er krav om at offentlig støtte skal være teknologinøytral er det vanskelig å beregne hvor stor kostnaden for utbygging til slutt blir. Utbyggingen skal legges ut på anbud uten at kommunen kan bestemme på forhånd hvilken teknologi (fiber, radiobredbånd, mobilt bredbånd osv.) som skal benyttes. Det er derfor foreløpig umulig å si hva kostnaden for den enkelte husstand vil bli til slutt. Jo flere husstander, fritidsboliger og næringsdrivende som engasjerer seg og deltar i spleiselaget – jo billigere blir det for den enkelte og jo større mulighet er det for at bredbåndsutbygging blir realisert.


For å kunne søke om støtte fra Nkom har det vært nødvendig å gjøre noen anslag/beregninger, og disse viser at bredbåndsutbygging i Engerdal kan komme til å koste opp mot 25-30 millioner, avhengig av hvilken teknologi/teknologier som bygges ut. For å kunne realisere utbyggingsprosjektene er det derfor en forutsetning at det offentlige, innbyggere/næringsliv og leverandører samarbeider om finansiering og arbeidsinnsats.


For å kunne gjennomføre bredbåndsutbygging i sør-vestlig del av kommunen (ca. Isteren til Sør-Elvdal) er det andre områder som må bygges ut først dersom man ønsker at f.eks. fiber skal være en alternativ teknologi, og det er derfor planlagt å søke om statlig støtte til dette området i 2018.
For 2017 ble det søkt om støtte til 4 områder pluss et fellesområde med Trysil. Inndelingen sier ikke noe om hvor og hvem i disse områdene som kommer til å få tilbud om bredbånd, men inndelingen er et geografisk UTGANGSPUNKT for den faktiske bredbåndsutbyggingen.

Det ble søkt om støtte til disse områdene:
600.000,- til «Drevsjø S» (strekker seg fra Kvilten til et stykke sør for Engerdalssætra)
1.250.000,- til «Drevsjø NV og NØ» (ca. fra Femundsenden til svenskegrensa, med unntak av «sentrum»)
1.050.000,- til «Sømådalen» (fra Buvika ned til ca. Åsli)
1.600.000,- til «Elgå/Elgådalen» (Fra Elgå til ca. Valdalen gård)
1.200.000,- i fellesskap med Trysil, ca. fra Myrvang til Hylleråsen

Søknadene Drevsjø S og Sømådalen fikk så mange poeng etter de gitte kriteriene for ordningen at de fikk støtte i årets tildeling. Hedmark fylkeskommune har satt av 40 millioner som vil bli fordelt til prosjekter som ikke fikk statlig støtte, dette vil ifølge fylkesråd Thomas Breen skje i løpet av 2-4 uker. Det vil derfor ta noe tid før vi vet hvor mye bredbåndsutbygging vi kan få lagt ut i anbudskonkurranser i denne omgang.

I ukene fremover vil kommunen gjøre noen forberedelser til anbudskonkurranse som å opprette styringsgruppe, prosjektgruppe/leder osv., samt starte på utarbeidelse av kravspesifikasjoner og anbudsdokumenter m.m.

Bredbåndsutbygging er helt avhengig av samarbeid med innbyggerne, nærmere informasjon vil bli gitt på et senere tidspunkt.

Kirsti G. Axelberg
Samfunns- og organisasjonsutvikler
Tlf. 40024916/kiax@engerdal.kommune.no

Du kan lese om alle som har fått midler i lenken under mer informasjon.

 Kontakter (utvalg)

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 09.09.2017 11:39:34