Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Endring i skjemahåndtering for søknad om tenning av bål

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
bål i skogen

​Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) endrer informasjon og praksis ved skjemahåndtering fra «Søknad om bålbrenning» til «Melding om bål»

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd finnes det et unntak som sier at «Forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark med mindre man får tillatelse fra kommunen». Det er opp til det aktuelle brann- og redningsvesen å vurdere en slik tillatelse og eventuelle betingelser.

MHBR kan ikke ut i fra en søknad vurdere om et bål åpenbart ikke kan føre til brann og finner det derfor uforsvarlig å gi tillatelser for bålbrenning. Brannvesenet ønsker likevel melding fra publikum dersom bålbrenning vil finne sted.

Forskrift om brannforebygging - § 3. Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

MHBR har vært i dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedrørende god praksis rundt og tolkning av det generelle bålforbudet og unntaket i tredje ledd. Bakgrunnen er at vi opplever at tidligere skjemaformulering «Søknad om bålbrenning» skapte forvirring rundt hva som er lov eller ikke og hvem som sitter igjen med ansvaret.

DSB sier at intensjonen med unntaket når forskriften ble formulert, ikke var at kommunen/brannvesenet skulle bli et godkjennende organ.

På bakgrunn av dette har vi derfor med virkedato 23.05.2019 endret informasjonen rundt og skjemaformuleringen på vår hjemmeside fra «Søknad om bålbrenning» til «Melding om bål». Skjemaer og søknader finner dere på: https://mhbr.no/skjemaer-og-soknader/.

 

Brannforebyggende avdeling

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sist oppdatert: 28.05.2019 09:04:18